Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

 

Katechéza pápeža Františka o Duchu Svätom:

"Poznávať Božiu lásku z Božích slov"

generalna-audiencia-12.juna-2024.jpg

Po úvahách o pôsobení Ducha Svätého vo stvorení, ktoré boli témou minulotýždňovej katechézy, pápež František na dnešnej generálnej audiencii na Svätopeterskom námestí hovoril o prítomnosti Ducha Svätého v „zjavení“, ktorého „hodnoverným svedkom“ je Sväté písmo. Duch Svätý inšpiroval Sväté Písmo a dnes ho robí stále živým, zatiaľ čo Cirkev je poverená úlohou správne ho vysvetľovať.


Drahí bratia a sestry!

 

Pokračujeme v katechézach o Duchu Svätom, ktorý vedie Cirkev ku Kristovi, našej nádeji. On nás sprevádza. Minule sme uvažovali o pôsobení Ducha vo stvorení. Dnes ho uvidíme v zjavení, ktorého hodnoverným, Bohom inšpirovaným svedectvom je Sväté písmo. 

V druhom liste sv. Pavla Timotejovi sa nachádza toto tvrdenie: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté“ (3, 16). A iný novozákonný text hovorí: „Pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha“ (2 Pt 1, 21). Toto je náuka o božskom vnuknutí Písma, ktorú hlásame ako článok viery vo Vyznaní viery, keď hovoríme, že Duch Svätý „hovoril skrze prorokov“. Božia inšpirácia v Biblii.

Duch Svätý, ktorý vnukol Písma, je aj ten, ktorý ich vysvetľuje a robí ich večne živými a činnými. Z inšpirovaných ich robí inšpirujúcimi. „Sväté písmo ako Bohom vnuknuté – hovorí II. Vatikánsky koncil - raz navždy napísané, nemenne podáva slovo samého Boha a v slovách prorokov a apoštolov dáva zaznieť hlasu Ducha Svätého“ (Dei Verbum č. 21). Takto Duch Svätý v Cirkvi pokračuje v pôsobení Zmŕtvychvstalého, ktorý po Veľkej noci – hovorí evanjelium - „otvoril učeníkom myseľ, aby porozumeli Písmu“ (porov. Lk24, 45).

Môže sa totiž stať, že konkrétny úryvok zo Svätého písma, ktorý sme toľkokrát čítali bez nejakého osobitného pocitu, si jedného dňa prečítame v ovzduší viery a modlitby, a vtedy sa tento text zrazu rozsvieti, osloví nás, vrhne svetlo na problém, ktorý prežívame alebo nám objasní Božiu vôľu v určitej situácii. Čím je táto zmena spôsobená, ak nie osvietením Ducha Svätého? Slová Písma sa pôsobením Ducha Svätého objasňujú a v takýchto prípadoch je hmatateľné to, čo potvrdzuje výrok z Listu Hebrejom: „Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč“ (4, 12).

Bratia a sestry, Cirkev sa živí duchovným čítaním Svätého písma, teda čítaním uskutočňovaným pod vedením Ducha Svätého, ktorý ho vnukol. V jeho strede, ako maják, ktorý všetko ožaruje, je udalosť Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, ktorá završuje plán spásy, realizuje všetky postavy a proroctvá, odhaľuje všetky skryté tajomstvá a ponúka pravý kľúč k čítaniu celej Biblie. Kristova smrť a zmŕtvychvstanie sú majákom, ktorý osvetľuje celú Bibliu a osvetľuje aj náš život.

Kniha Zjavenia toto všetko opisuje obrazom Baránka, ktorý láme pečate knihy „napísanej zvnútra i zvonka, ale zapečatenej siedmimi pečaťami“ (porov. 5, 1-9), Písma Starého zákona. Cirkev, Kristova Nevesta, je oprávnenou vysvetľovať inšpirovaný text Svätého písma, Cirkev je sprostredkovateľkou jeho autentického ohlasovania. Keďže Cirkev je obdarená Duchom Svätým, preto je inšpirujúcou, je „stĺpom a oporou pravdy“ (1 Tim 3, 15). Prečo je tomu tak? Pretože je inšpirovaná, vedená Duchom Svätým. Úlohou Cirkvi je pomáhať veriacim a tým, ktorí hľadajú pravdu, správne vysvetľovať biblické texty.

