Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

Katechéza Svätého Otca o starobe:

"Cti si otca a matku: láska k prežitému životu"

generalna-audiencia.jpg

Dnes za pomoci Božieho slova, ktoré sme si vypočuli, vstúpime do témy krehkosti veku staroby, ktorý je osobitne poznačený zakusovaním dezorientácie a skľúčenosti, strácania a opustenosti, sklamania a pochybností. Prirodzene, pociťovanie našej krehkosti tvárou v tvár dramatickým - niekedy tragickým - životným situáciám sa môže vyskytnúť v ktoromkoľvek období života. V staršom veku však môžu vyvolávať menej výrazný dojem a vytvárať u iných istý druh prehliadania, či až oštary.

Koľkokrát sme začuli alebo si pomysleli: „Starí ľudia sú na obtiaž“. Povedali sme to, pomysleli sme si to... Vážnejšie rany v detstve a mladosti oprávnene vzbudzujú pocit nespravodlivosti a vzbury, silu reagovať a bojovať. Naopak, rany veku staroby, a to aj tie vážne, nevyhnutne sprevádza pocit, že život si napokon neprotirečí, pretože už bol prežitý. A tak sa nám starí ľudia tak trochu vzďaľujú aj od našej skúsenosti: chceme si od nich držať odstup.

V bežnej ľudskej skúsenosti je láska - ako sa hovorí - zostupná: k tomu, čo sme si už prežili sa nevracia s rovnakou silou, s akou sa vlieva do života, ktorý je ešte pred nami. Nezištnosť lásky sa prejavuje aj v tomto: rodičia to vedia odjakživa, seniori sa tomu učia zakrátko. Napriek tomu nám Božie zjavenie vytvára cestu k inému odvďačeniu sa za lásku: je to cesta úcty k tým, ktorí nás predišli. Cesta úcty k tým, ktorí nás predišli, sa začína tu: úctou k starším.

Táto osobitná láska, ktorá si dláždi cestu v podobe úcty – teda súčasne nehy a rešpektu – voči starším ľuďom, je spečatená Božím prikázaním. «Cti si otca a matku» je slávnostný záväzok, prvý z „druhej tabule“ Desatora. Nejde tu len o vlastného otca a matku. Ide o generáciu, ktorá nás predchádza, o predchádzajúce generácie, ktorých odchod môže byť aj pomalý a predĺžený, čím sa vytvára čas a priestor pre dlhodobé spolužitie s ostatnými vekovými kategóriami života. Inými slovami, ide o starobu života.

Úcta je dobré slovo na zarámcovanie tejto oblasti spätného preukazovania lásky, ktoré sa týka starších ľudí. Znamená to, že my, ktorí sme prijali lásku od rodičov a starých rodičov, teraz im túto lásku vraciame ako starším ľuďom, starým rodičom. Dnes sme nanovo objavili pojem „dôstojnosť“ na označenie hodnoty rešpektu a starostlivosti o život každého. Dôstojnosť sa tu v podstate rovná úcte: ctiť si otca a matku, ctiť si starých ľudí, je uznaním dôstojnosti, ktorú majú.

Zamyslime sa hlbšie nad týmto krásnym vyjadrením lásky, ktorým je úcta. Samotnej starostlivosti o chorých, poskytnutiu opory tým, ktorí nie sú sebestační, zaisteniu obživy, môže chýbať úcta. Úcta chýba, keď sa vysoký stupeň dôvernosti premietne nie do jemnocitu a lásky, nežnosti a rešpektu, ale zmení sa na hrubosť a tyranizovanie. Keď sa slabosť vyčíta a dokonca trestá, akoby to bola chyba. Keď sa zmätenosť a dezorientácia stanú príležitosťou na výsmech a agresiu. Môže sa to stať aj v domácnosti, v domovoch dôchodcov, ako aj na úradoch alebo vo verejnom priestore mesta či obce.

Podporovať v mladých ľuďoch, aj nepriamo, postoj nezáujmu či dokonca pohŕdania voči starším ľuďom, voči ich slabostiam a ich neistote, má za výsledok hrozné veci. Otvára to bránu nepredstaviteľným excesom. Výrastkovia, ktorí zapália deku bezdomovcovi – boli sme toho svedkami –, pretože v ňom vidia ľudský odpad, sú vrcholom ľadovca, čiže opovrhnutím takým životom, ktorý nemá príťažlivosť a je vzdialený túžbam mladosti, javí sa priam ako odpadový život. Toľkokrát premýšľame tak, že starí ľudia sú na zahodenie alebo ich my sami hádžeme medzi odpad; opovrhuje sa starými ľuďmi a vyraďujú sa zo života, odkladajúc ich nabok.

