Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

 

Pápež František v Nedeľu Božieho milosrdenstva:

"Sme milosrdní k iným?"

bozie-milosrdenstvo.png

V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka, v ktorej pri slávení Nedele Božieho milosrdenstva vyzval k prejavovaniu milosrdenstva voči druhým, bez ktorého by sa naša viera stala mŕtvou. Milosrdný postoj pramení z vedomia, že sme sami boli obdarení pokojom, odpustením a ranami milosrdného Ježiša, vysvetlil Svätý Otec.


Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Vzkriesený Ježiš sa učeníkom zjavuje niekoľko krát. S trpezlivosťou utešuje ich skľúčené srdcia. Po jeho zmŕtvychvstaní sa tak uskutočňuje „zmŕtvychvstanie učeníkov“. A oni, Ježišom vzkriesení, menia svoj život. Predtým mnoho slov a mnoho príkladov Pána ich nedokázalo premeniť. Teraz, na Veľkú noc, sa deje niečo nové. A deje sa to v znamení milosrdenstva. Ježiš ich pozdvihuje s milosrdenstvom. Milosrdne ich pozdvihuje a oni, zahrnutí milosrdenstvom, sa stávajú milosrdnými. Veľmi ťažko bude milosrdným niekto, kto si neuvedomuje, že bol zahrnutý milosrdenstvom. 

1. Predovšetkým boli zahrnutí milosrdenstvom cez tri dary: ako prvé im Ježiš podaroval pokoj, potom Ducha, a napokon rany.

Na prvom mieste im daroval pokoj. Tí učeníci boli v úzkosti. Uzatvorili sa doma kvôli obavám, kvôli strachu, že budú uväznení a skončia ako Učiteľ. Ale neboli uzatvorení iba v dome, boli uzatvorení aj vo svojich výčitkách. Opustili a zapreli Ježiša. Cítili sa neschopní, na nič dobrí, zlyhaní. Ježiš prichádza a dva krát opakuje «Pokoj vám!». Neprináša pokoj, ktorým sníma vonkajšie problémy, ale pokoj, ktorý prehlbuje vnútornú dôveru. Nie vonkajší pokoj, ale pokoj srdca. Hovorí: « Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.» (Jn 20,21). Je to akoby povedal: „Posielam vás, pretože vám verím“.

Tí skľúčení učeníci sú uzmierení sami so sebou. Ježišov pokoj im umožní prejsť od výčitiek k poslaniu. Ježišov pokoj v skutočnosti vzbudzuje poslanie. Nie je to ukľudnenie, nie je pohodlie, je to vyjdenie zo seba. Ježišov pokoj oslobodzuje z uzatvorení, ktoré ochromujú, láme reťaze, ktoré držia uväznené srdce. A učeníci sa cítia zahrnutí milosrdenstvom; cítia, že Boh ich neodsudzuje, nepokoruje ich, ale verí im. Áno, verí nám viac než my veríme sami sebe. „Miluje nás viac ako my milujeme seba samých“ (porov. Sv. J. H. Newman, Meditations and Devotions, III,12,2).

Pre Boha nikto nie je zlyhaný, nikto nie je neužitočný, nikto vylúčený. Dnes Ježiš znovu opakuje: „Pokoj tebe, ktorý si vzácny v mojich očiach. Pokoj tebe, ktorý si pre mňa dôležitý. Pokoj tebe, ktorý máš poslanie. Nikto nemôže zastávať tvoje miesto. Si nenahraditeľný. A ja ti verím“.

Na druhom mieste Ježiš omilosťuje učeníkov tým, že im dáva Ducha Svätého. Dáva ho na odpúšťanie hriechov (porov. Jn 20, 22-23). Učeníci boli vinní, utiekli a opustili Učiteľa. A hriech trýzni, zlo má svoju cenu. Náš hriech – hovorí Žalm (porov. 51,5) – je stále pred nami. Sami ho nemôžeme zmazať. Jedine Boh ho odstraňuje, len on so svojím milosrdenstvom nám dáva vyjsť z našich najhlbších bied. Tak ako tí učeníci, potrebujeme si nechať odpustiť, povedať z hĺbky srdca: „Odpusť, Pane“. Otvoriť si srdce, aby sme mohli prijať odpustenie.

Odpustenie v Duchu Svätom je veľkonočným darom pre vnútorné zmŕtvychvstanie. Prosme o milosť prijať ho, objať sviatosť odpustenia. A aby sme chápali, že v centre spovede nie sme my s našimi hriechmi, ale Boh s jeho milosrdenstvom. Nespovedáme sa, aby sme sa, aby sme zmalomyseľneli, ale aby sme sa pozdvihli. Tak veľmi to potrebujeme, všetci. Potrebujeme to ako malé deti - zakaždým, keď padnú, potrebujú, aby ich ocko pozdvihol.

