Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Misie sú dielom milosrdenstva

afp5893536_articolo.jpg

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Tohto roku bude Katolícka cirkev po celom svete sláviť už 90. výročie Svetového dňa misií (SDM), ktorý vymyslelo a do života Cirkvi postupne zaviedlo Pápežské misijné dielo na šírenie viery. V roku 1926 pápež Pius XI. rozhodol, že slávenie SDM sa bude konať v každej farnosti po celom svete, ako vynikajúci nástroj pre šírenie evanjelia. Tento deň je tradične spojený s finančnou zbierkou na podporu misií, z ktorého sú financované projekty na pomoc núdznym a ohlasovanie evanjelia na všetkých kontinentoch.

plakat_mn_2016_8_final_web-1.png

Tento rok slávime SDM v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva a preto sa bude niesť v duchu slov „Misie sú dielom milosrdenstva“. Inšpirovali nás slova Svätého Otca Františka, ktorý vo svojom Posolstve k tomuto dňu povedal: Svätý rok milosrdenstva nás vyzýva, aby sme hľadeli na misie ad gentes ako na veľké, nesmierne dielo milosrdenstva – tak duchovného, ako aj materiálneho. Svätý Otec ďalej zdôrazňuje, že najvyšším a najdokonalejším vyjadrením Otcovho milosrdenstva voči ľudstvu je príchod svojho Syna na svet. On „nielenže hovorí o milosrdenstve a vysvetľuje ho príkladmi i podobenstvami, ale predovšetkým ho v sebe samom stelesňuje a vo svojej osobe predstavuje.“

SDM (zvaný aj Misijná nedeľa) je pre celú Cirkev významným dňom, ktorý vytvára zo všetkých farností sveta jednu veľkú rodinu, ktorá sa modlí za misie, slávi Eucharistiu a kde si členovia tejto rodiny navzájom prejavujú nielen duchovné, ale aj materiálne milosrdenstvo v prospech chudobných v misijných farnostiach a diecézach.


Finančná podpora misií

Váš finančný dar pomôže šíriť evanjelium vo svete, umožní prístup deťom
k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a skvalitneniu životných podmienok.

 
Číslo účtu:

4000256602/3100 – Sberbank Slovensko

IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602
Variabilný symbol

    100 – Misijné dielo šírenia viery
    200 – Misijné dielo detí
    300 – Misijné dielo sv. apoštola Petra
    320 – Kampaň Adopcia seminarisov
    400 – Všeobecný dar na misie – podľa rozhodnutia PMD

zaslaním SMS v tvare DMS MISIE na 877 darujete 2 €

bannersrm3.jpg

Modlitba pápeža Františka pre Svätý rok milosrdenstva.pdf