Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

 

Katechéza pápeža Františka:

"Ježiš je naša radosť"

 

generalna-audiencia.jpg

Počas generálnej audiencie v stredu 15. novembra pápež František pokračoval v cykle katechéz o apoštolskej horlivosti, pričom oznámil, že po predstavení svedkov ohlasovania evanjelia, chce v nasledujúcich katechézach zhrnúť tento cyklus do štyroch bodov, inšpirovaných apoštolskou exhortáciou „Evangelii gaudium“, od ktorej tento mesiac uplynie desať rokov. Prvý bod, na ktorý sa zameral je „radosť z ohlasovania“.

 

HOMÍLIA SV. OTCA

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

po tom, čo sme sa stretli s rozličnými svedkami ohlasovania evanjelia, zhrniem tento cyklus katechéz o apoštolskej horlivosti do štyroch bodov, inšpirovaných apoštolskou exhortáciou Evangelii gaudium, od ktorej vydania tento mesiac uplynie desať rokov. Prvý zo štyroch bodov, na ktorý sa dnes pozrieme, sa nemôže týkať ničoho iného, než postoja, od ktorého závisí podstata evanjelizácie: a teda radosti. Radosť. Kresťanské posolstvo, ako sme počuli zo slov, ktoré anjel adresuje pastierom, je ohlasovaním «veľkej radosti» (Lk 2, 10). A čo je dôvodom? Dobrá zvesť, prekvapenie, krásna udalosť? Oveľa viac, je ním osoba: Ježiš! Ježiš je radosťou. On je Bohom, ktorý sa stal človekom a ktorý prišiel k nám. Otázka, drahí bratia a sestry, teda neznie, či ho ohlasovať, ale ako ho ohlasovať, a týmto „ako“ je radosť. Buď Ježiša ohlasujeme s radosťou, alebo ho neohlasujeme, pretože iný spôsob ohlasovania nie je schopný priniesť pravdivú skutočnosť o Ježišovi.

Preto kresťan, ktorý je nešťastný, smutný či nespokojný alebo, čo je ešte horšie, urazený a plný zášte, nie je vierohodný. Bude hovoriť o Ježišovi, no nik mu neuverí! Raz mi jeden človek povedal, keď hovoril o takýchto kresťanoch: „Sú to kresťania s rybacím výrazom tresky!“ Čo znamená, nič nevyjadrujú, sú akýsi nijakí. Radosť je neodmysliteľná. Je nevyhnutné, aby sme bdeli nad svojimi pocitmi.

Evanjelizácia sa koná nezištne, pretože vychádza z plnosti, nie z nátlaku. A keď robíme evanjelizáciu, alebo ju chceme robiť, na základe ideológií, takto to však nejde, - to nie je evanjelizácia, to nie je evanjelium. Evanjelium nie je ideológia: evanjelium je ohlasovanie, hlásanie radosti. Ideológie sú všetky chladné. Evanjelium má teplo radosti. Ideológie sa nevedia usmievať, evanjelium je úsmev, vyvoláva u nás úsmev, pretože sa dotýka našej duše Dobrou zvesťou.

generalna-audiencia-stretnutie.jpg

Ježišovo narodenie je v dejinách, tak ako aj v živote, počiatkom radosti. Spomeňme si, čo sa stalo učeníkom z Emauz, ktorí od radosti nemohli uveriť. A potom aj tí ostatní, teda všetci učeníci spolu, keď Ježiš prišiel do Večeradla, od radosti nemohli uveriť. Radosť, že máme zmŕtvychvstalého Ježiša. Stretnutie s Ježišom vždy prináša radosť, a ak to tak nie je, potom to nie je skutočné stretnutie s Ježišom.

To, čo robí Ježiš s učeníkmi nám hovorí, že prví, ktorí majú byť evanjelizovaní, sú učeníci. Tými prvými, ktorí majú byť evanjelizovaní sme my, kresťania. Toto je veľmi dôležité.

