Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Ježiš Kristus!

 Videoposolstvo Svätého Otca na august:

Modlime sa za umelcov

„Umenie vyjadruje krásu viery a ohlasuje zvesť o veľkosti Božieho stvorenia. Preto keď obdivujeme nejaké umelecké dielo alebo prírodnú krásu, objavujeme, ako nám všetko rozpráva o Bohu a o jeho láske. Modlime sa za umelcov našich čias, aby nám dielami svojej kreativity pomáhali odhaľovať krásu stvorenstva.“ 

V mesiaci august pozýva Svätý Otec František prostredníctvom svojej svetovej modlitbovej siete Apoštolát modlitby pripojiť sa k jeho úmyslu, ktorý znie:

„Za umelcov dnešných čias, aby využitím svojho talentu mnohým pomohli objaviť krásu stvorenia.“

Slovenskí biskupi vybrali na august tento úmysel:

„Aby všetci lepšie poznávali Boží plán so svetom, rešpektovali a chránili veľký Boží dar stvorenia.“ 


Anjel Pána s pápežom Františkom: Modliť sa vytrvalosťou a odvahou


Milí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium (Mt 15,21-28) nám podáva jedinečný príklad viery v stretnutí Ježiša s istou kanaánskou ženou, cudzinkou vo vzťahu k Židom. Scéna so odohráva počas Ježišovej cesty smerom k mestám Týru a Sidonu, severozápadne od Galiley: tu kanaánska žena úpenlivo prosí Ježiša, aby uzdravil jej dcéru, ktorú – ako hovorí evanjelium – „hrozne trápi zlý duch“ (v. 22).

Na prvý pohľad sa nezdá, že by Pán načúval ženinmu volaniu preniknutému bolesťou, a to až tak, že to podnietilo zásah učeníkov, ktorí sa za ženu prihovárajú. Ježišov zdanlivý odstup ale túto matku neodradí; tá vo svojej naliehavej prosbe pokračuje ďalej.

Vnútornú silu, ktorá tejto žene pomáha prekonať každú prekážku, treba hľadať v jej materinskej láske a v dôvere, že Ježiš môže jej žiadosť vypočuť. Toto ma privádza k myšlienke na silu, akú majú ženy. Svojou pevnosťou dokážu veľké veci. Poznáme takých mnoho.

Môžeme povedať, že je to láska, ktorá pohýna vieru, a viera sa zas zo svojej strany stáva odmenou lásky. Srdcervúca láska k vlastnej dcére privádza ženu k zvolaniu: «Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov!» (v. 22). A vytrvalá viera v Ježiša jej umožňuje nenechať sa odradiť ani napriek jeho prvotnému odmietnutiu; žena sa mu teda «poklonila a povedala: „Pane, pomôž mi!“» (v. 25).

Nakoniec, zoči-voči toľkej vytrvalosti, Ježiš zostáva udivený, až užasnutý nad vierou tejto pohanskej ženy. Vyhovie jej teda a povie: «„Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá» (v. 28). Táto pokorná žena je Ježišom označená za príklad neotrasiteľnej viery. Jej vytrvalé dovolávanie sa Kristovho zásahu je pre nás povzbudením nenechať sa odradiť; nestrácať nádej, keď v živote zažívame ťažké skúšky.

Pán sa od nás neodvráti bokom, keď niečo potrebujeme, a ak sa niekedy zdá byť nevnímavým na prosby o pomoc, je to na vyskúšanie a posilnenie našej viery. Musíme naďalej volať tak, ako táto žena: „Pane, pomôž mi. Pane, pomôž mi!“ Takto, s vytrvalosťou a odvahou. V našej modlitbe potrebujeme takúto odvahu.

Táto evanjeliová udalosť nám pomáha pochopiť, že všetci potrebujeme rásť vo viere a spevňovať našu dôveru v Ježiša. On nám môže pomôcť nájsť smer, keď sme na našej ceste stratili kompas; keď je pred nami cesta, ktorá už nie je hladká, ale drsná a ťažká; keď je namáhavé zostať vernými našim záväzkom. Je dôležité každodenne živiť našu vieru pozorným počúvaním Božieho slova, slávením sviatostí, osobnou modlitbou ako „výkrikom“ k nemu: „Pane, pomôž mi!“, a tiež konkrétnymi postojmi lásky k blížnemu.

Zverme sa Duchu Svätému, aby nám pomáhal vytrvať vo viere. Duch Svätý vlieva do sŕdc veriacich odvahu; dáva nášmu životu a nášmu kresťanskému svedectvu presvedčivú silu; povzbudzuje nás prekonať nedôverčivosť voči Bohu a ľahostajnosť voči bratom.

Nech nám Panna Mária pomáha vždy viac si uvedomovať, že potrebujeme Pána a jeho Ducha. Nech nám vyprosí silnú vieru, plnú lásky, a lásku, ktorá je schopná úpenlivej a odvážnej prosby k Bohu.