Aj my častokrát padáme. A Otcova ruka je pripravená postaviť nás opäť na nohy a pomôcť nám ísť vpred. Touto bezpečnou a dôveryhodnou rukou je spoveď. Je to sviatosť, ktorá nás znovu pozdvihuje, ktorá nás nenecháva na zemi, plakať na tvrdých dlažbách našich pádov. Je to sviatosť zmŕtvychvstania, je to čisté milosrdenstvo. A ten, kto vysluhuje sviatosť zmierenia, musí dať pocítiť sladkosť milosrdenstva. Toto je cesta pre tých, ktorí sú spovedníkmi: dať pocítiť lahodnosť Ježišovho milosrdenstva, ktoré odpúšťa všetko. Boh odpúšťa všetko.

Po pokoji, ktorý obnovuje, a odpustení, ktoré znovu pozdvihuje, je tu tretí dar, s ktorým Ježiš omilosťuje učeníkov: ponúka im svoje rany. Tými ranami sme boli uzdravení (porov. 1 Pt 2,24; Iz 53,5). Ako nás však môže rana uzdraviť? Prostredníctvom milosrdenstva. V tých ranách tak ako Tomáš zakusujeme na dotyk ruky, že Boh nás miluje až do krajnosti, že si osvojil naše rany, že na svojom tele niesol naše krehkosti. Tie rany sú otvorenými kanálmi medzi ním a nami, ktoré vrhajú milosrdenstvo na naše biedy. Tie rany sú cestami, ktoré nám Boh otvoril dokorán, aby sme vstúpili do jeho nehy a hmatateľne zakúsili, kým je On. A nepochybovali viac o jeho milosrdenstve.

Adorujúc, bozkávajúc jeho rany zisťujeme, že každá naša slabosť je prijatá v jeho nežnosti. K tomuto dochádza pri každej svätej omši, kde nám Ježiš ponúka svoje ranené a zmŕtvychvstalé telo: dotýkame sa ho a on sa dotýka našich životov. A dáva nebu zostúpiť do nás. Jeho žiarivé rany pretrhávajú tmu, ktorú si nosíme vnútri. A my, tak ako Tomáš, nachádzame Boha, objavujeme ho ako dôverného a nablízku a s dojatím mu hovoríme: «Pán môj a Boh môj!» (Jn 20,28). Tu sa všetko rodí, z milosti, že sme zahrnutí milosrdenstvom! Tu sa začína kresťanská cesta. Ak si naopak zakladáme na našich schopnostiach, na efektívnosti našich štruktúr  a našich projektov, nezájdeme ďaleko. Jedine ak prijmeme lásku Boha, budeme môcť darovať niečo nové svetu.  

2. Tak to urobili učeníci: ako zahrnutí milosrdenstvom sa stali milosrdnými. Vidíme to v prvom čítaní. Skutky apoštolov rozprávajú, že «nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné» (4,32). Nie je to komunizmus, je to kresťanstvo v čistom stave. A je o to prekvapujúcejšie, ak myslíme, že tí istí učeníci sa len krátko predtým škriepili o ocenenia a pocty, o to, kto bude medzi nimi najväčší (porov. Mk 10,37; Lk 22,24). Teraz sa delia o všetko, majú «jedno srdce a jednu dušu» (Sk 4,32). Ako sa dokázali tak zmeniť? Videli v druhom to isté milosrdenstvo, ktoré premenilo ich vlastný život. Objavili, že majú spoločnú misiu, že spoločne majú odpustenie a Ježišovo telo: zdieľanie pozemských dobier sa im zdalo prirodzeným dôsledkom. Text ďalej hovorí, že «medzi nimi nebolo núdzneho» (v. 34). Ich strachy sa rozplynuli dotýkajúc sa Pánových rán, teraz nemajú strach ošetrovať rany núdznych. Pretože v nich vidia Ježiša. Pretože tam je Ježiš, v ranách núdznych.