Jedným zo spôsobov duchovného čítania Božieho slova je ten, ktorý sa nazýva lectio divina. Slovo, ktorému možno nerozumieme. Spočíva vo vyhradení určitého času počas dňa na osobné, meditatívne čítanie úryvku zo Svätého písma. A to je veľmi dôležité: každý deň si nájdite čas na počúvanie, meditovanie, čítanie úryvku z Písma. Preto odporúčam: vždy mať vreckové evanjelium a nosiť ho v taške, vo vreckách... Takže keď cestujete alebo keď máte trochu voľna, vezmite ho a niečo si prečítajte. To je pre život veľmi dôležité. Vezmite si vreckové evanjelium a počas dňa si ho prečítajte raz, dvakrát, keď sa to podarí.

Avšak duchovným čítaním Svätého písma par excellence je spoločné čítanie, ktoré sa uskutočňuje v liturgii a vo svätej omši. Tam vidíme, ako udalosť alebo ponaučenie uvedené v Starom zákone nachádza svoje plné naplnenie v Kristovom evanjeliu. Homília, komentár celebranta, má pomáhať preniesť Božie slovo z knihy do života.

Avšak homília musí byť krátka: obraz, myšlienka a emócia. Homília nesmie byť dlhšia ako osem minút, pretože po tomto čase sa pozornosť stráca a ľudia zaspávajú, a to je pravda. Homília musí byť takáto. A toto chcem povedať kňazom, ktorí veľa a často rozprávajú a vy nerozumiete, o čom hovoria. Krátka homília: myšlienka, emócia a „vec“ k činu, ako konať. Nie viac ako osem minút. Pretože homília musí pomôcť preniesť Božie slovo z knihy do života.

Medzi mnohými Božími slovami, ktoré počúvame každý deň pri svätej omši alebo v liturgii hodín, je vždy nejaké, ktoré je určené najmä nám. Niečo, čo sa dotkne srdca. Ak si ho vezmeme k srdcu, môže ožiariť náš deň a oživiť našu modlitbu. Ide o to, aby sme ho nenechali padnúť do prázdna!

Na záver mi dovoľte myšlienku, ktorá nám môže pomôcť zamilovať si Božie slovo. Podobne ako niektoré hudobné diela, aj Sväté písmo má základnú notu, ktorá ho sprevádza od začiatku do konca, a touto notou je Božia láska. „Celá Biblia nie je ničím iným“, poznamenáva svätý Augustín, „ako rozprávaním o Božej láske“. Svätý Gregor Veľký nazýva Sväté písmo „listom všemohúceho Boha svojmu stvoreniu“, ako list Ženícha svojej neveste, a nabáda nás, aby sme sa „učili poznávať Božie srdce v Božích slovách“. „Týmto zjavením,“ hovorí Druhý vatikánsky koncil, „sa neviditeľný Boh vo svojej veľkej láske prihovára ľuďom ako priateľom a stretáva sa s nimi, aby ich pozval a prijal do spoločenstva so sebou“ (Dei Verbum, 2).

Drahí bratia a sestry, pokračujte v čítaní Biblie, ale nezabudnite na svoje vreckové evanjelium: noste ho v taške, vo vrecku a niekedy počas dňa si prečítajte úryvok. To vás veľmi priblíži k Duchu Svätému, ktorý je v Božom slove.

Nech nám Duch Svätý, ktorý inšpiroval Písmo a teraz z neho dýcha, pomáha pochopiť túto Božiu lásku v konkrétnych situáciách nášho života.

 

zdroj: vaticannews.va 


Aktuality

 

16. 6. 2024

Výročie kňazskej vysviacky

/ Rubrika: Aktuality

V nedeľu 23.júna 2024 budem sláviť v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici 25 rokov od mojej kňazskej vysviacky. Kazateľom na tejto slávnosti bude Mons. prof. František Dlugoš môj dlhoročný principál. Všetkých vás na túto slávnosť pozývam ako aj na agapé, ktoré sa po tejto sv. omši uskutoční na ihrisku vedľa fary.

 
Celý príspevok

20. 4. 2024

Otvorenie sezóny a požehnanie motocyklov 2024

/ Rubrika: Aktuality

V stredu 08. mája 2024 bude otvorenie Motorkárskej sezóny a požehnanie motocyklov. Akcia začína o 11.00 hod. na nádvorí pred kostolom sv. Ondreja v Chmeľnici ako každý rok. Samozrejme do tejto akcie sa môžu zapojiť iba tí, ktorí majú svoj stroj v poriadku po zákonnej stránke: prihlásený, zaplatená poistka ako aj platné STK a zároveň sú držitelia vodičského oprávnenia k tomuto stroju na ktorom prídu.
Žiadne deti a babety a „krosky“!!! Priniesť dobrú náladu a potom sa spraví výjazd!

