Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

 

Generálna audiencia so Svätým Otcom:

"Žalmy nás učia ako hovoriť k Bohu"

pope-francis-gives-audiene-to-euromoot.jpeg

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Pri čítaní Biblie narazíme rad za radom na modlitby rôzneho druhu. Ale nájdeme aj knihu zloženú čisto z modlitieb, knihu, ktorá sa stala „vlasťou, cvičiskom a domovom“ nespočetných ľudí modlitby. Ide o Knihu žalmov. Je to 150 žalmov slúžiacich na modlitbu.

Kniha žalmov patrí medzi múdroslovné spisy, pretože sprostredkúva „umenie modlitby“ cez skúsenosť dialógu s Bohom. V žalmoch nachádzame všetky ľudské pocity: radosti, bolesti, pochybnosti, nádeje či trpkosti, ktoré podfarbujú náš život. Katechizmus potvrdzuje, že každý žalm «je taký jednoduchý, že sa ho pravdivo môžu modliť ľudia všetkých stavov a všetkých čias.» (KKC, 2588). Opätovným čítaním žalmov sa učíme jazyku modlitby. Boh Otec so svojím Duchom nimi totiž inšpiroval srdce kráľa Dávida a ďalších modliacich sa, aby naučil každého muža a ženu ako ho chváliť, ako mu ďakovať a prosiť ho, ako ho vzývať v radosti a v bolesti, ako vypovedať obdiv nad jeho dielami a jeho Zákonom. Žalmy sú skrátka slovo Božie, ktoré my ľudia používame, aby sme s Ním hovorili.

V tejto knihe nestretáme éterické bytosti, osoby abstraktné, ľudí, ktorí si pletú modlitbu s akýmsi estetickým alebo odcudzujúcim prežívaním. Žalmy nie sú textami zrodenými na písacom stole; sú invokáciami, často dramatickými, ktoré pramenia z ozajstnej existencie. Aby sme sa ich modlili stačí byť tým, čím sme. Nesmieme zabudnúť, že aby sme sa dobre modlili, musíme sa modliť takí, akí sme, nie s nejakým mejkapom. Netreba si dušu nalíčiť, aby sme sa modlili.

„Pane, ja som takýto“ – takto máme ísť za Pánom, takí, akí sme, s tým pekným aj s tým škaredým, o čom nikto nevie, ale my to v sebe poznáme. V žalmoch počujeme hlasy modliacich sa ľudí z mäsa a kostí, ktorých život, tak ako život každého, je obťažkaný problémami, námahami, neistotami. Žalmista toto utrpenie radikálne nepopiera: vie, že toto patrí k životu. V žalmoch sa však utrpenie premieňa na otázku. Ide od utrpenia k pýtaniu sa.

A medzi mnohými otázkami je jedna, ktorá zostáva visieť vo vzduchu, ako neutíchajúce volanie, ktoré prechádza celou knihou zo strany na stranu. Jedna otázka, ktorú opakujeme mnoho krát: „Dokedy, Pane? Dokedy?“. Každá bolesť sa dovoláva oslobodenia, každá slza volá po utešení, každá rana vyčkáva uzdravenie, každé krivé obvinenie oslobodzujúci rozsudok. „Dokedy, Pane, mám toto trpieť? Vypočuj ma, Pane!“: koľkokrát sme sa takto modlili, s volaním „Dokedy?“, stačí Pane!

Neustálym kladením podobných otázok nás žalmy učia nebyť pasívni k bolesti, a pripomínajú nám, že život nie je zachránený, pokiaľ nie je uzdravený. Existencia človeka je ako vánok, jeho príbeh je prchavý, ale modliaci sa človek vie, že je v očiach Boha vzácny, a preto má zmysel volať. A toto je dôležité. Keď sa modlíme, robíme to preto, lebo vieme, že sme vzácni v očiach Boha. Je to milosť Ducha Svätého, ktorý nám zvnútra vnuká toto vedomie: že sme vzácni v Božích očiach. A pre toto sme spôsobilí modliť sa.

Modlitba žalmov je svedectvom tohto volania: volania mnohorakého, pretože v živote bolesť nadobúda tisíce podôb, a nesie meno choroby, nenávisti, vojny, prenasledovania, nedôvery... Až po najvyššie „pohoršenie“, čiže smrť. Smrť sa v Žaltári javí ako ten najnezmyselnejší nepriateľ človeka: ktorý zločin si zaslúži taký krutý trest, ktorý vedie k zničeniu a ku koncu? Človek modliaci sa žalmy prosí Boha, aby zasiahol tam, kde sú všetky ľudské úsilia márne. Preto je modlitba už sama o sebe cestou spásy a začiatkom spásy.