Sestra, brat, chceš dôkaz, že Boh sa dotkol tvojho života? Over si, či sa skláňaš k ranám druhých. Dnešok je dňom, kedy si treba položiť otázku: „Ja, ktorý som toľkokrát prijal Boží pokoj, ktorý som toľko krát prijal jeho odpustenie a jeho milosrdenstvo, som milosrdný k druhým? Ja, ktorý som sa mnohokrát sýtil Ježišovým telom, robím niečo, aby som zahnal hlad toho, kto je chudobný?“ Nezostávajme ľahostajní. Nežime polovičatú vieru, ktorá dostáva, no nedáva, ktorá prijíma dar, no nerobí sa darom. Boli sme zahrnutí milosrdenstvom, staňme sa milosrdnými. Pretože ak sa láska skončí pri nás samých, viera vysychá v sterilnej zameranosti len do vnútra. Bez druhých sa stáva nevtelenou. Bez skutkov milosrdenstva umiera (porov. Jak 2,17).

Bratia a sestry, nechajme sa vzkriesiť pokojom, odpustením a ranami milosrdného Ježiša. A prosme o milosť, aby sme sa stali svedkami milosrdenstva. Jedine tak bude viera živá. A život bude ucelený. Jedine tak budeme ohlasovať Božie evanjelium, ktoré je evanjeliom milosrdenstva

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondrej v Chmeľnici na: https://youtu.be/RDvIzUpDAUY

 

Aktuality

 

11. 4. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI - 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

/ Rubrika: Aktuality

Keď nemôžeme sláviť sv. omše a prijímať Eucharistiu, môžeme a máme žiť z Božieho slova, z toho, ktoré sa stalo telom. Rovnako zo sviatosti krstu, birmovania, kňazi zo sviatosti kňazstva a manželia so svojimi rodinami zo sviatosti manželstva. Ježiš je živo prítomný cez túto sviatosť a povoláva žiť misiu v rodine a následne v Cirkvi a vo svete. Berme tento čas ako príležitosť ešte viac sa priblížiť k Nemu, učiť sa ho milovať a dôverovať mu.

 
Celý príspevok

2. 4. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI - VEĽKÁ NOC 2021

/ Rubrika: Aktuality

Majme otvorené srdcia na Božie dotyky a vnímavé na vanutie Ducha Svätého. K tomu nás Pán v tomto ťažkom čase povoláva a disponuje svojou milosťou. Na Slovensku sa ani v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom, preto Vám ponúkam texty domácej liturgie.

 
Celý príspevok

2. 4. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI – KVETNÁ NEDEĽA

/ Rubrika: Aktuality

Keď nemôžeme sláviť sv. omše a prijímať Eucharistiu, môžeme a máme žiť z Božieho slova, z toho, ktoré sa stalo telom. Rovnako zo sviatosti krstu, birmovania, kňazi zo sviatosti kňazstva a manželia so svojimi rodinami zo sviatosti manželstva. Ježiš je živo prítomný cez túto sviatosť a povoláva žiť misiu v rodine a následne v Cirkvi a vo svete. Berme tento čas ako príležitosť ešte viac sa priblížiť k Nemu, učiť sa ho milovať a dôverovať mu.

 
Celý príspevok

20. 3. 2021

Apoštolský list pápeža Františka Patris corde

/ Rubrika: Aktuality

Prinášame v plnom znení apoštolský list s názvom Patris corde (S otcovským srdcom), ktorý Svätý Otec František napísal v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho Roka sv. Jozefa. Rok trvá od 9. decembra 2020 do 8. decembra 2021. Text pápežovho listu uvádzame v preklade KBS.

 
Celý príspevok

20. 3. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI – 5. PÔSTNA NEDEĽA

/ Rubrika: Aktuality

Nezabudnime, že spoločná aktívna modlitba – prežívaná v živej viere – je dôležitým prostriedkom, ako sa posvätiť, ba možno povedať, že lepším prostriedkom ako dlhodobé pozeranie na obrazovky TV či PC.

 
Celý príspevok

13. 3. 2021

Pomoc migrantom a utečencom

/ Rubrika: Aktuality

Návšteva pápeža Františka v Iraku (5. – 8. marec 2021) opäť upriamuje pozornosť nielen katolíkov celého sveta na situáciu našich bratov a sestier, žijúcich v krajinách Blízkeho východu, ktorí žijú v skutočne náročných podmienkach z dôvodu dlhotrvajúcich ozbrojených konfliktov a nestabilnej spoločensko-ekonomickej situácii hlavne v Iraku a v Sýrii.

 
Celý príspevok

13. 3. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI – 4. PÔSTNA NEDEĽA

/ Rubrika: Aktuality

Obdobie boja s pandémiou je dlhé a únavné pre každého. Božia prozreteľnosť nás chce v tejto situácii naučiť mnohým veciam. Jednou z nich je čerpať silu do života zo zdrojov, na ktoré sme možno popri bežnom živote viery zabúdali. 