 
Celý príspevok

14. 4. 2024

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA KAPITULE 2024

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne vás všetkých pozývame prežiť s nami Deň otvorených dverí v našom kňazskom seminári. Tešíme sa na vás.

 
Celý príspevok

14. 4. 2024

CARLOVA KVAPKA KRVI

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame niekoľkonásobných, no najmä prvodarcov krvi ako aj širokú verejnosť na celodiecézne podujatie pod názvom CARLOVA KVAPKA KRVI pri príležitosti  33. výročia narodenia Bl. Carla ACUTISA – prvého mileniála, ktorý bol vyhlásený za blahoslaveného.

 
Celý príspevok

7. 4. 2024

2. veľkonočná nedeľa (Nedeľa Božieho milosrdenstva)

/ Rubrika: Aktuality

Jedno srdce a jedna duša, vydávanie svedectva o zmŕtvychvstaní a fakt, že nikto nebol v núdzi, nám predstavujú ťažiskové momenty tejto správy. Je to stručný opis štýlu života vyplývajúceho zo skúsenosti viery vo vzkriesenie Ježiša Krista.

 
Celý príspevok

31. 3. 2024

Diecézne stretnutie mládeže 06.apríla 2024

/ Rubrika: Aktuality

Drahí mladí priatelia, spolu s otcom biskupom Františkom Vás pozývame na Diecézne stretnutie mládeže s názvom 99+1. Tešíme sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024 v čase od 9:30 do 16:00. Pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Toto stretnutie môže byť príležitosťou navzájom sa povzbudiť na spoločnej ceste viery.

 
Celý príspevok

21. 1. 2024

Diecézny výstup mladých 27.január 2024

/ Rubrika: Aktuality

Ako už býva zvykom, aj túto zimu sme sa rozhodli zorganizovať Diecézny výstup mladých. Naším cieľom sa tentokrát stane Popradské pleso. Stretneme sa v sobotu 27.1.2023 o 8:00 pri zastávke zubačky na Štrbskom Plese. Predpokladaný návrat späť je o 13:00.

 
Celý príspevok

18. 11. 2023

Diecézna adorácia 2023

/ Rubrika: Aktuality

Milí veriaci, srdečne Vás pozývame na diecéznu adoráciu s názvom "Ježišova cesta", ktorá sa bude konať 02. decebra 2023 o 17.00 hod.

 
Celý príspevok

11. 11. 2023

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2024

/ Rubrika: Aktuality

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.

 
Celý príspevok

5. 11. 2023

BISKUPSKÝ ERB MONS.FRANTIŠKA TRSTENSKÉHO

/ Rubrika: Aktuality

Každý biskup má svoj vlastný erb a tiež motto, ktoré reprezentuje jeho osobu v cirkevnom živote. Nový erb, ktorý bude mať František Trstenský, predstavuje jeho osobný príbeh a duchovné ideály. Symbolizuje osobnú a diecéznu spiritualitu a postavenie v cirkevnej hierarchii.

 
Celý príspevok

29. 10. 2023

DEKANÁTNE STRETNUTIA MLÁDEŽE 25.11.2023

/ Rubrika: Aktuality

V našej spišskej diecéze chceme pozvať mladých na dekanátne stretnutia. Je to aj veľkou túžbou nášho nového diecézneho otca biskupa Františka, aby mladí ľudia aj takto pocítili, že majú osobitné miesto v Cirkvi i vo farnosti, a že sú jej neodmysliteľnou súčasťou. Toto podujatie je súčasťou Týždňa Cirkvi pre mládež na Slovensku.

 
Celý príspevok

22. 10. 2023

GODZONE TOUR 2023

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne Ťa pozývame ťa na Godzone tour 2023! Na Godzone tour zažiješ originálny hudobno-tanečný program, vypočuješ si skutočné príbehy ľudí zo života s Bohom, uvidíš inovatívnu video-produkciu a mnoho ďalšieho. VSTUP JE ÚPLNE ZDARMA!

 
Celý príspevok

18. 10. 2023

Misijná nedeľa – 22. október 2023

/ Rubrika: Aktuality

Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa v tomto roku bude sláviť Misijná nedeľa 22. októbra. Cirkev je viac ako náš kostol, do ktorého pravidelne chodíme. Cirkev je celosvetové spoločenstvo. Misijnú nedeľu slávia farnosti celého sveta, aj tie najchudobnejšie. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete.

 
Celý príspevok

7. 10. 2023

Ukončenie motrkárskej sezóny

/ Rubrika: Aktuality

Rímskokatolícka farnosť Kolačkov a Chmeľnica Vás srdečne pozývajú na slávnostné ukončenie motorkárskej sezóny s požehnaním medajlónikov sv. Krištofa. Zraz v sobotu 14. októbra 2023 o 13.00 hod. pred kostolom sv. Michala, archanjela v obci Kolačkov.

