Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!   

Anjel Pána so Svätým Otcom:

"Prameň šťastia nie je v majetku, ale v slúžiacej láske" 

cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563.jpeg 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium (porov. Lk 12,13-21) sa začína scénou, kde niekto z davu žiada Ježiša, aby vyriešil súdny spor o dedičstve v jeho rodine. Ježiš sa však vo svojej odpovedi nezaoberá touto otázkou, ale vyzýva k tomu, aby sa človek držal ďaleko od chamtivosti, čo znamená od žiadostivosti vlastniť. Aby Ježiš odradil svojich poslucháčov od dychtivého baženia po bohatstve, rozpráva im podobenstvo o hlúpom boháčovi, ktorý veril, že je šťastný, pretože mal výnimočne úrodný rok a kvôli nazhromaždeným dobrám sa cítil byť zabezpečený. Bude pekné, ak si to dnes sami prečítate; ide o dvanástu kapitolu v Evanjeliu podľa Lukáša, verš trinásť. Je to jedno krásne podobenstvo, ktoré nás môže veľa naučiť. Rozprávanie začína byť napínavé, keď sa objaví rozpor medzi tým, čo si pre seba naplánoval boháč, a tým, čo má pre neho na druhej strane naplánované Boh.

Boháč predkladá svojej duši, to jest sám sebe, tri úvahy: mnoho nahromadených dobier; mnoho rokov, ktoré mu tieto dobrá môžu zabezpečiť a, po tretie, pokoj a bujarý blahobyt (porov. v. 19). Ale slovo, ktoré mu Boh adresuje, urobí koniec všetkým jeho plánom. Namiesto „mnohých rokov“ mu Boh naznačuje okamžitosť „tejto noci; tejto noci zomrieš“; namiesto „užívania si života“ mu Boh hovorí o „odovzdaní života; Boh požiada od teba tvoj život“, s následným súdom. Pokiaľ ide o záležitosť mnohých nahromadených dobier, na ktorých chcel boháč všetko založiť, toho sa dotýka sarkastická otázka: „A čo si si nahonobil, čie bude?“ (v. 20)

Len si predstavme hádky pri dedičských konaniach; mnohé hádky v rodinách. Je veľa ľudí – všetci poznáme nejakú tú udalosť zo života –, ktorí v hodine smrti začnú prichádzať: potomkovia prichádzajú, aby sa spýtali „A čo pripadlo mne?, a odnesú si všetko. Je to práve tento rozpor, čo oprávňuje označenie „blázon“, ktorým Boh oslovuje boháča, lebo ten myslel na veci, o ktorých predpokladal, že sú konkrétne, ale ony sú iba imaginárne. Je teda bláznom, lebo v skutočnosti zaprel Boha, nevydáva Bohu zúčtovanie.

Záver podobenstva, ako ho formuluje evanjelista, má osobitú výpovednú hodnotu: „Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý“ (v. 21). Je to varovanie, ktoré ukazuje horizont, ku ktorému sme pozvaní všetci upierať zrak. Materiálne dobrá sú nevyhnutné – sú dobré! –, ale sú prostriedkom ako žiť čestne a v spoločnom podelení sa o ne s tými najnúdznejšími. Ježiš nás dnes pozýva zamyslieť sa nad tým, že bohatstvo môže srdce spútavať a odvádzať ho od pravého pokladu, ktorý je v nebi. Pripomína to aj sv. Pavol v dnešnom druhom čítaní. Hovorí: „Hľadajte, čo je hore... Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!“ (Kol 3,1-2).

Týmto – to je jasné – sa nechce povedať, že sa máme odrezať od reality tu na zemi, ale že máme hľadať veci, ktoré majú pravú hodnotu: spravodlivosť, solidaritu, prijatie, bratstvo, mier, všetky tie veci, ktoré prispievajú k skutočnej dôstojnosti človeka. Ide o úsilie žiť život nie podľa svetského štýlu, ale podľa štýlu Evanjelia: milovať Boha celým naším bytím a milovať blížneho, ako ho miloval Ježiš, t. j. v službe a v darovaní samého seba.

