Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

 

Pastiersky list pred návštevou

Svätého Otca na Slovensku

 

anjel-pana-4-jula-2021.jpg

Biskupi Slovenska sa pred blížiacou sa návštevou Svätého Otca Františka prihovorili veriacim v pastierskom liste, v ktorom pozývajú uvažovať nad potrebami Cirkvi a spoločnosti na Slovensku a nad túženým ovocím septembrového stretnutia s pápežom. V rámci duchovnej prípravy pozývajú aj k spoločnej modlitbe za Svätého Otca, za Cirkev na Slovensku a za potreby ľudí v celom svete.


Drahí bratia a sestry,

viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;  taká, ktorá by nás potešila, povzbudila, spojila naprieč celou spoločnosťou?

V týchto dňoch takáto správa prišla: Svätý Otec František sa chystá na návštevu Slovenska. Prijal pozvanie, ktoré mu adresovali všetci naši biskupi, v mene celej Katolíckej cirkvi na Slovensku, prezidentka Slovenskej republiky ako hlava štátu, ako i vláda Slovenskej republiky.

Táto štátna i pastoračná návšteva sa uskutoční následne po Eucharistickom kongrese v Budapešti, ktorý vyvrcholí 12. septembra za osobnej účasti pápeža Františka.

Od poslednej pápežskej návštevy na Slovensku ubehlo 18 rokov. Tí, ktorí sa vtedy narodili, dnes vstupujú do dospelosti. Vtedajší spoločenskí lídri, ktorí vítali  –  dnes už svätého – Jána Pavla II., medzičasom odovzdali štafetu novej generácii. Celá spoločnosť prešla vývojom a mení sa naďalej, čoraz rýchlejšie. 

Naplnení očakávaním položme si,  – drahí bratia a sestry –  otázku: ako chceme privítať vzácneho hosťa, viditeľnú hlavu Katolíckej cirkvi a duchovného otca viac ako miliardy a tristo miliónov katolíkov na celom svete? 

Rozmýšľajme, čo môže v tomto roku 2021 Slovensko predstaviť pápežovi  –  a pri príležitosti jeho návštevy aj celému svetu, ktorý sleduje jeho zahraničné cesty. Aké je Slovensko dnes naozaj? A aké si prajeme, aby bolo zajtra?

Sme krajinou, ktorá je právom hrdá na svoje starobylé kresťanské, cyrilometodské korene. Krajinou, ktorá duchovne spája Západ i Východ vo svojej rímskokatolíckej a gréckokatolíckej jednote. Vierozvestovia, kodifikátori jazyka, buditelia, misionári, mučeníci, disidenti... tí všetci patria rovnako Cirkvi na Slovensku, ako aj slovenskému národu. Naše dejiny by bez Katolíckej cirkvi neboli takými, aké sú. To nám pri svojich návštevách pripomínal sv. Ján Pavol II.

Zároveň sme krajinou, v ktorej má svoje miesto a duchovnú úlohu aj Pravoslávna cirkev a cirkevné spoločenstvá, ktoré sa zrodili z reformy. Sme krajinou, k duchovnej tradícii ktorej patrí aj starobylá židovská náboženská obec. A krajinou, v ktorej rastie sekulárna, nekonfesionálna časť spoločnosti,  a ktorá hľadá prienik verejných záujmov pre dobro všetkých občanov.

Svätý Otec František sa bude prihovárať k celému tomuto spoločenstvu. Vo svojom apoštolskom liste Patris corde – napísanom pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia svätého Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi –  nám nedávno pripomenul otcovské srdce svätého Jozefa, ochrancu Svätej rodiny, ktorému Boh zveril Božieho Syna Ježiša a najsvätejšiu zo žien, Pannu Máriu. Skúsme o tom na chvíľu vo viere uvažovať.