Ponorení do dnešnej rýchlej a zmätenej atmosféry by sme sa vlastne aj my mohli ocitnúť v situácii, keď žijeme vieru s jemným pocitom rezignácie, presvedčení, že evanjelium už nikto nepočúva a že už nestojí za námahu ho ohlasovať. Dokonca by sme mohli byť pokúšaní myšlienkou nechať „ostatných“ ísť vlastnou cestou. Naopak, práve teraz je čas vrátiť sa k evanjeliu, aby sme objavili, že Kristus «je stále mladý a je neustálym prameňom novosti» (Evangelii gaudium, 11).

Tak ako tí dvaja z Emauz, vraciame sa do každodenného života s elánom toho, kto našiel poklad - tí dvaja učeníci boli radostní, lebo našli Ježiša a on im zmenil život. A zisťujeme, že ľudstvo oplýva bratmi a sestrami, ktorí čakajú na slovo nádeje. Evanjelium je aj dnes očakávané: človek dneška je ako človek každej doby: potrebuje ho, tak ako aj civilizácia naprogramovanej neviery a inštitucionalizovanej sekularity. Ba predovšetkým spoločnosť, ktorá nedáva priestor náboženskému zmyslu a opúšťa ho, potrebuje Ježiša.

generalna-audiencia-radost.jpg

Toto je priaznivá chvíľa na ohlasovanie Ježiša. Preto by som chcel všetkým zopakovať: «Radosť z evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Ježišom. Tí, ktorí sa ním nechávajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu, od smútku, od vnútornej prázdnoty, od izolácie. S Ježišom Kristom sa vždy rodí a znovuzrodzuje radosť. (tamže, 1) Nezabúdajme na to.

A ak niekto z nás nevníma túto radosť, nech si položí otázku, či našiel Ježiša. Ide o vnútornú radosť. Evanjelium ide vždy cestou radosti, je to veľké ohlasovanie. Pozývam každého kresťana, nech je kdekoľvek a v akejkoľvek situácii, aby ešte dnes obnovil svoje stretnutie s Ježišom Kristom. Každý z nás nech si dnes nájde chvíľu času a premýšľa: „Ježišu, ty si vo mne: chcem sa s tebou stretnúť každý deň. Ty si osoba, nie idea; ty si spoločník na ceste, nie akýsi program. Ty si Láska, ktorá vyrieši toľko problémov. Ty si začiatok evanjelizácie. Ty, Ježiš, si zdrojom radosti.“ Amen.

 

zdroj: vaticannews.va (Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News, Andrej Klapka, Zuzana Klimanová)

 


Aktuality

 

18. 11. 2023

Diecézna adorácia 2023

/ Rubrika: Aktuality

Milí veriaci, srdečne Vás pozývame na diecéznu adoráciu s názvom "Ježišova cesta", ktorá sa bude konať 02. decebra 2023 o 17.00 hod.

 
Celý príspevok

11. 11. 2023

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2024

/ Rubrika: Aktuality

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.

 
Celý príspevok

5. 11. 2023

BISKUPSKÝ ERB MONS.FRANTIŠKA TRSTENSKÉHO

/ Rubrika: Aktuality

Každý biskup má svoj vlastný erb a tiež motto, ktoré reprezentuje jeho osobu v cirkevnom živote. Nový erb, ktorý bude mať František Trstenský, predstavuje jeho osobný príbeh a duchovné ideály. Symbolizuje osobnú a diecéznu spiritualitu a postavenie v cirkevnej hierarchii.

 
Celý príspevok

29. 10. 2023

DEKANÁTNE STRETNUTIA MLÁDEŽE 25.11.2023

/ Rubrika: Aktuality

V našej spišskej diecéze chceme pozvať mladých na dekanátne stretnutia. Je to aj veľkou túžbou nášho nového diecézneho otca biskupa Františka, aby mladí ľudia aj takto pocítili, že majú osobitné miesto v Cirkvi i vo farnosti, a že sú jej neodmysliteľnou súčasťou. Toto podujatie je súčasťou Týždňa Cirkvi pre mládež na Slovensku.

