Choď na obsah Choď na menu
 


 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Anjel Pána so Svätým Otcom:

Láska je olej do lampy našej viery

 

reuters2476146_articolo.jpg

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Evanjeliové čítanie (Mt 25,1-13) nám hovorí o podmienke vstupu do Nebeského kráľovstva. Robí tak formou podobenstva o desiatich pannách: ide o družičky, ktorých úlohou bolo privítať a sprevádzať ženícha počas svadobnej oslavy. A keďže v tom čase sa podľa zvyku svadobná hostina konala v noci, družičky si niesli lampy.

Podobenstvo hovorí, že päť panien bolo múdrych a päť nerozumných.
Tie múdre si totižto so sebou vzali aj olej do lámp, zatiaľ čo tie nerozumné nie. Ženích sa oneskoril, a tak všetky panny zaspali. O polnoci hlásia príchod ženícha; vtedy si nemúdre panny uvedomia, že nemajú olej do lámp, a pýtajú si ho od múdrych panien. Tie ale odpovedajú, že im ho nemôžu dať, lebo by ho nebolo dosť  pre všetky. A tak zatiaľ čo sa nemúdre panny vybrali zháňať olej, prichádza ženích. Múdre panny s ním vstupujú do svadobnej sály a dvere sa zatvárajú. Pätica nemúdrych sa vracia príliš neskoro. Klopú na dvere, no odpoveď znie: „Nepoznám vás“ (v. 12). A tak zostávajú vonku.

Čomu nás chce Ježiš týmto podobenstvom naučiť? Pripomína nám, že máme byť pripravení na stretnutie s ním. Veľakrát v evanjeliu Ježiš vyzýva k bdelosti. Robí tak i na záver dnešného príbehu, keď hovorí: „Bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny“ (v. 13). Avšak dnešné podobenstvo nám chce povedať, že byť bdelí neznamená iba jednoducho nespať, ale znamená byť pripravení. Vskutku, všetky panny pred príchodom ženícha zadriemali, ale po prebudení niektoré boli pripravené, no niektoré nie. Tu teda vidíme, čo znamená byť múdrym a obozretným: nemáme čakať na poslednú chvíľu nášho života, aby sme spolupracovali s Božou milosťou, ale robiť tak už teraz. Bolo by pekné pouvažovať: raz nastane deň, ktorý bude tým posledným. Ak by to malo byť dnes, ako som pripravený, pripravená? – Nuž, musím ešte spraviť toto a tamto...  – Byť pripravení tak, akoby tu bol posledný deň, toto je na osoh.

Lampa je symbolom viery, ktorá dáva nášmu životu svetlo.
Olej zas symbolizuje lásku, ktorá toto svetlo viery živí, robí ho plodným a vierohodným. Podmienkou pre to, aby sme boli pripravení na stretnutie s Pánom nie je iba viera, ale aj život kresťana bohatý na lásku a milosrdenstvo voči blížnemu. Ak sa necháme viesť iba tým, čo je nám viac príjemné, vyhľadávaním len vlastných záujmov, náš život sa stane neplodným, budeme neschopní venovať svoj život iným, a nezadovážime si tak žiadne zásoby oleja pre lampu našej viery; takto nám lampa – naša viera – vyhasne v okamihu Pánovho príchodu, alebo ešte aj skôr. Ak sme ale bdelí a snažíme sa konať dobro – skutkami lásky, delením sa, službou blížnym v ťažkostiach –, môžeme byť pri očakávaní príchodu ženícha pokojní: Pán môže prísť kedykoľvek, a nás nevystraší ani usnutie v smrti, lebo máme zásobu oleja, nahromadenú každodennými dobrými skutkami. Viera inšpiruje lásku, a láska uchováva vieru.

Panna Mária nech nám pomáha, aby bola naša viera stále viac činnou skrze lásku;
aby naša lampa mohla jasne svietiť už tu, na pozemskej púti, a potom navždy na svadobnej hostine v raji.