Svätý Jozef, ochranca Cirkvi a vzor veriacich mužov, svojím príkladom nás vedie k Ježišovi. Bol človekom spravodlivým a starostlivým. Pozorne počúval Boží hlas a konal podľa neho. Na tejto ceste, spolu s ním vždy verne kráčala jeho snúbenica a manželka Mária. V byzantskom hymne Akatistos má titul „Panenská nevesta“. Nádherne vyjadrené slovami básnika Danteho, ona bola „Panna a matka, dcéra svojho syna, ponížená, a vyššia ako tvory...“, „pretože sám jej Tvorca z nej sa stvorí.“ Život Bohorodičky nás obdivuhodne otvára pre tajomstvá našej viery.

Pannu Máriu cesta za Ježišom zaviedla až pod kríž. Tam naplno pochopila Simeonovo proroctvo o meči bolesti, ktorý mal prebodnúť jej srdce. A tam nám ju zomierajúci Ježiš zveril ako našu Matku. Odvtedy sa nazývame jej deťmi a odvtedy ju voláme Sedembolestnou. A na Slovensku si ju s láskou už celé generácie uctievame ako našu patrónku.

Mária i Jozef nás teda vedú na ceste za Ježišom. Vedú nás k poznávaniu stôp jeho prítomnosti v našich životoch, v najhlbších očakávaniach a túžbach nášho srdca. Vedú nás k poznávaniu Boha, ktorý sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi.

Mária a Jozef na toto životné putovanie pozývajú všetkých – tak jednotlivcov, ako aj rodiny, celé naše spoločenstvo. A na tejto spoločnej púti sa k nám v septembri pripojí – a osobne nás povzbudí – pápež František. 

Prijmime ho s radosťou! Ale aj v pozornom očakávaní jeho slov, s duchovnou disponibilitou, ktorá patrí Svätému Otcovi. Nielen preto, že je to obľúbený pápež, ale najmä preto, lebo je to Peter dnešnej doby.  Skala, na ktorej Kristus postavil svoju Cirkev, ktorú pekelné brány nepremôžu. Pretože v dlhej postupnosti Petrových nástupcov je to dnes on, ktorý pokračuje v úlohe „posilňovať bratov vo viere“ (porovnaj Lukáš 22, 32). 

Toto posilnenie a prehĺbenie vo viere veľmi potrebujeme. Nezostaňme na povrchu. Využime v nasledujúcich mesiacoch čas na to, aby sme otvorili svoje srdcia i mysle. Zoberme do rúk Sväté písmo. Čítajme a počúvajme o Ježišovi. A vyhľadajme si aj spisy pápeža Františka, ktoré máme na dosah ruky, preložené do našej reči. Spoznajme z nich lepšie toho, ktorý k nám príde. Má nám mnoho čo povedať. Pokúsme sa však pripraviť, aby sme jeho posolstvu čím lepšie porozumeli, a z jeho návštevy mohli čím viacej načerpať. 

Už teraz sa tešíme, že táto návšteva a povzbudenia Svätého Otca nás vytrhnú zo série ťaživých správ, z únavy, nedôvery, znechutenia. Nech nám Svätý Otec pomôže nielen odložiť, ale aj ukončiť všetky nezmyselné spory; nech nám dodá silu prekonať obavy; nech nás zjednotí naprieč celou spoločnosťou. Nech nás spojí medzi sebou navzájom, ale aj, a predovšetkým, v pozornosti k trojjedinému Bohu  –  Otcovi, Synovi i Duchu Svätému –  a k hodnotám evanjelia, radostnej zvesti, ktorá má patriť všetkým ľuďom (porovnaj Lukáš 2, 10). 

Toto je prianie nás biskupov všetkým vám, milí veriaci, ale i celej našej spoločnosti do najbližších týždňov a mesiacov duchovnej prípravy na návštevu Svätého Otca.