Toto pohŕdanie, ktoré zneucťuje starších ľudí, zneucťuje vlastne nás všetkých. Ak zneucťujem starca, zneucťujem sám seba. Úryvok z Knihy Sirachovec, ktorý sme počuli na začiatku, je oprávnene tvrdý voči tejto potupe, ktorá volá po pomste v Božích očiach. V príbehu o Noemovi sa nachádza pasáž, ktorá je v tomto ohľade veľmi výstižná. Starý Noe, hrdina potopy a stále pracovitý človek, leží v bezvedomí po tom, čo si priveľa vypil. Je už starý, ale prehnal to s pitím. Jeho synovia, aby ho neprebudili v rozpakoch, ho decentne prikryli so sklopeným zrakom a s veľkou úctou. Tento text je veľmi pekný a hovorí za všetko ohľadom úcty, ktorá prináleží starcovi - o zakrytí slabostí starého človeka, aby sme ho nezahanbili. Je to text, ktorý je nám veľkou pomocou.

Napriek všetkému materiálnemu zabezpečeniu, ktoré tie najbohatšie a najorganizovanejšie spoločnosti venujú starobe a na ktoré môžeme byť určite hrdí, sa mi zdá, že zápas za obnovenie tejto osobitnej formy lásky, ktorou je úcta, je stále krehký a nezrelý. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ju podporovali a povzbudzovali k nej, a ponúknuť lepšiu sociálnu a kultúrnu podporu tým, ktorí majú cit pre túto rozhodujúcu formu „civilizácie lásky“. A v tejto súvislosti si dovolím poradiť rodičom: prosím, umožnite svojim deťom, tým najmenším i tým väčším, blízkosť k starým ľuďom, vždy ich veďte ku kontaktu s nimi. A keď je starší človek chorý, trochu mimo seba, nech majú k nemu blízko: nech vedia, že je to náš najbližší pokrvný, že vďaka nemu tu teraz môžeme byť.

Prosím, nedávajte preč starších ľudí. A ak nie je iná možnosť, ako ich poslať do domova dôchodcov, prosím vás, navštevujte ich a brávajte k nim deti: starí ľudia, ktorí nám otvorili dvere, sú cťou našej civilizácie. A deti na to mnohokrát zabúdajú. Poviem vám niečo osobné: v Buenos Aires som rád navštevoval domovy dôchodcov. Často som ich navštevoval. Spomínam si, ako som sa raz opýtal jednej panej: „Koľko máte detí?“ – „Mám štyri, sú všetko ženatí, vydaté a majú vnúčatá.“ A začala mi rozprávať o rodine. „A prídu?“ – „Áno, vždy prídu!“ Keď som vyšiel z izby, sestrička, ktorá to počula, mi povedala: „Otče, povedala vám nepravdu, aby zakryla svoje deti. Už šesť mesiacov nikto neprišiel!“

Toto znamená skartovať starých ľudí, zmýšľať o nich ako o odpade. Prosím vás: je to ťažký hriech. Toto je to prvé veľké prikázanie a ako jediné nám hovorí o odmene: „Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi“. Toto prikázanie ctiť si starých nám dáva požehnanie, ktoré sa prejavuje takto: „Budeš mať dlhý život“. Prosím, opatrujte si starých ľudí. A ak slabnú na mysli, aj tak si ich opatrujte, pretože sú prítomnosťou histórie, prítomnosťou mojej rodiny, a vďaka nim som tu, všetci môžeme povedať: vďaka vám, dedko a babka, som nažive.