 
Celý príspevok

22. 10. 2023

GODZONE TOUR 2023

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne Ťa pozývame ťa na Godzone tour 2023! Na Godzone tour zažiješ originálny hudobno-tanečný program, vypočuješ si skutočné príbehy ľudí zo života s Bohom, uvidíš inovatívnu video-produkciu a mnoho ďalšieho. VSTUP JE ÚPLNE ZDARMA!

 
Celý príspevok

18. 10. 2023

Misijná nedeľa – 22. október 2023

/ Rubrika: Aktuality

Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa v tomto roku bude sláviť Misijná nedeľa 22. októbra. Cirkev je viac ako náš kostol, do ktorého pravidelne chodíme. Cirkev je celosvetové spoločenstvo. Misijnú nedeľu slávia farnosti celého sveta, aj tie najchudobnejšie. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete.

 
Celý príspevok

7. 10. 2023

Ukončenie motrkárskej sezóny

/ Rubrika: Aktuality

Rímskokatolícka farnosť Kolačkov a Chmeľnica Vás srdečne pozývajú na slávnostné ukončenie motorkárskej sezóny s požehnaním medajlónikov sv. Krištofa. Zraz v sobotu 14. októbra 2023 o 13.00 hod. pred kostolom sv. Michala, archanjela v obci Kolačkov.

 
Celý príspevok

30. 9. 2023

Koncert - Kolačkovská kalvária - nedeľa 1.10.2023

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne pozývame do Kolačkova na koncert, ktorý sa uskutoční na Kolačkovskej kalvárii v nedeľu 01. októbra 2023 so začiatkom o 15.00 hod.

 
Celý príspevok

30. 9. 2023

Program AMORIS pre manželov v Starej Ľubovni

/ Rubrika: Aktuality

Milí manželia, pozývame vás na Program AMORIS pre manželov zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Miesto konania: ZŠ a MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa Dátum a čas: 14. a 15. október, od 14.00 - 17.30 hod.

 
Celý príspevok

30. 9. 2023

NOVÝ DIECÉZNY SPIŠSKÝ BISKUP

/ Rubrika: Aktuality

Dňa 8. septembra 2023, na sviatok Narodenia Panny Márie, vymenoval Svätý Otec František nového diecézneho biskupa pre Spišskú diecézu. Stal sa ním dp. prof. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

 
 
Celý príspevok

1. 5. 2023

Pozvánka od biskupov na Svetové dni mládeže 2023

/ Rubrika: Aktuality

Zakladateľom a prvým usporiadateľom Svetových dní mládeže bol sv. Ján Pavol II.  Jeho cieľom bolo umožniť osobné stretnutie s Kristom, ktorý mení životy; priniesť pokoj, jednotu a bratstvo do krajín a národov prostredníctvom mládeže, ktorá ju zastupuje práve na týchto dňoch. Okrem toho rozvíja aj spôsoby novej evanjelizácie určenej mladým ľuďom.

 
Celý príspevok

1. 5. 2023

Misijná púť detí v Levoči 2023

/ Rubrika: Aktuality

Celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Koná sa v mesiaci máj. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútne miesta.

 
Celý príspevok

1. 5. 2023

Modlitebný deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete

/ Rubrika: Aktuality

Všetkých nás sa dotýka vážna situácia, ktorá dnes ohrozuje pokoj a mier na celom svete, zvlášť teraz na Ukrajine. Panna Mária vo Fatime prosila deti, aby sa modlili sv. ruženec za ukončenie vojny a prevenciu pred novou. Svätý Otec František zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Radi by sme v týchto intenciách pozvali všetky deti, mládež a rodiny k modlitbe za pokoj a mier vo svete, za ukončenie vojen.

 
Celý príspevok

25. 4. 2023

Deň otvorených dverí kňazského seminára 2023

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí - 30.4.2023 - do kňazského seminára.