V očakávaní tejto vzácnej návštevy vás žehnajú vaši biskupi. 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Tri oblasti modlitby a prípravy

 

1. Za pápeža - znak spoločenstva so Svätým Otcom

2. Za Cirkev na Slovensku - znak zodpovednosti za našu krajinu

3. Za ľudí vo svete - znak evanjeliovej solidarity


Spoločné modlitby veriacich

Za pápeža

1. Aby modernému svetu s odvahou hlásal Ježišovo evanjelium pravdy a lásky.

2. Aby slovami nádeje napomáhal prekonávanie nerovností a rozdelení medzi ľuďmi. 

3. Aby bol naplnený Božím Duchom a viedol Cirkev k chápaniu znamení našich čias.

4. Aby sme s úctou a poslušnosťou počúvali slová pápeža Františka a uvádzali ich do života. 

Za Cirkev na Slovensku

1. Aby sme sa s úprimnou ochotou modlili za pápeža, za biskupov a kňazov. 

2. Aby sme prijímali radosť kresťanskej viery v každodennom živote a vydávali pravdivé svedectvo o Kristovi a jeho Cirkvi.

3. Aby sme podľa príkladu Panny Márie a s jej pomocou odvážne prijímali svoj život ako neopakovateľný a dôležitý v Božích plánoch.

4. Aby sme podľa príkladu sv. Jozefa neúnavne a nenápadne pracovali vo svete v službe Ježišovi.

5. Aby sme v pravde a láske mohli rásť v slobode Božích synov a dcér.

Za ľudí vo svete

1. Aby kresťania rôznych vyznaní budovali medzi sebou cesty porozumenia a vzájomného prijatia.

2. Aby mladí ľudia, ktorí hľadajú zmysel života, vytrvali v spoločenstve s Bohom i Cirkvou.

3. Aby sa napĺňali túžby ľudskej rodiny po pravom pokoji a bratskej láske.

4. Aby sme spolupracovali s Bohom na prejavoch starostlivosti voči chorým, opusteným, chudobným a prenasledovaným.

5. Aby sme boli ochotní konkrétne pomáhať sociálne slabším a ľuďom, ktorí sa nachádzajú v núdzi.

 

zdroj: KBS

 

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondrej v Chmeľnici na: https://youtu.be/RDvIzUpDAUY

 

Aktuality

 

18. 7. 2021

PÚŤ K SV.ANNE KLUKNAVA 2021

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne pozývame všetkých na púť k sv. Anne do Kluknavy v jubilejnom Roku sv.Jozefa, v Osobitnom roku rodiny a v prvý Svetový deň starých rodičov a seniorov.

 
Celý príspevok

5. 7. 2021

Zádušná sv. omša za Mons. Sečku

/ Rubrika: Aktuality

Zádušná svätá omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00 hod. Po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín. Pri tejto príležitosti si pripomenieme jeho nedožité 68. narodeniny a tiež aj 120. výročie kňazskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

 
Celý príspevok

13. 6. 2021

Levočská púť 2021

/ Rubrika: Aktuality

Levočská púť toho roku bude, ale jej program bude iný ako v predošlých rokoch.Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska. Korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Pred tromi rokmi si na mieste pripomenuli 770. výročie pútí na Mariánsku horu V roku 1995 na ňu zavítal aj sv. Ján Pavol II. Každoročne príde na hlavný odpustovú púť, ktorý trvá týždeň, okolo polmilióna mariánskych pútnikov. Všetky aktuálne informácie o pútiach je možné nájsť na stránke www.farnostlevoca.sk. 

 
Celý príspevok

30. 5. 2021

Za víťazstvo pravdy a objektivity

/ Rubrika: Aktuality

V ostatných týždňoch (máj 2021) niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka. 

 
Celý príspevok

23. 5. 2021

Výročná celosvetová štafeta

/ Rubrika: Aktuality

Dňa 11. júna 2021 Katolícka cirkev slávi sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V súvislosti s týmto sviatkom sa na Mariánskej hore v Levoči bude konať Štafetová modlitba ruženca za posvätenie kňazov. Tohtoročná štafetová modlitba za posvätenie kňazov sa v Bazilike na Mariánskej hore v Levoči začína modlitbou bolestného ruženca o 19.45 hod. Po skončení ružencovej modlitby bude nasledovať svätá omša.

