Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!   

 

Pápež František:

"V čom je novosť Ježišovho prikázania lásky?"

 cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg

 

Drahí bratia a sestry!


Dnešné Evanjelium nás privádza do Večeradla, aby sme si vypočuli niektoré zo slov, ktorými sa Ježiš obrátil na učeníkov v „rozlúčkovej reči“ pred svojím utrpením. Po tom, ako umyl nohy Dvanástim, povedal im: «Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás» (Jn 13,34). V akom zmysle Ježiš nazýva toto prikázanie „novým“? Vieme, že už v Starom zákone Boh prikázal členom svojho ľudu milovať blížneho, ako seba samého (porov. Lv 19,18). Sám Ježiš tomu, kto, kto sa ho pýtal, ktoré je to najväčšie prikázanie Zákona, odpovedal, že tým prvým je milovať Boha celým srdcom a druhým je milovať blížneho ako seba samého (porov. Mt 22,38-39).


Takže, čo je tou novosťou tohto prikázania, ktoré Ježiš zveruje svojim učeníkom? Prečo ho nazýva „novým prikázaním“? Staré prikázanie lásky sa stalo novým, pretože bolo doplnené o tento prídavok: «ako som ja miloval vás». Milujte sa, ako som ja miloval vás. Novosť plne spočíva v láske Ježiša Krista, v tej láske, s ktorou dal za nás život. Ide o lásku Boha, univerzálnu, bez podmienok a limitov, ktorá nachádza vrchol na kríži. V tej chvíli maximálneho zníženia sa, v tej chvíli odovzdanosti Otcovi, Boží Syn ukázal a daroval svetu plnosť lásky. Znovu premýšľajúc o Kristovom utrpení a jeho agónii, učeníci pochopili význam tých jeho slov: «Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás».


Ježiš nás miloval ako prvý, miloval nás aj napriek našim krehkostiam, našim obmedzeniam a našim ľudským slabostiam. Vďaka nemu sme sa stali hodnými jeho lásky, ktorá nepozná hraníc a nikdy sa neskončí. Dávajúc nám nové prikázanie, žiada nás, aby sme sa medzi sebou milovali nielen našou láskou, ale tou jeho, ktorú Duch Svätý vlieva do našich sŕdc, ak ho vzývame s vierou. Týmto spôsobom – a jedine takto – sa môžeme vzájomne milovať nielen tak, ako milujeme seba samých, ale tak, ako nás miloval on, čiže nekonečne viac. Veď Boh nás miluje oveľa viac než my milujeme seba samých. A tak môžeme všade šíriť semienko lásky, ktorá obnovuje vzťahy medzi osobami a otvára horizonty nádeje. Ježiš vždy otvára horizonty nádeje, jeho láska otvára horizonty nádeje. Táto láska nám pomáha stávať sa novými ľuďmi, bratmi a sestrami v Pánovi a robí z nás nový Boží ľud, čiže Cirkev, v ktorej sme všetci povolaní milovať Krista a v ňom sa milovať navzájom.


Láska, ktorá sa ukázala v Kristovom kríži a ktorou nás on sám povoláva žiť, je jediná sila, ktorá premieňa naše srdce z kameňa na srdce z mäsa. Jediná sila schopná premeniť naše srdce je Ježišova láska, ak aj my milujeme touto láskou. A táto láska nás robí schopnými milovať nepriateľov a odpúšťať tým, ktorí nás urazili.


Dám vám jednu otázku, každý nech odpovie vo svojom srdci: Som schopný milovať mojich nepriateľov? Všetci máme ľudí, neviem či sú to nepriatelia, ale takých, čo sa s nami nezhodnú, čo stoja „na druhej strane“. Alebo niekto má takých ľudí, čo mu ublížili... Som schopný milovať týchto ľudí? Toho muža, ženu, ktorí mi ublížili, ktorí ma urazili? Som schopný to odpustiť? Každý si odpovedzme vo svojom srdci.


Ježišova láska nám dáva vidieť druhého ako súčasného alebo budúceho člena spoločenstva Ježišových priateľov. Povzbudzuje nás k dialógu a pomáha nám vzájomne sa počúvať a spoznávať. Láska nás otvára smerom k druhému, stávajúc sa základom ľudských vzťahov. Činí nás schopnými prekonávať bariéry vlastných slabostí a predsudkov. Ježišova láska v nás vytvára mosty, učí novým spôsobom, spúšťa dynamiku bratstva. Nech nám Panna Mária s jej materským príhovorom pomáha prijať od jej Syna Ježiša dar jeho prikázania a od Ducha Svätého silu praktizovať ho v každodennom živote. 