Dychtivosť po hmotných dobrách, túžba vlastniť, srdce neuspokojuje, skôr vyvoláva ešte väčší hlad! Chamtivosť je ako chutné cukríky: zoberieš si jeden a povieš si: „Ach! Aké dobré“, a potom si vezmeš ďalší; a po ďalšom zase ďalší. Taká je chamtivosť: nikdy nebude mať dosť. Majte sa na pozore! Láska chápaná a žitá ako služba je prameňom skutočného šťastia, zatiaľ čo bezhraničná honba za materiálnymi dobrami a bohatstvom je často iba prameňom starostí, útrap, zneužívania a vojen. Veľa vojen začalo kvôli chamtivosti.

Nech nám Panna Mária pomáha, aby sme sa nenechali očariť prchavými istotami, ale aby sme každý deň boli hodnovernými svedkami večných hodnôt Evanjelia.


 

Zamyslenie kardinála Jozefa Tomka:

"Hodnota voľného času"

Voľný čas s Bohom prináša vnútorný pokoj, biblický šalóm a slobodu srdca. Také prázdniny nám prinesú ozajstný, dlhodobý odpočinok, voľný čas a nové duchovné sily do práce. Prajem vám také pokoja plné prázdniny, ozajstný Shalom!

 

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpegJ

Jozef kardinál Tomko - Hodnota voľného času mp3.

Aktuality

 

5. 8. 2019

VÝROČIE BLAHOREČENIA

/ Rubrika: Aktuality

Blíži sa 1. výročie slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej. Tento rok bol veľmi bohatý na Božie milosti, rok s množstvom poďakovaní, pekných svedectiev a hlbokých stretnutí s bl.Ankou v modlitbe. Nebo sa otvorilo, aby sme mohli mať spoločenstvo so svätými i blahoslavenými.

 

 
Celý príspevok

29. 7. 2019

Pamätný deň biskupa Vojtaššáka

/ Rubrika: Aktuality

V sobotu 3. augusta 2019 sa uskutoční celodiecézna púť do Zákamenného pri príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať J.Em. Jozef kardinál Tomko. Pred svätou omšou o 9.30 hod. bude pobožnosť Fatimskej soboty. Po skončení svätej omše bude obed pre hostí a pre pútnikov bude pripravené občerstvenie. Prezentácia filmového dokumentu o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi bude popoludní o 16.00 hod. vo farskom kostole. Srdečne pozývame! 

 
Celý príspevok

21. 7. 2019

Púť k sv. Anne 2019 - Kluknava

/ Rubrika: Aktuality

Rímsko katolícka cirkev farnosť Kluknava Vás srdečne pozýva na púť k sv. Anne do Kluknavy.

 
Celý príspevok

7. 7. 2019

Arcidiecézna púť v Gaboltove 2019

/ Rubrika: Aktuality

Púte sa v súčastnosti konajú vždy v nasledujúcu sobotu a nedeľu po sviatku Panny Márie Karmelskej teda po 16. júli. Do Gaboltova z tejto príležitosti prichádza mnoho pútnikov takmer z celého Slovenska, z ktorých mnohí putujú peši

 
Celý príspevok

30. 6. 2019

Levočská púť 2019

/ Rubrika: Aktuality

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov. Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. Srdečne Vás pozývame na každoročnú Levočská púť 2019, ktorá sa uskutoční 6. a 7. júla na Mariánskej hore v Levoči.

 
Celý príspevok

24. 6. 2019

Breakfestival 2019 - Červený Kláštor

/ Rubrika: Aktuality

Breakfestival už po desiaty krát. V areáli Kúpeľov Smierdžonka v Červenom Kláštore na konci školského roka sa koná už po desiaty krát festival pre mládež a rodiny s deťmi pod názvom „Breakfestival“. Prvotnou myšlienkou bolo povzbudiť uponáhľaného človeka, aby si doprial jeden celý deň pre seba a svojich milovaných a „dal si pauzu“.