 
Celý príspevok

25. 4. 2021

Otvorenie sezóny a požehnanie motocyklov

/ Rubrika: Aktuality

V sobotu 1. mája bude otvorenie Motorkárskej sezóny. Akcia začína o 11.00 hod. modlitbou pred kostolom sv. Ondreja v Chmeľnici ako každý rok.

 
Celý príspevok

18. 4. 2021

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

/ Rubrika: Aktuality

Každoročne pred Nedeľou Dobrého pastiera prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Je to čas našej intenzívnejšej modlitby práve na tento úmysel, preto sme pripravili sériu obrázkov s myšlienkami Svätého Otca Františka. Ide o myšlienky z jeho posolstva k 58. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa bude v Cirkvi sláviť na 4. veľkonočnú nedeľu (25. apríla 2021). 

 
Celý príspevok

18. 4. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI - 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

/ Rubrika: Aktuality

Nezabudnime, že spoločná aktívna modlitba – prežívaná v živej viere – je dôležitým prostriedkom, ako sa posvätiť, ba možno povedať, že lepším prostriedkom ako dlhodobé pozeranie na obrazovky TV či PC.

Obdobie boja s pandémiou je dlhé a únavné pre každého. Božia prozreteľnosť nás chce v tejto situácii naučiť mnohým veciam. Jednou z nich je čerpať silu do života zo zdrojov, na ktoré sme možno popri bežnom živote viery zabúdali. 

 
Celý príspevok

11. 4. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI - 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

/ Rubrika: Aktuality

Keď nemôžeme sláviť sv. omše a prijímať Eucharistiu, môžeme a máme žiť z Božieho slova, z toho, ktoré sa stalo telom. Rovnako zo sviatosti krstu, birmovania, kňazi zo sviatosti kňazstva a manželia so svojimi rodinami zo sviatosti manželstva. Ježiš je živo prítomný cez túto sviatosť a povoláva žiť misiu v rodine a následne v Cirkvi a vo svete. Berme tento čas ako príležitosť ešte viac sa priblížiť k Nemu, učiť sa ho milovať a dôverovať mu.

 
Celý príspevok

2. 4. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI – KVETNÁ NEDEĽA

/ Rubrika: Aktuality

Keď nemôžeme sláviť sv. omše a prijímať Eucharistiu, môžeme a máme žiť z Božieho slova, z toho, ktoré sa stalo telom. Rovnako zo sviatosti krstu, birmovania, kňazi zo sviatosti kňazstva a manželia so svojimi rodinami zo sviatosti manželstva. Ježiš je živo prítomný cez túto sviatosť a povoláva žiť misiu v rodine a následne v Cirkvi a vo svete. Berme tento čas ako príležitosť ešte viac sa priblížiť k Nemu, učiť sa ho milovať a dôverovať mu.

 
Celý príspevok

2. 4. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI - VEĽKÁ NOC 2021

/ Rubrika: Aktuality

Majme otvorené srdcia na Božie dotyky a vnímavé na vanutie Ducha Svätého. K tomu nás Pán v tomto ťažkom čase povoláva a disponuje svojou milosťou. Na Slovensku sa ani v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom, preto Vám ponúkam texty domácej liturgie.

 
Celý príspevok

20. 3. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI – 5. PÔSTNA NEDEĽA

/ Rubrika: Aktuality

Nezabudnime, že spoločná aktívna modlitba – prežívaná v živej viere – je dôležitým prostriedkom, ako sa posvätiť, ba možno povedať, že lepším prostriedkom ako dlhodobé pozeranie na obrazovky TV či PC.

 
Celý príspevok

20. 3. 2021

Apoštolský list pápeža Františka Patris corde

/ Rubrika: Aktuality

Prinášame v plnom znení apoštolský list s názvom Patris corde (S otcovským srdcom), ktorý Svätý Otec František napísal v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho Roka sv. Jozefa. Rok trvá od 9. decembra 2020 do 8. decembra 2021. Text pápežovho listu uvádzame v preklade KBS.

