Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!   

 

Anjel Pána na Prvú pôstnu nedeľu:

"Ako zvíťaziť nad troma pokušeniami diabla"

 

 cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg

Drahí bratia a sestry,


Evanjelium dnešnej Prvej pôstnej nedele (porov. Lk 4,1-13) rozpráva o udalosti pokúšania Ježiša na púšti. Po štyridsiatich dňoch pôstu je Ježiš trikrát pokúšaný diablom. Najprv ho diabol vyzýva, aby zmenil kameň na chlieb (v. 3); potom mu z výšky ukazuje kráľovstvá zeme a ponúka mu možnosť stať sa mocným a slávnym spasiteľom (v. 5-6); nakoniec ho vyvedie na najvyššie miesto chrámového návršia v Jeruzaleme a nabáda ho vrhnúť sa dolu, aby grandióznym spôsobom dal najavo svoju božskú moc (v. 9-11). Tieto tri pokušenia predstavujú tri cesty, ktoré svet zakaždým ponúka so sľubmi veľkých úspechov, tri cesty na naše oklamanie: chamtivosť, chtivosť po majetku – mať, mať, mať; ľudská sláva a využívanie Boha pre vlastný prospech. To sú tri cesty, ktoré nás poblúdia.


Tá prvá je cesta chamtivosti po majetku. Toto je vždy zákernou logikou diabla. Ten začína prirodzenými a oprávnenými potrebami ako jedlo, živobytie, sebarealizácia, zakusovanie šťastia, aby nás potom postrčil k presvedčeniu, že toto všetko je možné bez Boha, ba dokonca proti Bohu. Ježiš mu ale oponuje, keď hovorí: «Napísané je: „Nielen z chleba žije človek“» (v. 4). Pripomenutím dlhého putovania vyvoleného ľudu púšťou Ježiš dosvedčuje, že sa s plnou dôverou odovzdáva do prozreteľnosti Otca, ktorý sa vždy stará o svoje deti.


Druhým pokušením je cesta ľudskej slávy. Diabol Ježišovi hovorí: „Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka [moc a sláva] bude tvoja“ (v. 7). Človek je schopný stratiť celú svoju dôstojnosť, nechať sa skorumpovať bôžikmi peňazí, úspechu a moci, len aby dosiahol vlastné sebapresadenie. A vychutnáva si opojenie prázdnou radosťou, ktoré ale zakrátko pominie. Vedie to aj k vystatovaniu sa ako páv, k márnomyseľnosti, no je to prchavé. Preto Ježiš odpovedá: «Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť» (v. 8).


A potom tretie pokušenie: využívanie Boha pre vlastný prospech. Diablovi, ktorý citovaním Písem vyzýva Ježiša, aby si od Boha vyžiadal ohromujúci zázrak, Ježiš opätovne oponuje pevným rozhodnutím zostať pokorný a plný dôvery voči Otcovi: «Je povedané: „Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha“» (v. 12). Takto odvracia azda to najrafinovanejšie pokušenie: chcieť „stiahnuť Boha na našu stranu“, žiadajúc od neho milosti, ktoré v skutočnosti majú slúžiť uspokojeniu našej pýchy.


Svet nám tieto tri cesty predkladá s ilúziou, že len tak získame úspech a šťastie. Ale v skutočnosti sú tieto cesty úplne cudzie spôsobu, akým koná Boh. Naopak, v skutočnosti nás od Boha oddeľujú, lebo sú dielom Satana. Ježiš, ktorý osobne čelí týmto skúškam, víťazí po tri razy nad pokušením, lebo sa úplne stotožňuje s Otcovým plánom. A ukazuje nám tieto prostriedky: vnútorný život, viera v Boha, istota v jeho lásku. Istota, že Boh nás miluje, že je Otcom, a že s touto istotou zvíťazíme nad každým pokušením. Ale chcel by som upozorniť na jednu zaujímavú vec. Ježiš pri odpovediach pokušiteľovi nevstupuje do dialógu, ale odpovedá na tri výzvy čisto Božím slovom. Toto nás učí, že s diablom sa nevedie dialóg. Nesmieme s ním viesť dialóg, odpovedáme mu jedine Božím slovom.


Využime teda Pôstne obdobie ako ten najlepší čas na očistenie sa, na zakúsenie utešujúcej prítomnosti Boha v našom živote. Materský príhovor Panny Márie, ikony vernosti Bohu, nech nám je oporou na našej ceste a pomáha nám vždy odmietať zlo a voliť si dobro. 

 

Aktuality

 

14. 3. 2019

S Rádiom Lumen na púť do Krakowa

/ Rubrika: Aktuality

Rádio Lumen aj tento rok organizuje púť na miesto milostí do SanktuáriaBožieho milosrdenstva v Krakowe. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bude generálny riaditeľ rádia otec Juraj Spuchľák. Hudobným hosťom bude Monika Kandráčová. Mottom je: Priateľstvo s Kristom a hlboký vzťah k Cirkvi – cesta k slobode bez hriechu. Púť sa uskutoční v sobotu 4.5. 2019.

 
Celý príspevok

14. 3. 2019

Pôstna krabička pre Afriku 2019

/ Rubrika: Aktuality

Slovenská katolícka charita už 8 rokov pomáha v krajinách subsaharskej Afriky.  Ak sa počas pôstu rozhodnete vzdať obľúbenej kávy, sladkosti či inej drobnosti a ušetrené peniaze vhodíte do pôstnej krabičky, podporíte vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre konkrétne deti v Ugande a Rwande. Pridajte sa k nám a pomôžte prostredníctvom zbierky Pôstna krabička pre Afriku aj vy. Každý pôstny dar vo forme modlitby alebo finančného príspevku dá deťom a mladým šancu na lepší život.

 
Celý príspevok

14. 3. 2019

Pôst 2019 s Konferenciou biskupov Slovenska

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska. Projekt bude trvať od 6. marca 2019 (Popolcovej stredy) do 21. apríla 2019. V tomto čase budú môcť záujemcovia získať každý deň e-mail myšlienku s fotografiou.

 
Celý príspevok

14. 3. 2019

Podeľme sa 2019

/ Rubrika: Aktuality

Katolícke hnutie žien Slovenska sa rozhodlo organizovať podujatie „Podeľme sa!“, ktoré sa odlišuje od ostatných zbierok na Slovensku tým, že sa delím, nedávam almužnu, ale dávam to, čo si sám odopriem. Je spojené s pôstnym obdobím, kedy sa usilujeme niečo si odoprieť, a tým pomôcť iným, ktorí to viac potrebujú. My sme sa rozhodli pomáhať ženám s deťmi v ťažkých životných situáciách a umožniť im vrátiť sa do života, aby neboli neustále odkázané na pomoc iných. Tohtoročný 13. ročník podujatia Podeľme sa! 2019 organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 6.3. 2019 do 31. 5.2019.

 
Celý príspevok

3. 2. 2019

Duchovno - formačný pobyt v Taliansku

/ Rubrika: Aktuality

Hľadáš svoje duchovné povolanie ? Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity rogacionistov v Taliansku, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia svojho života je tou správnou.

 
Celý príspevok