Choď na obsah Choď na menu
 


Jubilejný rok sv. Martina

 Jubilejný rok sv. Martina

11. november 2016 - 11. november 2017
 
Nový materiál k Jubilejnému roku sv. Martina
 
Š. Sečka, P. Janáč – Deviatnik modlitieb k sv. Martinovi

Š. Sečka, P. Janáč – Naša cesta svätosti.


F. Fudaly - Úplné odpustky v Jubilejnom roku sv. Martina.
 

sv-martin-stit.jpg


erb.png

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

spišský diecézny biskup
 
 
 
Milí bratia kňazi, zasvätené osoby a celý Boží ľud Spišskej diecézy,
 
s pocitom vďačnosti Bohu, Pánovi času a dejín si uvedomujeme svoju identitu Božích detí na základe daru viery a sviatosti krstu, ktorý nás zjednocuje. Uvedomujeme si tiež, že naša spišská partikulárna Cirkev plní svoje poslanie pod mocným príhovorom sv. Martina, biskupa z Tours, ktorý je nebeským patrónom nášho katedrálneho chrámu i celej diecézy. 
 
V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva. 
 
Týmto otváram Jubilejný rok sv. Martina v Spišskej partikulárnej Cirkvi v uvedenom časovom vymedzení so všetkými náležitosťami, ktoré k tejto duchovnej a kultúrnej udalosti patria. 
 
Nech nás príklad života a čností sv. Martina podnieti k horlivosti vo vlastnom duchovnom živote, k odvahe vydávať svedectvo o svojej viere a ku konaniu skutkov telesného aj duchovného milosrdenstva. Nech sa všetky iniciatívy tohto jubilejného roka, tak spoločné ako aj fakultatívne, uskutočňujú pod záštitou sv. Martina a jeho mocný príhovor u Boha nech sa prejaví vo forme duchovného dobra, po ktorom v hĺbke srdca túžime a prosíme od láskavého Pána Boha. Plnomocné odpustky, ktoré nám pre tento jubilejný rok sv. Martina štedro udelil Svätý Otec František, nech sú pre nás zárukou získania Božích milostí a raz aj získania večnej blaženosti. 
 
Dané v Spišskej Kapitule, dňa 9. novembra, roku Pána 2016. 
 
 
 
 Mons. Štefan Sečka, spišský biskup  

Litánie k sv. Martinovi
 
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.
Svätý Martin – oroduj za nás.
Odvážny muž – oroduj za nás.
Štedrý Kristov vojak – oroduj za nás.
Vnímavý k biede blížneho – oroduj za nás.
Chudobný darca – oroduj za nás.
Vzor skromnosti – oroduj za nás.
Nepriateľ hriechu – oroduj za nás.
Víťaz v pokušení – oroduj za nás.
Bohatstvo chudobných – oroduj za nás.
Povzbudenie utrápených – oroduj za nás.
Nástroj v Božích rukách – oroduj za nás.
Horlivý katechumen – oroduj za nás.
Perla kňazov – oroduj za nás.
Príkladný biskup – oroduj za nás.
Radosť svätej Cirkvi – oroduj za nás.
Nositeľ pokoja – oroduj za nás.
Tvorca porozumenia a jednoty – oroduj za nás
Svetlo pravdy pre blúdiacich – oroduj za nás.
Neúnavný hlásateľ evanjelia – oroduj za nás.
Obhajca apoštolskej viery – oroduj za nás.
Muž mocný v slovách i činoch – oroduj za nás.
Postrach démonov – oroduj za nás.
Na príhovor svätého Martina – ochraňuj nás, Pane.
Od každého sebectva – ochraňuj nás, Pane.
Od ľahostajnej nevšímavosti – ochraňuj nás, Pane.
Od lákavých pokušení – ochraňuj nás, Pane.
Od povrchnej viery – ochraňuj nás, Pane.
Od smútku a beznádeje – ochraňuj nás, Pane.
Od strachu a rezignácie ochraňuj nás, Pane.
Od kompromisov so zlom – ochraňuj nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta – vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta – zmiluj sa nad nami.
Oroduj za nás, svätý Martin. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa:
Všemohúci Bože, svätý Martin Ťa oslávil svojím životom i svojou smrťou; aj v našich srdciach konaj
divy svojej milosti, aby nás ani smrť ani život nemohli odlúčiť od tvojej lásky. O to ťa prosíme skrze
nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom
Svätým po všetky veky vekov. Amen. 

Video sv. Martin
 


 
 
Pracovné listy - Sv. Martin z Tours, biskup
 
Pracovné listy obsahujú: Bludisko - pomoc pre sv. Martina, legendu o sv. Martinovi – obrázky, tajnička s osemsmerovkou.