 
Celý príspevok

7. 3. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI – 3. PÔSTNA NEDEĽA

/ Rubrika: Aktuality

Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/mama – uvádza modlitbu na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentáru je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby si môže zažať svieca pri otvorenom Svätom Písme.

 
Celý príspevok

21. 2. 2021

Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

/ Rubrika: Aktuality

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení.

 
Celý príspevok

21. 2. 2021

List biskupov premiérovi a členom vlády

/ Rubrika: Aktuality

Vážený pán predseda vlády, Vážená pani ministerka, Vážený pán minister, obraciame sa na Vás v situácii, ktorá je pre Slovensko mimoriadne náročná. Citlivo vnímame problémy spôsobené ochorením Covid-19. Rešpektujeme prijímané opatrenia a apelujeme na ich dodržiavanie. Naši duchovní s ochotou slúžia na covidových oddeleniach - nielen ako kňazi, ale aj ako dobrovoľníci, sanitári, či pomocníci.

 
Celý príspevok

21. 2. 2021

Spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia

/ Rubrika: Aktuality

Drahí bratia a sestry, obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov.

 
Celý príspevok

21. 2. 2021

Venujte svoje 2%

/ Rubrika: Aktuality

Každoročne musí daňovník (FO, PO) podľa legislatívy platnej v našom štáte odviesť daň vo výške, ako mu určuje zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov. Vy, ako daňovník, sa môžete slobodne rozhodnúť, či dve percentá z vašich daní poputujú do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte činnosť cirkevných organizácíí.

 
Celý príspevok

21. 2. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI – 1. PÔSTNA NEDEĽA

/ Rubrika: Aktuality

Keď nemôžeme sláviť sv. omše a prijímať Eucharistiu, môžeme a máme žiť z Božieho slova, z toho, ktoré sa stalo telom. Rovnako zo sviatosti krstu, birmovania, kňazi zo sviatosti kňazstva a manželia so svojimi rodinami zo sviatosti manželstva. Ježiš je živo prítomný cez túto sviatosť a povoláva žiť misiu v rodine a následne v Cirkvi a vo svete. Berme tento čas ako príležitosť ešte viac sa priblížiť k Nemu, učiť sa ho milovať a dôverovať mu. Je tu príležitosť sledovať sv. omše online a aspoň takto ostať v kontakte so svojimi duchovnými pastiermi a oni sú takto v kontakte s vami. Avšak nezabudnime, že spoločná aktívna modlitba – prežívaná v živej viere – je dôležitým prostriedkom, ako sa posvätiť, ba možno povedať, že lepším prostriedkom ako dlhodobé pozeranie na obrazovky TV či PC.

 
Celý príspevok

19. 2. 2021

Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska 2021

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska. 
Projekt bude trvať od 17. februára (Popolcovej stredy) do 4. apríla 2021 (Veľkonočnej nedele). Tentokrát bude spojený s myšlienkami rozličných osobností, ktoré zozbieral kňaz a publicista Mons. Marián Gavenda. Myšlienky bude súčasťou obrázka, ktorý dostanú všetci prihlásení na e-mail. Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne  sa pripraviť na Veľkú noc. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú tiež k skutkom telesného milosrdenstva.

 
Celý príspevok

14. 2. 2021

„100. výročie vysvätenia prvých slovenských biskupov“

/ Rubrika: Aktuality

Pred 100 rokmi sa začal boj o prvých slovenských biskupov. Vymenovaniu prvých slovenských biskupov predchádzal komplikovaný výberový proces, do ktorého prehovorila aj československá vláda. Po diplomatickom úsilí apoštolského nuncia v ČSR prijali v roku 1921 biskupské svätenie Karol Kmeťko, Ján Vojtaššák a Marián Blaha.

 
Celý príspevok

14. 2. 2021

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

/ Rubrika: Aktuality

Drahí bratia a sestry,
v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť i veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť – ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy. K významným výročiam v živote Cirkvi na Slovensku patrí aj storočnica vysviacky troch biskupov v Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.

 
Celý príspevok

14. 2. 2021

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI – 6. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

/ Rubrika: Aktuality

Drahí bratia a sestry,
ponúkame vám Liturgiu domácej cirkvi pre naše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať 6. nedeľa v období Cez rok. Tieto texty pripravil kňaz Spišskej diecézy ThLic. Róbert Neupauer, ktorému aj touto cestou vyjadrujeme veľké poďakovanie. Túto pomôcku vám vrelo odporúčame.