Prosím, nenechávajte ich samých. A toto, starať sa o starých ľudí, nie je otázka kozmetiky a plastickej chirurgie: nie. Ide skôr o otázku cti, ktorá musí zmeniť výchovu mladých ľudí ohľadom života a jeho etáp. Láska k človeku, ktorá je nám spoločná, vrátane úcty k prežitému životu, nie je záležitosťou starých ľudí. Je to skôr ambícia, vďaka ktorej mladí ľudia, ktorí zdedia ich najlepšie vlastnosti, zažiaria. Nech nám múdrosť Božieho Ducha dá otvoriť obzor tejto ozajstnej kultúrnej revolúcie s energiou, ktorú si to vyžaduje.

zdroj: vaticannews.va

 

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondrej v Chmeľnici na: https://youtu.be/WmUCLRo_0os

 

 

Aktuality

 

2. 5. 2022

Rozhlasová púť Staré Hory 2022

/ Rubrika: Aktuality

K histórii Rádia LUMEN neodmysliteľne patrí putovanie do Krakova. Tento rok sme tam opäť nemohli vyraziť. Pozývame vás na stretnutie na Starých Horách v sobotu 14. mája. Prvá púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa uskutočnila pred 18 rokmi. Dúfame, že na budúci rok sa v Krakove už opäť zídeme. Tohto roku budeme srdcom pri Božom milosrdenstve na pútnickom mieste Staré Hory. 14.mája 2022 si pôjdeme uctiť Pannu Máriu Starohorskú. 

 
Celý príspevok

2. 5. 2022

Dni Spišského Jeruzalema 2022

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne pozývame všetkých na 9. ročník duchovno - kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022, ktorý sa bude konať v dňoch 27. - 29. mája 2022 na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí.

 

 
Celý príspevok

25. 4. 2022

Otvorenie sezóny a požehnanie motocyklov 2022

/ Rubrika: Aktuality

V sobotu 7. mája bude otvorenie Motorkárskej sezóny. Akcia začína o 13.00 hod. modlitbou pred kostolom sv. Ondreja v Chmeľnici ako každý rok.

 
Celý príspevok

5. 3. 2022

Oznam Sväté prijímanie

/ Rubrika: Aktuality

Drahí bratia a sestry, v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.

 
Celý príspevok

5. 3. 2022

Urobiť lásku normálnou

/ Rubrika: Aktuality

Boh sa rozhodol, že sa narodí v ľudskej rodine, ktorú vytvoril on sám. Dal jej vzniknúť v jednej zapadnutej dedine na periférii Rímskeho impéria. Nie v Ríme, nie v nejakom veľkom meste, ale na takmer neviditeľnej periférii. Práve tam, na tejto periférii, sa začali najsvätejšie a najlepšie dejiny, dejiny Ježiša medzi ľuďmi!

 
Celý príspevok

5. 3. 2022

2% pre katechézu v Spišskej diecéze

/ Rubrika: Aktuality

Drahí priatelia, milí podporovatelia, prosíme vás aj tento rok o pomoc formou poukázania vašich 2% pre dielo katechézy v našej diecéze. Tento váš dar je pre nás každý rok veľkou pomocou a zároveň vyjadrením vašej dôvery pre naše úsilie. Týmto spôsobom máte takisto podiel na ohlasovaní evanjelia v našich školách a farnostiach. Úprimne a s pokorou vám za to ďakujeme.

 
Celý príspevok

4. 3. 2022

Posolstvo Svätého Oca na pôstne obdobie 2022

/ Rubrika: Aktuality

Pôstna doba je najvhodnejším časom na osobnú aj spoločenskú obnovu, ktorá nás povedie k Ježišovej Veľkej noci, jeho smrti a zmŕtvychvstaniu. Na našej pôstnej ceste v roku 2022 bude pre nás dobré, ak sa zamyslíme nad výzvou sv. Pavla Galaťanom: „Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým“ .

 
Celý príspevok

4. 3. 2022

Pôstna krabička 2022

/ Rubrika: Aktuality

Pôstna krabička je kampaň Slovenskej katolíckej charity spojená s verejnou zbierkou na pomoc deťom a ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách.

 
Celý príspevok

27. 2. 2022

Podporme Ukrajinu

/ Rubrika: Aktuality

„Každá vojna je tragédiou ľudstva, nemala by však byť prehrou ľudskosti. Vojna prináša mrzačenie a ničenie, s následkami ktorých sa budú opäť vyrovnávať ďalšie generácie, pýtajúc sa, čo sme my – ich predkovia – spravili preto, aby sa konfliktu predišlo alebo aby sme pomohli,“

 
Celý príspevok

6. 2. 2022

Plodnosť nie je problém ale dar

/ Rubrika: Aktuality

Na kurz je potrebné sa prihlásiť najneskôr 10 dní PRED začiatkom jeho konania či už registráciou na stránke www.lpp.sk alebo na kontaktnej adrese zverejnenej na facebookovej stránke LPP. Lektorský pár kurzu vás bude obratom kontaktovať a potvrdí vám vašu registráciu, nakoľko počet účastníkov jedného kurzu je limitovaný.