Všetci trpia na tomto svete: či už niekto verí v Boha, alebo ho odmieta. Ale v Žaltári sa bolesť stáva vzťahom, pomerom: volaním o pomoc, čakajúcim na zachytenie ucha, ktoré by počulo. Nemôže zostať bez zmyslu, bez účelu. Ani bolesti, ktoré znášame, nemôžu byť iba špecifickými prípadmi univerzálneho zákona: vždy sú to „moje“ slzy. Premýšľajte o tomto: slzy nie sú všeobecné, sú to „moje“ slzy. Každý má tie svoje. „Moje“ slzy a „moja“ bolesť ma tlačia, aby som pokračoval v modlitbe. Sú to „moje“ slzy, ktoré nikto predo mnou nikdy nevyronil. Áno, mnohí plakali, mnohí. Ale „moje“ slzy sú tými mojími, „moja“ bolesť je tou mojou, „moje“ utrpenie je tým mojím.

Pred vstupom do Auly som sa stretol s rodičmi toho kňaza z diecézy Como, ktorý bol zabitý; bol zabitý práve v službe, keď pomáhal. Slzy týchto rodičov sú „ich“ slzami a každý z nich vie, koľko trpel, keď videl tohto syna, ako dal svoj život v službe chudobným. Keď chceme niekoho utešiť, nenájdeme slová. Prečo? Pretože nemôžeme dosiahnuť k jeho bolesti, pretože jeho bolesť je tou „jeho“, jeho slzy sú tými „jeho“. To isté platí aj o nás: tie slzy, tá moja bolesť je „mojou“, tie slzy sú „mojími“; a s týmito slzami, s touto bolesťou sa obraciam k Pánovi.

Všetky bolesti ľudí sú pre Boha posvätné. Takto sa modlí žalmista v žalme 56: «Ty vieš, koľko ráz som musel utekať: pozbieraj moje slzy do svojich nádob; či nie sú zapísané v tvojich účtoch?» (v. 9). Pred Bohom nie sme neznámi alebo len čísla.  Sme tváre a srdcia, poznaná nás každého jedného, po mene.

V žalmoch nachádza veriaci človek odpoveď. Vie, že aj keby boli všetky ľudské dvere zatarasené, Božie dvere sú otvorené. Aj keby celý svet vydal verdikt odsúdenia, v Bohu je záchrana.

„Pán počúva“: koľkokrát v modlitbe stačí vedieť toto. Nie vždy sa problémy vyriešia. Ten, kto sa modlí, nie je v ilúzii: vie, že mnohé otázky života tu dole zostanú nevyriešené, bez východiska; utrpenie nás bude sprevádzať a keď prekonáme jeden zápas, budú tu zas ďalšie, ktoré už na nás čakajú. Keď sme však vypočutí, všetko sa stáva znesiteľnejším.

Tou najhoršou vecou, ktorá sa môže stať, je trpieť v opustení, bez toho, aby si na nás spomenuli. Od tohto nás zachraňuje modlitba. Pretože sa môže stať, a to aj neraz, že nechápeme Božie plány. Naše volanie však neviazne tu dole: stúpa až k Bohu, ktorý má srdce Otca a ktorý sám plače pre každého syna či dcéru, ktorý trpí a ktorý umiera.

Poviem vám jednu vec: v zlých chvíľach mi dobre padne myslieť na Ježišove slzy, keď plakal pri pohľade na Jeruzalem, keď plakal pred Lazárovým hrobom. Boh plakal pre mňa, Boh plače, plače pre naše bolesti. Pretože Boh sa chcel stať človekom – hovorí istý duchovný spisovateľ – aby mohol plakať. Myslieť na to, že Ježiš so mnou plače v bolesti, je útechou: pomáha nám to kráčať vpred.

Ak zostaneme vo vzťahu s ním, život nás neušetrí od utrpení, otvorí sa nám však jeden veľký horizont dobra a začneme kráčať k jeho naplneniu. Odvahu, len vpred s modlitbou. Ježiš je vždy po našom boku.

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondrej v Chmeľnici na: https://youtu.be/RDvIzUpDAUY

 

Aktuality

 

17. 10. 2020

Misijná nedeľa - 18.október 2020

/ Rubrika: Aktuality

Najbližšia nedeľa, ktorú budeme sláviť 18. októbra, je Misijná nedeľa. Počas nej ide o tradičný Svetový deň modlitieb za misie. Tento rok ju slávime už po 95-krát.V októbri bola objavená Amerika, preto je tento mesiac mesiacom misií. Ide o symboliku, podľa ktorej misiami chceme objavovať nielen územia, ale ľudí, ktorých chceme priviesťku Kristovi.Aj na Slovensku vidieť biedu, ale v porovnaní s africkými krajinami je neporovnateľná. Pomoc je organizovaná cez cirkev, ktorá chce pomôcť bratom a sestrám, ktorí žijú v chudobných krajinách. Tam sú rovnako kresťania ako na Slovensku.