 
Celý príspevok

13. 3. 2021

Pomoc migrantom a utečencom

/ Rubrika: Aktuality

Návšteva pápeža Františka v Iraku (5. – 8. marec 2021) opäť upriamuje pozornosť nielen katolíkov celého sveta na situáciu našich bratov a sestier, žijúcich v krajinách Blízkeho východu, ktorí žijú v skutočne náročných podmienkach z dôvodu dlhotrvajúcich ozbrojených konfliktov a nestabilnej spoločensko-ekonomickej situácii hlavne v Iraku a v Sýrii.

 
Celý príspevok

13. 3. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI – 4. PÔSTNA NEDEĽA

/ Rubrika: Aktuality

Obdobie boja s pandémiou je dlhé a únavné pre každého. Božia prozreteľnosť nás chce v tejto situácii naučiť mnohým veciam. Jednou z nich je čerpať silu do života zo zdrojov, na ktoré sme možno popri bežnom živote viery zabúdali. 

 
Celý príspevok

7. 3. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI – 3. PÔSTNA NEDEĽA

/ Rubrika: Aktuality

Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/mama – uvádza modlitbu na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentáru je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby si môže zažať svieca pri otvorenom Svätom Písme.

 
Celý príspevok

21. 2. 2021

Venujte svoje 2%

/ Rubrika: Aktuality

Každoročne musí daňovník (FO, PO) podľa legislatívy platnej v našom štáte odviesť daň vo výške, ako mu určuje zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov. Vy, ako daňovník, sa môžete slobodne rozhodnúť, či dve percentá z vašich daní poputujú do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte činnosť cirkevných organizácíí.

 
Celý príspevok

21. 2. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI – 1. PÔSTNA NEDEĽA

/ Rubrika: Aktuality

Keď nemôžeme sláviť sv. omše a prijímať Eucharistiu, môžeme a máme žiť z Božieho slova, z toho, ktoré sa stalo telom. Rovnako zo sviatosti krstu, birmovania, kňazi zo sviatosti kňazstva a manželia so svojimi rodinami zo sviatosti manželstva. Ježiš je živo prítomný cez túto sviatosť a povoláva žiť misiu v rodine a následne v Cirkvi a vo svete. Berme tento čas ako príležitosť ešte viac sa priblížiť k Nemu, učiť sa ho milovať a dôverovať mu. Je tu príležitosť sledovať sv. omše online a aspoň takto ostať v kontakte so svojimi duchovnými pastiermi a oni sú takto v kontakte s vami. Avšak nezabudnime, že spoločná aktívna modlitba – prežívaná v živej viere – je dôležitým prostriedkom, ako sa posvätiť, ba možno povedať, že lepším prostriedkom ako dlhodobé pozeranie na obrazovky TV či PC.

 
Celý príspevok

21. 2. 2021

Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

/ Rubrika: Aktuality

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení.

 
Celý príspevok

21. 2. 2021

Spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia

/ Rubrika: Aktuality

Drahí bratia a sestry, obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov.

 
Celý príspevok

21. 2. 2021

List biskupov premiérovi a členom vlády

/ Rubrika: Aktuality

Vážený pán predseda vlády, Vážená pani ministerka, Vážený pán minister, obraciame sa na Vás v situácii, ktorá je pre Slovensko mimoriadne náročná. Citlivo vnímame problémy spôsobené ochorením Covid-19. Rešpektujeme prijímané opatrenia a apelujeme na ich dodržiavanie. Naši duchovní s ochotou slúžia na covidových oddeleniach - nielen ako kňazi, ale aj ako dobrovoľníci, sanitári, či pomocníci.