 
Celý príspevok

6. 2. 2022

DIECÉZNY VÝSTUP - CHATA PRI ZELENOM PLESE

/ Rubrika: Aktuality

Poď objavovať veľkosť nášho Boha v kráse jeho prírody. Túto zimu sme sa rozhodli vystúpiť na Chatu pri Zelenom plese (1551 m. n m.). Začíname sv. omšou 19. 2.  2022 (sobota) v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Lomnici o 7:30 hod.

 
Celý príspevok

30. 1. 2022

Ďakovná púť za návštevu

/ Rubrika: Aktuality

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022

 
Celý príspevok

30. 1. 2022

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity

/ Rubrika: Aktuality

Hoci je naša spoločnosť stále ponorená do prežívania pandémie, ktorá každého unavuje, je načase začať sa vážne zaoberať myšlienkou, do akej spoločnosti sa chceme „prebudiť“, keď pandémia skončí – lebo raz sa tak určite stane. Akú krajinu odovzdáme ďalším generáciám – našim deťom a vnúčatám? Čo tu po nás ostane? Ako chceme spolu vydržať žiť aj o niekoľko (desiatok) rokov?

 
Celý príspevok

16. 1. 2022

Nedeľa Božieho slova

/ Rubrika: Aktuality

Nedeľa Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi každý rok na Tretiu nedeľu v Cezročnom období, pripomína všetkým pastierom i veriacim význam a hodnotu Svätého písma pre kresťanský život, ako aj vzťah medzi Božím slovom a liturgiou: „Ako kresťania sme jeden ľud, ktorý kráča dejinami, posilňovaný prítomnosťou Pána uprostred nás, ktorý k nám hovorí a živí nás.

 
Celý príspevok

16. 1. 2022

Slovensko na kolenách

/ Rubrika: Aktuality

Slovensko na kolenách je modlitebná iniciatíva viacerých kňazov a laikov, ktorí sa chcú každý mesiac stretávať na kolenách v modlitbe pred Pánom. Celá táto myšlienka sa zrodila v modlitbe a túžbe spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná – sila pokánia a modlitby na kolenách. Veríme, že je to Boh sám, ktorý nás všetkých pozýva skloniť sa pred Ním, a preto je tu pozvánka aj pre teba. (Zatiaľ online cez tento web, neskôr veríme, že aj osobne v kostole v Poprade.) Táto modlitbová aktivita je pod záštitou Spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša

 
Celý príspevok

29. 12. 2021

Vianočná hudobná koleda 2021

/ Rubrika: Aktuality

Partia ľudí z SOŠ technickej si pre Vás pripravila vianočnú pieseň, prostredníctvom ktorej Vám v mene celého kolektívu SOŠT prajeme požehnané VIANOČNÉ SVIATKY a šťastný NOVÝ ROK 2022. Užite si sviatky v kruhu najbližších!

 
Celý príspevok

12. 12. 2021

Kto dá prístrešie Svätej rodine

/ Rubrika: Aktuality

Pobožnosť pre rodiny na 9 dní pred Vianocami. Pobožnosť sa dá využiť aj so stretkom prípadne aj iba v jednej rodine. U nás v Chmeľnici sa bude konať každý deň večer v našom kostole o 19:00 hod online.

 
Celý príspevok

27. 11. 2021

Advent 2021 s Konferenciou biskupov Slovenska

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska. 
Projekt bude trvať od 28. novembra do 24. decembra 2021 (Štedrého dňa). Spojený bude s myšlienkami, ktoré nadväzujú na Evanjelium dňa. Budú v duchu myšlienky Živé Evanjelium: Kráčame s Ježišom. Myšlienky budú obrázkoch, ktorý dostanú prihlásení na e-mail. Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne  sa pripraviť na Vianoce. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú tiež k skutkom telesného milosrdenstva.

 
Celý príspevok

27. 11. 2021

Advent 2021

/ Rubrika: Aktuality

Do zmätku a úzkosti, strachu a neistoty súčasnosti nám zaznieva presvedčivé uistenie o tom, že Pán je blízko a Boží prísľub spásy sa napĺňa. Aj naše oťažené a uväznené srdcia vzbudzujú súcit a milosrdenstvo v srdci Boha a pohýnajú ho, aby zasiahol a ujal sa nás v našej biede a hriechu.