 
Celý príspevok

2. 10. 2020

Mimoriadne sväté omše - núdzový režim

/ Rubrika: Aktuality

Od 1. októbra 2020 až do odvolania prinesie TV LUX pre svojich divákov sväté omše v mimoriadnych časoch. Od pondelka do soboty ich bude vysielať o 7:00 a 18:30, v nedeľu o 10:00 a 18:30.

 
Celý príspevok

1. 8. 2020

Pamätný deň biskupa jána Vojtaššáka

/ Rubrika: Aktuality

Dňa 4.8.2020 si pripomíname 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. Dňa 8.8.2020 o 10.30 hod. v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby. 

 
Celý príspevok

12. 7. 2020

Časopis KAPITULA 3/2020

/ Rubrika: Aktuality

Dávame do pozornosti nové číslo diecézneho časopisu KAPITULA.

 
Celý príspevok

21. 6. 2020

Loretánske litánie

/ Rubrika: Aktuality

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prvá invokácia bude zaradená po oslovení „Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej milosti“ a tretia po „Útočisko hriešnikov“.“
 

 
Celý príspevok

21. 6. 2020

Odpustová slávnosť v Podolínci

/ Rubrika: Aktuality

Otcovia Redemptoristi pozývajú všetkých na odpustovú slávnosť Panny Márie Matky ustavičnej pomoci v sobotu 27.júna 2020, Kláštorný kostol sv.Stanislava Podolínec, 15.00 hod. modlitba sv. ruženca; 15.30 hod. pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci 16.00 hod. slávnostná sv. omša – P. Martin Macko CSsR

 
Celý príspevok

21. 6. 2020

Biskupská vysviacka

/ Rubrika: Aktuality

Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého v marci pápež František vymenoval za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy, prijme biskupskú vysviacku v stredu 24. júna 2020 o 10:00 v v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. V súvislosti so slávnosťou prinášame niekoľko organizačných pokynov.

 
Celý príspevok

11. 6. 2020

Pozvánka na kňazské vysviacky v jednotlivých diecézach Slovenska

/ Rubrika: Aktuality

Kňazské vysviacky sa chystajú v týchto dňoch v jednotlivých diecézach Slovenska. Pri tejto príležitosti prinášame ich prehľad. Údaje spracovali Katolícke noviny.

 
Celý príspevok

29. 5. 2020

Diecézna škola viery

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít prinášame Vám katechézu "Diecézna škola viery". Jednotlivé dokumenty si môžete pozrieť kliknutím na linku textu alebo prezentácie.

 
Celý príspevok

24. 5. 2020

Otvorenie sezóny a požehnanie motoriek

/ Rubrika: Aktuality

V prísnom režime v sobotu dňa 06. júna 2020 o 11.00 hod na fare pred kostolom sv. Ondreja v Chmeľnici sa bude konať slávnostné otvorenie sezóny s požehnaním motoriek. Srdečne pozývame.

 
Celý príspevok

10. 5. 2020

Obráťte sa na našu nebeskú Mamu

/ Rubrika: Aktuality

V tento deň akosi citlivejšie vyslovujeme našim mamám slovo ďakujem. Či je ešte naša mama tu s nami, alebo nás už predišla do večnosti, zverme ju do rúk tej nebeskej. Existencia mamy dáva nášmu chladnému svetu nádej, že existuje čistá láska. Vzťah medzi matkou a dieťaťom je bez pochýb najkrajší vzťah. Hoci pesničky viac ospevujú mileneckú lásku a nech už je láska medzi dievčaťom a chlapcom akokoľvek krásna, dobrá a milá, predsa je len trochu aj sebecká, lebo muž a žena si navzájom spôsobujú veľké šťastie.

 
Celý príspevok

8. 5. 2020

Nové usmernenia o slávení bohoslužieb

/ Rubrika: Aktuality

Kňazov i veriacich prosíme, aby si prečítali podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a zodpovedne sa snažili uviesť ich do praxe. Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasledovný komentár.

 
Celý príspevok

26. 4. 2020

Novéna o príhovor sv. Korony

/ Rubrika: Aktuality

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák udelil cirkevné schválenie novény o príhovor svätej Korony, patrónky proti chorobám a epidémiám. Modlitba novény je určená za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození koronavírusom. Z nemeckého originálu ju preložila M. Nemčeková. 

 
Celý príspevok

19. 4. 2020

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov.

 
Celý príspevok

12. 4. 2020

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do našich spomienok ale aj do dejín našej krajiny ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Niekoľko týždňov sa nekonajú verejné bohoslužby v našich chrámoch a teraz po prvýkrát sa neslávia ani verejné veľkonočné obrady. Vážnosť situácie si vyžiadala chrániť naše životy aj životy druhých.