 
Celý príspevok

19. 2. 2021

Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska 2021

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska. 
Projekt bude trvať od 17. februára (Popolcovej stredy) do 4. apríla 2021 (Veľkonočnej nedele). Tentokrát bude spojený s myšlienkami rozličných osobností, ktoré zozbieral kňaz a publicista Mons. Marián Gavenda. Myšlienky bude súčasťou obrázka, ktorý dostanú všetci prihlásení na e-mail. Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne  sa pripraviť na Veľkú noc. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú tiež k skutkom telesného milosrdenstva.

 
Celý príspevok

14. 2. 2021

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

/ Rubrika: Aktuality

Drahí bratia a sestry,
v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť i veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť – ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy. K významným výročiam v živote Cirkvi na Slovensku patrí aj storočnica vysviacky troch biskupov v Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.

 
Celý príspevok

14. 2. 2021

„100. výročie vysvätenia prvých slovenských biskupov“

/ Rubrika: Aktuality

Pred 100 rokmi sa začal boj o prvých slovenských biskupov. Vymenovaniu prvých slovenských biskupov predchádzal komplikovaný výberový proces, do ktorého prehovorila aj československá vláda. Po diplomatickom úsilí apoštolského nuncia v ČSR prijali v roku 1921 biskupské svätenie Karol Kmeťko, Ján Vojtaššák a Marián Blaha.

 
Celý príspevok

14. 2. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI – 6. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

/ Rubrika: Aktuality

Drahí bratia a sestry,
ponúkame vám Liturgiu domácej cirkvi pre naše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať 6. nedeľa v období Cez rok. Tieto texty pripravil kňaz Spišskej diecézy ThLic. Róbert Neupauer, ktorému aj touto cestou vyjadrujeme veľké poďakovanie. Túto pomôcku vám vrelo odporúčame.

 
Celý príspevok

7. 2. 2021

Liturgia domácej cirkvi na 5. nedeľu v cezročnom období

/ Rubrika: Aktuality

Obdobie boja s pandémiou je dlhé a únavné pre každého. Božia prozreteľnosť nás chce v tejto situácii naučiť mnohým veciam. Jednou z nich je čerpať silu do života zo zdrojov, na ktoré sme možno popri bežnom živote viery zabúdali. Počas trvania tejto situácie vám budeme na tomto mieste ponúkať texty liturgie domácej cirkvi. Liturgia domácej cirkvi je vo worde a pdf formáte a je voľne stiahnuteľná i šíriteľná.

 
Celý príspevok

30. 1. 2021

Rok sv. Jozefa – podcasty na tému Patris corde

/ Rubrika: Aktuality

Rozhovory k téme roku sv. Jozefa s ThLic. Róbertom Neupauerom. Uverejňujeme v 19. dni každého mesiaca. Vypočujte si prvý – Sv. Jozef, patrón Cirkvi.

 
Celý príspevok

30. 1. 2021

Liturgia domácej cirkvi na 4. nedeľu v cezročnom období

/ Rubrika: Aktuality

Brány kostolov sú opäť zatvorené, ale srdcia sa nám otvorili pre dar Ježišovej prítomnosti v našich životoch, v manželstvách a rodinách. Počas trvania tejto situácie vám budeme na tomto mieste ponúkať texty liturgie domácej cirkvi. Liturgia domácej cirkvi je vo worde a pdf formáte a je voľne stiahnuteľná i šíriteľná.

 
Celý príspevok

24. 1. 2021

Naším povolaním je šíriť Božie slovo

/ Rubrika: Aktuality

V 3. cezročnú nedeľu Katolícka cirkev po celom svete bude sláviť už druhýkrát Nedeľu Božieho slova. Slávenie ustanovil pápež František apoštolským listom Aperuit illis, publikovaným v septembri 2019, na sviatok sv. Hieronyma.

 
Celý príspevok

11. 1. 2021

Liturgia domácej cirkvi na nedeľu Krstu Krista Pána

/ Rubrika: Aktuality

Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/mama – uvádza modlitbu na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentáru je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby si môže zažať svieca pri otvorenom Svätom Písme.

 
Celý príspevok