 
Celý príspevok

24. 11. 2021

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci 2021

/ Rubrika: Aktuality

Latinské slovo „adventus“ v preklade znamená „príchod.“ Štyri sviece symbolizujú štyri nedele Adventu. Adventný veniec má tvar kruhu, lebo má pripomínať návrat Pána Ježiša. Zelená farba venca je symbolom nádeje a života v Kristovi, ktorý nikdy nezaniká. Keď zažíname postupne každú nedeľu o jednu sviecu viac, pripomíname si rastúce túžobné očakávanie celého ľudstva na príchod Mesiáša.

 
Celý príspevok

20. 11. 2021

Adventný večer bez elektriny

/ Rubrika: Aktuality

Pomodlite sa spoločne ruženec svetla. Začnite v úplnej tme a po každom desiatku/ “zdravase“ zapáľte o sviečku navyše. Tak ako sviečky rozžiarili miestnosť, aj modlitba dokáže rozžiariť náš život radosťou. Rovnako aj adventný veniec žiari tým jasnejšie, čím bližšie sú Vianoce a narodenie Ježiška, ktorý sa môže v našom srdci narodiť hoci aj každý deň a vstupenkou doň môže byť napríklad modlitba ruženca. 

 
 
Celý príspevok

13. 11. 2021

Kurzy prípravy na manželstvo 2022

/ Rubrika: Aktuality

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Na našich stránkach vám ponúkame niekoľko informácií o tom, ako sa na manželstvo môžete dobre pripraviť pomocou kurzov prípravy na manželstvo.

 
Celý príspevok

19. 9. 2021

Ako pozerať doma prenos sv. omše

/ Rubrika: Aktuality

Milí veriaci, pri sledovaní svätej omše z domu, treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista. Našu snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby.

 
Celý príspevok

19. 9. 2021

Diecézna škola viery IV. ročník

/ Rubrika: Aktuality

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.

 
Celý príspevok

4. 8. 2021

"S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom"

/ Rubrika: Aktuality

Logo znázorňuje tému návštevy: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom". V jeho spodnej časti je vyobrazená cesta, ktorá smeruje ku krížu. Okolo nej srdce, ktoré vyjadruje lásku svätého Jozefa a Panny Márie, patrónky Slovenska, k Pánu Ježišovi. Sedem hviezd pripomína meno, ktorým ľudia tradične nazývajú Pannu Máriu: „Sedembolestná". Jednotlivé súčasti loga majú bielu, modrú a červenú farbu slovenskej vlajky, ako aj bielu a žltú farbu vatikánskej vlajky. 

 
Celý príspevok

31. 7. 2021

Apoštolská návšteva Svätého otca Františka na Slovensku

/ Rubrika: Aktuality

Tlačové stredisko Svätej stolice zverejnilo program Apoštolskej cesty Svätého Otca Františka na Slovensko, 12.-15. septembra 2021. Program prinášame v plnom znení.

 
Celý príspevok

18. 7. 2021

PÚŤ K SV.ANNE KLUKNAVA 2021

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne pozývame všetkých na púť k sv. Anne do Kluknavy v jubilejnom Roku sv.Jozefa, v Osobitnom roku rodiny a v prvý Svetový deň starých rodičov a seniorov.

 
Celý príspevok

5. 7. 2021

Zádušná sv. omša za Mons. Sečku

/ Rubrika: Aktuality

Zádušná svätá omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00 hod. Po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín. Pri tejto príležitosti si pripomenieme jeho nedožité 68. narodeniny a tiež aj 120. výročie kňazskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

 
Celý príspevok

13. 6. 2021

Levočská púť 2021

/ Rubrika: Aktuality

Levočská púť toho roku bude, ale jej program bude iný ako v predošlých rokoch.Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska. Korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Pred tromi rokmi si na mieste pripomenuli 770. výročie pútí na Mariánsku horu V roku 1995 na ňu zavítal aj sv. Ján Pavol II. Každoročne príde na hlavný odpustovú púť, ktorý trvá týždeň, okolo polmilióna mariánskych pútnikov. Všetky aktuálne informácie o pútiach je možné nájsť na stránke www.farnostlevoca.sk. 

 
Celý príspevok

30. 5. 2021

Za víťazstvo pravdy a objektivity

/ Rubrika: Aktuality

V ostatných týždňoch (máj 2021) niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka. 

 
Celý príspevok