Choď na obsah Choď na menu
 


Pôstna krabička pre Afriku 2019

Slovenská katolícka charita už 8 rokov pomáha v krajinách subsaharskej Afriky. Od začiatku stojí pri tých najkrehkejších – deťoch, ktoré trpia chorobami, podvýživou či boli vyčlenené na okraj spoločnosti. Postupne vďaka štedrosti slovenských darcov sa pomoc rozširuje aj na podporu mladých, ktorí by sa bez pomoci nedostali z chudoby. Získaním zručností v stolárskej a krajčírskej dielni si dokážu tí najchudobnejší zaobstarať základné živobytie.

Pridajte sa k nám a pomôžte prostredníctvom zbierky Pôstna krabička pre Afriku aj vy. Každý pôstny dar vo forme modlitby alebo finančného príspevku dá deťom a mladým šancu na lepší život.

Ak sa počas pôstu rozhodnete vzdať obľúbenej kávy, sladkosti či inej drobnosti a ušetrené peniaze vhodíte do pôstnej krabičky, podporíte vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre konkrétne deti v Ugande a Rwande.

rw08-2.jpg

Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti je slovenská škôlka na juhu Rwandy v meste Kibeho. Navštevuje ju 75 detí vo veku od 4 do 6 rokov. Všetky pochádzajú z veľmi chudobného prostredia, často majú len jedného rodiča, sú podvyživené a trpia rôznymi kožnými chorobami z nedostatočnej hygieny či zlej stravy.

Centrum deťom poskytuje základné predškolské vzdelanie. Chlapci a dievčatá sa oboznamujú s prvými anglickými slovíčkami, nadobúdajú základné hygienické návyky, dostávajú výživnú stravu a centrum im zároveň ponúka priestor, kde sa môžu hrať a vytvárať väzby.
Takmer polovica z detí sú Pygmejovia. Členovia tohto kmeňa, ktorí sú všeobecne známi pre svoj malý vzrast, tvoria v Rwande menej než jedno percento populácie a mnohokrát žijú v zlých podmienkach vylúčení na okraj spoločnosti. Jednou z úloh centra je tak okrem vzdelávania ich zrovnoprávnenie s ostatnými.

Slovenská katolícka charita realizovala rozvojové projekty vo rwandskom meste Kibeho v spolupráci so sestrami Pallotínkami (Sestry katolíckeho apoštolátu) od roku 2015. Na začiatku našej spolupráce Charita prispievala finančnými prostriedkami na aktivity sestier a vysielala dobrovoľníkov do zdravotného strediska, ktoré v meste sestry prevádzkujú . Práve vďaka kontaktu s miestnymi obyvateľmi naši dobrovoľníci zistili, že v Kibeho chýba miesto, kde by malé deti zo sociálne slabších rodín mohli zmysluplne tráviť čas, kým ich rodičia pracujú.

Na základe tejto potreby sme nadviazali spoluprácu s otcami Pallotínmi, ktorí na mieste podobne pôsobia a vďaka ich ochote a obetavej práci našich dobrovoľníčok sme 23. mája 2016 mohli oficiálne otvoriť Kultúrne centrum sv. Vincenta.
Cieľom aktivít centra je začať poskytnúť deťom pravidelnú stravu a základy vzdelania – v Rwande totiž deti nastupujú na základnú školu s tým, že písať, čítať a počítať už majú vedieť. Poplatky v súkromnej materskej škole sú však pre mnohé rodiny privysoké, a preto sa ich deti počas dňa túlajú po uliciach alebo žobrú. Okrem pravidelnej stravy a základného vzdelania majú deti taktiež čas na spoločné hry, učia sa hygienickým návykom a spoznávajú aj svoju kultúru – v centre sa im totiž venujú miestne učiteľky, s ktorými spolupracujú naši dobrovoľníci.

Prevádzka detského centra v Rwande je založená výlučne na príspevkoch darcov verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku.

 

img_7568.jpg

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande, alebo projekt Gift of Love, začala Slovenská katolícka charita stavať v roku 2011. Išlo o reakciu Charity na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias ozbrojených konfliktoch v 80tych rokoch sužuje vírus HIV a chudoba.

Centrum, ktorého hlavnou úlohou je poskytnúť pomoc zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV a AIDS, má aktuálne kapacitu 54 miest. Deťom v centre poskytujeme zdravotnú starostlivosť, stravu, pravidelnú školskú dochádzku a poobedné doučovanie a taktiež oddychový program. Dbáme pritom o to, aby počas prázdnin navštevovali svojich príbuzných a nestratili tak kontakt so svojím prirodzeným prostredím, do ktorého sa po dosiahnutí 18. rokov vrátia.
Vo februári 2013 sme v blízkosti centra začali s výstavbou škôlky. Dôvodom výstavby je absencia štátnych škôlok v Ugande, následkom čoho sú deti odkázané na seba, pretože ich rodičia pracujú mimo domu. Slovenská katolícka charita poskytla pozemok a zamestnávala dve učiteľky, nakoľko však budova škôlky postupne nevyhovovala potrebám detí, v školskom roku 2016 – 2017 sme postavili murovanú budovu s kvalitnou strechou. Jej kapacita je 100 detí, o ktoré sa aktuálne starajú tri učiteľky.
Od roku 2016 postupne budujeme odborné dielne (krajčírska, murárska a stolárska), v ktorých budú môcť mladí ľudia z centra a okolia získať zručnosti, pracovné návyky a v budúcnosti sa tak dokážu postarať o seba i svoje rodiny. Začiatkom roka 2018 bola ukončená výstavba študovne, ktorá poskytne pre deti lepšie podmienky na prípravu do školy.
Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa tiež stalo partnerom dlhoročného projektu charity – Adopcia na diaľku®, ktorý je zameraný na pomoc deťom chudobných rodín v zahraničných krajinách. Ľudia zo Slovenska tak môžu miestne deti podporovať aj dlhodobo. Vďaka adopcii dostanú deti šancu študovať a meniť k lepšiemu svoje zložité osudy. V súčasnosti je do projektu zapojených takmer 600 detí.

Prevádzka centra v Ugande je založená výlučne na príspevkoch darcov verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku.

 

Darcovská SMS

 
 

 

Pomoc je možné aj zaslaním mobilnej správy v tvare:

DMS (medzera) AFRIKA na číslo 877

Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. Slovenská katolícka charita z nej dostane 96%.

Zbierka je registrovaná MV SR a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov.

 

Prevod / vklad na účet (Banka)

 
 

Svoj pôstny dar môžete poslať formou poštovej poukážky na účet Slovenskej katolíckej charity alebo priamo bankovým prevodom na účet v OTP Banke

IBAN: SK74 5200 0000 0000 1635 2051 v.s. 221

 

Ď A K U J E M E