 
Celý príspevok

16. 4. 2023

Otvorenie sezóny a požehnanie motocyklov 2023

/ Rubrika: Aktuality

V sobotu 29. aprílaa bude otvorenie Motorkárskej sezóny. Akcia začína o 14.00 hod. na nádvorí pred kostolom sv. Ondreja v Chmeľnici ako každý rok. Samozrejme do tejto akcie sa môžu zapojiť iba tí, ktorí majú svoj stroj v poriadku po zákonnej stránke: prihlásený, zaplatená poistka ako aj platné STK a zároveň sú držitelia vodičského oprávnenia k tomuto stroju na ktorom prídu.
Žiadne deti a babety a „krosky“!!!

Priniesť dobrú náladu a potom sa spraví výjazd!

 
Celý príspevok

12. 3. 2023

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2023

/ Rubrika: Aktuality

Pôstna askéza je úsilím, vždy povzbudzovaným milosťou, o prekonanie nedostatkov našej viery a toho, čo nám bráni nasledovať Ježiša na ceste kríža. Presne to potreboval Peter a ostatní učeníci. Aby sme hlbšie spoznali Učiteľa a plnšie pochopili a prijali tajomstvo Božej spásy uskutočnenej v úplnom darovaní seba samého z lásky, musíme sa ním nechať zaviesť do ústrania a do výšin, odpútajúc sa od priemernosti a márnosti.

 
Celý príspevok

3. 3. 2023

Pôstna krabička 2023

/ Rubrika: Aktuality

Poslaním zbierky Pôstna krabička je vytvárať príležitosti pre chudobných v krajinách subsaharskej Afriky. Ďakujeme, že pomáhate meniť životy detí k lepšiemu a podporujete ich vzdelanie, zdravie a pravidelné stravovanie. 

 
Celý príspevok

25. 2. 2023

DUCHOVNÁ OBNOVA MEDŽUGORIE

/ Rubrika: Aktuality

Súčasťou a podstatou Medžugoria je každodenný večerný program, ktorý v letnom období začína o 18:00 modlitbou dvoch ružencov a následne svätou omšou. Svätá omša je prekladaná do slovenského jazyka.

 
Celý príspevok

25. 2. 2023

SPOLOČNE DO LISABONU---CEZ RUŽOMBEROK

/ Rubrika: Aktuality

Váhaš, či ísť na Svetové dni mládeže do Lisabonu? Chýbajú ti informácie alebo impulz, aby si sa rozhodol „vstať a vykročiť“? Tak práve pre teba organizujeme stretnutie s názvom Spoločne do Lisabonu… cez Ružomberok, na ktorom ti chceme zodpovedať všetky otázky týkajúce sa Svetových dní mládeže, pozvať ťa zažiť ich s nami a stretnúť sa s tebou pri spoločnej modlitbe a agapé.

 
Celý príspevok

4. 2. 2023

Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov

/ Rubrika: Aktuality

Niekedy potrebuje človek vojsť do TICHA - a na nejaký čas odísť z kolotoča tohto sveta. Zamyslieť sa nad svojím vzťahom s Bohom, nad svojim životom, správaním, hodnotami, nad otázkami, ktoré má vo svojom vnútri... (A čas strávený v pokojnom prostredí Spišskej Kapituly ti v tom môže určite pomôcť.)

 
Celý príspevok

4. 2. 2023

Slovensko na kolenách 2023

/ Rubrika: Aktuality

Slovensko na kolenách je modlitebná iniciatíva viacerých kňazov a laikov, ktorí sa chcú každý mesiac stretávať na kolenách v modlitbe pred Pánom. Celá táto myšlienka sa zrodila v modlitbe a túžbe spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná – sila pokánia a modlitby na kolenách.

 
Celý príspevok

28. 1. 2023

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 29. januára 2023

/ Rubrika: Aktuality

Štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto nie sú naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky manažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v kategórii najlepšia diplomová práca.