Aktuality

 

12. 5. 2019

Spišský Jeruzalem 2019

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame Vás na 7. ročník kultúrno-duchovného festivalu pod názvom SPIŠSKÝ JERUZALEM 2019, ktorý bude prebiehať v dňoch 24. - 26. mája 2019.

 
Celý príspevok

5. 5. 2019

Diecézne stretnutie mládeže Vykroč 2019

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne vás pozývame na Diecézne stretnutie mládeže Vykroč 2019 s témou "Hore nohami" 18. mája (sobota) 2019 v Poprade. Program stretnutia začne o 9:30 v Aréne Poprad a hodinu pred programom už bude prebiehať registrácia účastníkov.

 
Celý príspevok

28. 4. 2019

Misijná púť detí v Levoči 2019

/ Rubrika: Aktuality

Celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútne miesta.

 
Celý príspevok

3. 2. 2019

Duchovno - formačný pobyt v Taliansku

/ Rubrika: Aktuality

Hľadáš svoje duchovné povolanie ? Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity rogacionistov v Taliansku, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia svojho života je tou správnou.

 
Celý príspevok

7. 1. 2019

Pútnický zájazd - Svätá zem 2019

/ Rubrika: Aktuality

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica organizuje pútnický zájazd SVÄTÁ ZEM + Hora Sinaj, odlet Košice s kúpaním v štyroch moriach Izraela, Stredozemné more, Mŕtve more, Genezaretské jazero a Červené more. Lietadlom z Košíc Termín: 13. 10. 2019 - 21. 10. 2019 Cena: 700,-€ + 120 USD,-

 
Celý príspevok

13. 1. 2018

Žiť zdravo ako prorok Daniel

/ Rubrika: Aktuality

Keď budeš zdravší, ovplyvní to každú oblasť tvojho života. Jedlo je Boží dar a mal by sa vychutnať. „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu“ (1 Kor 10, 31). 

 
Celý príspevok

19. 11. 2017

Kurzy prípravy na manželstvo

/ Rubrika: Aktuality

Mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na manželstvo si môžu vybrať z rôznych možností príprav, ktoré sú podmienkou pre prijatie sviatosti manželstva v katolíckom kostole.

Na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí sa stala forma kurzov osvedčeným spôsobom prípravy na manželstvo zvlášť akceptovaným zo strany snúbencov.

 
Celý príspevok

14. 5. 2017

O tom, ako sa máme navzájom pozdraviť

/ Rubrika: Aktuality

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Zovšednel nám už nejak tento pozdrav. Je na túto modernú a rýchlu dobu príliš dlhý a „prizbožný“. Povieme si: „Veď nech ho používajú kňazi, zasvätení a babičky. Tí to majú prednastavené v „nastaveniach a v profile“ svojho života: majú pre Boha dosť času i priestoru. Ja som iný, ja toto nemusím!“

 
Celý príspevok

12. 5. 2017

Misijný dom od myšlienky k realizácii

/ Rubrika: Aktuality

Po piatkovej svätej omši, na konci apríla, do našej farnosti zavítali vzacni hostia, misionárka s viac ako desaťročnou skúsenosťou - Dr. Hana Šimčíková, PhD spolu v sprievode jej mamky Kataríny. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili prezentácie a ďakujeme aj samotným hosťom za svedectvo a povzbudenie. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste jej misiu a celé jej dielo podporili aj finančne a modlitbou.

 
Celý príspevok

13. 2. 2016

Spoločenská etiketa v kostole

/ Rubrika: Aktuality

Pravidlá slušného správania a spoločenskú etiketu by sme mali dodržiavať aj v chráme. Žiaľ, často na to zabúdame. Odpovede na tieto a rôzne iné otázky v oblasti spoločenskej etikety sa dozviete po prečítaní brožúrky "Spoločenská etiketa platí aj v kostole" autorom ktorej je odborníčka na neverbálnu komunikáciu pani Oľga Škvareninová.

 
Celý príspevok

22. 11. 2015

Modlitba a litánie k Svätému Ondrejovi

/ Rubrika: Aktuality

Patrónom farnosti Chmeľnica je Svätý Ondrej. Modlitbou a litániami prosme o milosť dobrého života.

 
Celý príspevok

8. 11. 2015

Biskup Ján Vojtaššák

/ Rubrika: Aktuality

 

V úsilí prehĺbiť úctu k Božiemu služobníkovi Jánovi Vojtaššákovi, v nedele, prikázané sviatky a na slávnosti nech sa vo farnostiach spoločne modlia kňazi s veriacimi známu modlitbu za jeho blahorečenie.

 
Celý príspevok