 
 
Celý príspevok

8. 4. 2020

Usmernenie hlavného hygienika

/ Rubrika: Aktuality

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti.

 
Celý príspevok

6. 4. 2020

Veľká noc s TV Lux

/ Rubrika: Aktuality

Milí veriaci využite možnosť sledovať priame prenosy z Vatikánu, zo Slovenska i Svätej zeme prostredníctvom kresťanskej TV LUX.

 
Celý príspevok

6. 4. 2020

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE DOMA - 2020

/ Rubrika: Aktuality

Ako sláviť veľkonočné trojdnie doma, v rodine či osamote? Ponúkame pár inšpirácií a odporúčaní na čas od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele. Vypracovali ich duchovní otcovia z Farnosti Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, dekan Ladislav Cichý a kapláni Martin Miškuf a Lukáš Imrich. K materiálom pridali aj tzv. liturgiu domácej cirkvi pre rodiny pre veľkonočné trojdnie, ktorú vypracoval kňaz Spišskej diecézy František Trstenský. 

 
Celý príspevok

5. 4. 2020

Online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici

/ Rubrika: Aktuality

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici si môžete pozrieť na stránke Youtube.

 
Celý príspevok

1. 4. 2020

Slovensko má nového biskupa

/ Rubrika: Aktuality

Spišská Kapitula 25. marca (TK KBS) Pápež František vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi - sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.

 
Celý príspevok

26. 3. 2020

Informácie o udelení úplných odpustkov a poznámky ohľadom sviatosti zmierenia

/ Rubrika: Aktuality

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie.

 
Celý príspevok

26. 3. 2020

Modlitba Svätého Otca Františka k Panne Márii, uzdraveniu chorých

/ Rubrika: Aktuality

​Milí veriaci prosíme Vás modlite sa aj Vy spoločne so Svätým Otcom modlitbu za skončenie pandémie a uzdravenie chorých.

 
Celý príspevok

26. 3. 2020

Usmernenia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

/ Rubrika: Aktuality

Veľkonočné spovedanie sa v našich farnostiach tohto roku nemôže konať doteraz zaužívaným hromadným spôsobom, ale kňazi spovedajú iba vo svojich farnostiach. Zásadným princípom v snahe postupovať premyslene a pokojne je pokyn zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste a aby sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí.

 
Celý príspevok

21. 3. 2020

Pôst a pokánie

/ Rubrika: Aktuality

V týchto dňoch zažívame pôstne obdobie. Je iné ako po minulé roky aj vzhľadom na hrozbu koronavírusu. Ako správne prežiť toto obdobie a ako by malo vyzerať pokánie?

 
Celý príspevok

21. 3. 2020

Zmena časov sv. omší TV LUX

/ Rubrika: Aktuality

Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX vysielať sväté omše okrem tradičných časov aj v sobotu ráno, v nedeľu večer a v pracovné dni na poludnie. Od pondelka 23. 3. (vrátane) sa menia časy všetkých večerných svätých omší na 18:30 h !!! Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h

 
Celý príspevok

11. 3. 2020

Mimoriadne vysielanie TV Lux

/ Rubrika: Aktuality

Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX vysielať sväté omše okrem tradičných časov aj v sobotu ráno, v nedeľu večer a v pracovné dni na poludnie.

 
Celý príspevok

8. 3. 2020

Úmysel Svätého otca na mesiac marec

/ Rubrika: Aktuality

„Za cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu a rástla v jednote.“ To je úmysel Svätého Otca, ktorý v mesiaci marec šíri v jeho mene „Apoštolát modlitby“ - Svetová modlitbová sieť pápeža.

 
Celý príspevok

29. 2. 2020

Pôstna krabička pre Afriku 2020

/ Rubrika: Aktuality

Celonárodnú zbierku Pôstnej krabičky organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) už deviaty rok. I tentoraz prichádza s príbehom jedného z detí, o ktoré sa stará v charitných centrách v Ugande a Rwande, a s veľkodušným pôstnym odkazom. 

 
Celý príspevok

29. 2. 2020

Post s Konferenciou biskupov Slovenska

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska. Projekt bude trvať od 26. februára (Popolcovej stredy) do 12. apríla 2020 (Veľkonočnej nedele). de o myšlienky z posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka Christus vivit (Kristus žije).Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne  sa pripraviť na Veľkú noc. 

 
Celý príspevok

10. 2. 2020

Posolstvo Pápeža na Svetový deň chorých 2020

/ Rubrika: Aktuality

Prinášame plné znenie posolstva Svätého Otca Františka k 28. svetovému dňu chorých, v preklade Konferencie biskupov Slovenska. Jeho téma znie: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“. Deň chorých sa slávi 11. februára, pri spomienke Lurdskej Panny Márie.

 
Celý príspevok