 
Celý príspevok

3. 2. 2019

Duchovno - formačný pobyt v Taliansku

/ Rubrika: Aktuality

Hľadáš svoje duchovné povolanie ? Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity rogacionistov v Taliansku, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia svojho života je tou správnou.

 
Celý príspevok

7. 1. 2019

Pútnický zájazd - Svätá zem 2019

/ Rubrika: Aktuality

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica organizuje pútnický zájazd SVÄTÁ ZEM + Hora Sinaj, odlet Košice s kúpaním v štyroch moriach Izraela, Stredozemné more, Mŕtve more, Genezaretské jazero a Červené more. Lietadlom z Košíc Termín: 13. 10. 2019 - 21. 10. 2019 Cena: 700,-€ + 120 USD,-

 
Celý príspevok

13. 1. 2018

Žiť zdravo ako prorok Daniel

/ Rubrika: Aktuality

Keď budeš zdravší, ovplyvní to každú oblasť tvojho života. Jedlo je Boží dar a mal by sa vychutnať. „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu“ (1 Kor 10, 31). 

 
Celý príspevok

19. 11. 2017

Kurzy prípravy na manželstvo

/ Rubrika: Aktuality

Mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na manželstvo si môžu vybrať z rôznych možností príprav, ktoré sú podmienkou pre prijatie sviatosti manželstva v katolíckom kostole.

Na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí sa stala forma kurzov osvedčeným spôsobom prípravy na manželstvo zvlášť akceptovaným zo strany snúbencov.

 
Celý príspevok

14. 5. 2017

O tom, ako sa máme navzájom pozdraviť

/ Rubrika: Aktuality

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Zovšednel nám už nejak tento pozdrav. Je na túto modernú a rýchlu dobu príliš dlhý a „prizbožný“. Povieme si: „Veď nech ho používajú kňazi, zasvätení a babičky. Tí to majú prednastavené v „nastaveniach a v profile“ svojho života: majú pre Boha dosť času i priestoru. Ja som iný, ja toto nemusím!“

 
Celý príspevok

12. 5. 2017

Misijný dom od myšlienky k realizácii

/ Rubrika: Aktuality

Po piatkovej svätej omši, na konci apríla, do našej farnosti zavítali vzacni hostia, misionárka s viac ako desaťročnou skúsenosťou - Dr. Hana Šimčíková, PhD spolu v sprievode jej mamky Kataríny. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili prezentácie a ďakujeme aj samotným hosťom za svedectvo a povzbudenie. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste jej misiu a celé jej dielo podporili aj finančne a modlitbou.

 
Celý príspevok

13. 2. 2016

Spoločenská etiketa v kostole

/ Rubrika: Aktuality

Pravidlá slušného správania a spoločenskú etiketu by sme mali dodržiavať aj v chráme. Žiaľ, často na to zabúdame. Odpovede na tieto a rôzne iné otázky v oblasti spoločenskej etikety sa dozviete po prečítaní brožúrky "Spoločenská etiketa platí aj v kostole" autorom ktorej je odborníčka na neverbálnu komunikáciu pani Oľga Škvareninová.

 
Celý príspevok

22. 11. 2015

Modlitba a litánie k Svätému Ondrejovi

/ Rubrika: Aktuality

Patrónom farnosti Chmeľnica je Svätý Ondrej. Modlitbou a litániami prosme o milosť dobrého života.

 
Celý príspevok

8. 11. 2015

Biskup Ján Vojtaššák

/ Rubrika: Aktuality

 

V úsilí prehĺbiť úctu k Božiemu služobníkovi Jánovi Vojtaššákovi, v nedele, prikázané sviatky a na slávnosti nech sa vo farnostiach spoločne modlia kňazi s veriacimi známu modlitbu za jeho blahorečenie.

 
Celý príspevok