 
Celý príspevok

28. 1. 2023

DIECÉZNY VÝSTUP MLÁDEŽE NA TÉRYHO CHATU 11.2.2023

/ Rubrika: Aktuality

Ako už býva zvykom, aj túto zimu sme sa rozhodli zorganizovať diecézny výstup mladých. Tentokrát budeme spoločne kráčať Malou Studenou dolinou – naším cieľom bude Téryho chata. Stretneme sa v sobotu 11.2.2023 o 8:00 hod v novom kostolíku v Starom Smokovci (kostol sv. Petra a Pavla), kde budeme sláviť sv. omšu, po ktorej sa začne výstup.
 

 
Celý príspevok

1. 1. 2023

Vianočná koleda - Dar viery

/ Rubrika: Aktuality

Partia kolegov a žiakov z SOŠ technickej  si pre Vás po roku opäť pripravila vianočnú pieseň  „Dar Viery“. V mene celého kolektívu SOŠT Vám prajeme požehnané VIANOČNÉ SVIATKY a šťastný NOVÝ ROK 2023. Užite si sviatky v kruhu najbližších!

 
Celý príspevok

1. 1. 2023

Rozlúčka s emeritným pápežom Benediktom XVI.

/ Rubrika: Aktuality

95-ročný emeritný pápež Benedikt XVI. zomrel o 9.34 hod. vo svojej vatikánskej rezidencii. Tlačové stredisko Svätej stolice informuje, že od pondelka 2. januára 2023 ráno bude telo emeritného pápeža v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne vystavené na rozlúčku s veriacimi.

 
Celý príspevok

24. 12. 2022

Symboly Vianoc zvestujú nádej

/ Rubrika: Aktuality

„Vianočné symboly, predovšetkým jasličky a ozdobený stromček, nás privádzajú späť k istote, k radosti z vtelenia. K Bohu, ktorý sa stáva dôverným známym: našim dňom udáva rytmus nádeje,“ napísal na svojom Twitteri pápež František minulý rok.

 
Celý príspevok

24. 12. 2022

Vianoce vo veršoch Rudolfa Dobiáša

/ Rubrika: Aktuality

Nadýchnime sa vianočnej atmosféry aj prostredníctvom básne Vianoce z knihy Rudolfa Dobiáša Perličky na slniečku. Nech sú tohtoročné Vianoce požehnané, poetické a veselé pre všetkých.

 
Celý príspevok

11. 12. 2022

Ponuka duchovných cvičení

/ Rubrika: Aktuality

Dom púťnika CBM V Spišskej Novej Vsi ponúka duchovné cvičenia "Nebo - dôvod mojej existencie" - Exercitátor Piotr Lasota SAC.

 
Celý príspevok

8. 12. 2022

FESTIVAL DUCHOVNEJ PIESNE

/ Rubrika: Aktuality

V nedeľu 11. decembra sa o 13:30 hod uskutoční adventný koncert v Rímskokatolíckom kostolíku Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Hraničnom a dňa 11. decembra 2022 o 14:00 hod  tiež v Gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Prijmite naše pozvanie do obce Hraničné aj do Starej Ľubovne.

 
Celý príspevok

30. 11. 2022

Pripravme cestu Pánovi - Advent 2022

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne vás pozdravujeme na začiatku Online duchovných cvičení v Advente, ktoré sú na tému PRIPRAVME CESTU PÁNOVI. Texty duchovných cvičení korešpondujú s dielom 35 Duchovných cvičení pre začiatočníkov podľa svätého Ignáca z Loyoly od autora GUY de JONQUIÉRES, SJ. Tohtoročné meditácie sú pripravené formou krátkych cvičení, ktoré sú zamerané na podporu a rozvoj všímavosti. Sv. Ignác k tomu dáva inštrukciu v Duchovných cvičeniach v bode 2: „nie veľa vedomosti nasycuje dušu, ale vnútorné precítenie a vychutnávanie vecí.“

 
Celý príspevok