 
Celý príspevok

7. 2. 2021

Liturgia domácej cirkvi na 5. nedeľu v cezročnom období

/ Rubrika: Aktuality

Obdobie boja s pandémiou je dlhé a únavné pre každého. Božia prozreteľnosť nás chce v tejto situácii naučiť mnohým veciam. Jednou z nich je čerpať silu do života zo zdrojov, na ktoré sme možno popri bežnom živote viery zabúdali. Počas trvania tejto situácie vám budeme na tomto mieste ponúkať texty liturgie domácej cirkvi. Liturgia domácej cirkvi je vo worde a pdf formáte a je voľne stiahnuteľná i šíriteľná.

 
Celý príspevok

30. 1. 2021

Liturgia domácej cirkvi na 4. nedeľu v cezročnom období

/ Rubrika: Aktuality

Brány kostolov sú opäť zatvorené, ale srdcia sa nám otvorili pre dar Ježišovej prítomnosti v našich životoch, v manželstvách a rodinách. Počas trvania tejto situácie vám budeme na tomto mieste ponúkať texty liturgie domácej cirkvi. Liturgia domácej cirkvi je vo worde a pdf formáte a je voľne stiahnuteľná i šíriteľná.

 
Celý príspevok

30. 1. 2021

Rok sv. Jozefa – podcasty na tému Patris corde

/ Rubrika: Aktuality

Rozhovory k téme roku sv. Jozefa s ThLic. Róbertom Neupauerom. Uverejňujeme v 19. dni každého mesiaca. Vypočujte si prvý – Sv. Jozef, patrón Cirkvi.

 
Celý príspevok

24. 1. 2021

Naším povolaním je šíriť Božie slovo

/ Rubrika: Aktuality

V 3. cezročnú nedeľu Katolícka cirkev po celom svete bude sláviť už druhýkrát Nedeľu Božieho slova. Slávenie ustanovil pápež František apoštolským listom Aperuit illis, publikovaným v septembri 2019, na sviatok sv. Hieronyma.

 
Celý príspevok

11. 1. 2021

Liturgia domácej cirkvi na nedeľu Krstu Krista Pána

/ Rubrika: Aktuality

Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/mama – uvádza modlitbu na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentáru je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby si môže zažať svieca pri otvorenom Svätom Písme.

 
Celý príspevok

3. 1. 2021

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2021

/ Rubrika: Aktuality

Slovenskí biskupi sa na začiatku roka 2021 prihovárajú pastierskym listom. Prinášame ho v plnom znení.

 
Celý príspevok

3. 1. 2021

Liturgia domácej cirkvi 2. nedeľa po Narodení Pána

/ Rubrika: Aktuality

Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/mama – uvádza modlitbu na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentáru je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby si môže zažať svieca pri otvorenom Svätom Písme.

 
Celý príspevok

21. 12. 2020

Posolstvo Svätého Otca Františka

/ Rubrika: Aktuality

Všetci spoločne pracujme na tom, aby sme napredovali k novému horizontu lásky a pokoja, bratstva a solidarity, vzájomného prijatia. Neupadnime do pokušenia nezáujmu o druhých, osobitne o tých najslabších; nezvyknime si ignorovať druhých,26 ale každý deň sa usilujme vytvárať konkrétne „spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sa navzájom akceptujú a jeden o druhého starajú.
 

 
Celý príspevok

29. 11. 2020

Adventný veniec

/ Rubrika: Aktuality

Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

 
Celý príspevok

29. 11. 2020

Advent 2020

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska. Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne  sa pripraviť na Vianoce. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú k tiež k skutkom telesného milosrdenstva.

 
Celý príspevok

29. 11. 2020

Kurzy prípravy na manželstvo 2021

/ Rubrika: Aktuality

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Na našich stránkach vám ponúkame niekoľko informácií o tom, ako sa na manželstvo môžete dobre pripraviť pomocou kurzov prípravy na manželstvo.

 
Celý príspevok

1. 11. 2020

Pohrebná sv. omša - Mons. Stefan Sečka

/ Rubrika: Aktuality

V nemocnici v Levoči v stredu ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Pohreb zosnulého bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule. O 10:00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Kapitule.

 
Celý príspevok

1. 11. 2020

Liturgia domácej cirkvi na slávnosť Všetkých svätých

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetky domáce cirkvi našej farnosti – rodiny – k spoločnej modlitbe v rodinách na slávnosť Všetkých svätých (1.11.), i na Pamiatku všetkých verných zosnulých (2.11.). Prosíme otcov rodín, aby tieto pobožnosti viedli ako kňazi vo svojich rodinách práve oni. 

 
Celý príspevok