 
Celý príspevok

30. 9. 2023

Program AMORIS pre manželov v Starej Ľubovni

/ Rubrika: Aktuality

Milí manželia, pozývame vás na Program AMORIS pre manželov zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Miesto konania: ZŠ a MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa Dátum a čas: 14. a 15. október, od 14.00 - 17.30 hod.

 
Celý príspevok

30. 9. 2023

Koncert - Kolačkovská kalvária - nedeľa 1.10.2023

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne pozývame do Kolačkova na koncert, ktorý sa uskutoční na Kolačkovskej kalvárii v nedeľu 01. októbra 2023 so začiatkom o 15.00 hod.

 
Celý príspevok

30. 9. 2023

NOVÝ DIECÉZNY SPIŠSKÝ BISKUP

/ Rubrika: Aktuality

Dňa 8. septembra 2023, na sviatok Narodenia Panny Márie, vymenoval Svätý Otec František nového diecézneho biskupa pre Spišskú diecézu. Stal sa ním dp. prof. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

 
 
Celý príspevok

1. 5. 2023

Pozvánka od biskupov na Svetové dni mládeže 2023

/ Rubrika: Aktuality

Zakladateľom a prvým usporiadateľom Svetových dní mládeže bol sv. Ján Pavol II.  Jeho cieľom bolo umožniť osobné stretnutie s Kristom, ktorý mení životy; priniesť pokoj, jednotu a bratstvo do krajín a národov prostredníctvom mládeže, ktorá ju zastupuje práve na týchto dňoch. Okrem toho rozvíja aj spôsoby novej evanjelizácie určenej mladým ľuďom.

 
Celý príspevok

1. 5. 2023

Misijná púť detí v Levoči 2023

/ Rubrika: Aktuality

Celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Koná sa v mesiaci máj. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútne miesta.

 
Celý príspevok

1. 5. 2023

Modlitebný deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete

/ Rubrika: Aktuality

Všetkých nás sa dotýka vážna situácia, ktorá dnes ohrozuje pokoj a mier na celom svete, zvlášť teraz na Ukrajine. Panna Mária vo Fatime prosila deti, aby sa modlili sv. ruženec za ukončenie vojny a prevenciu pred novou. Svätý Otec František zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Radi by sme v týchto intenciách pozvali všetky deti, mládež a rodiny k modlitbe za pokoj a mier vo svete, za ukončenie vojen.

 
Celý príspevok

25. 4. 2023

Deň otvorených dverí kňazského seminára 2023

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí - 30.4.2023 - do kňazského seminára.

 
Celý príspevok

16. 4. 2023

Otvorenie sezóny a požehnanie motocyklov 2023

/ Rubrika: Aktuality

V sobotu 29. aprílaa bude otvorenie Motorkárskej sezóny. Akcia začína o 14.00 hod. na nádvorí pred kostolom sv. Ondreja v Chmeľnici ako každý rok. Samozrejme do tejto akcie sa môžu zapojiť iba tí, ktorí majú svoj stroj v poriadku po zákonnej stránke: prihlásený, zaplatená poistka ako aj platné STK a zároveň sú držitelia vodičského oprávnenia k tomuto stroju na ktorom prídu.
Žiadne deti a babety a „krosky“!!!

Priniesť dobrú náladu a potom sa spraví výjazd!

 
Celý príspevok

12. 3. 2023

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2023

/ Rubrika: Aktuality

Pôstna askéza je úsilím, vždy povzbudzovaným milosťou, o prekonanie nedostatkov našej viery a toho, čo nám bráni nasledovať Ježiša na ceste kríža. Presne to potreboval Peter a ostatní učeníci. Aby sme hlbšie spoznali Učiteľa a plnšie pochopili a prijali tajomstvo Božej spásy uskutočnenej v úplnom darovaní seba samého z lásky, musíme sa ním nechať zaviesť do ústrania a do výšin, odpútajúc sa od priemernosti a márnosti.

 
Celý príspevok

3. 3. 2023

Pôstna krabička 2023

/ Rubrika: Aktuality

Poslaním zbierky Pôstna krabička je vytvárať príležitosti pre chudobných v krajinách subsaharskej Afriky. Ďakujeme, že pomáhate meniť životy detí k lepšiemu a podporujete ich vzdelanie, zdravie a pravidelné stravovanie. 

 
Celý príspevok

25. 2. 2023

DUCHOVNÁ OBNOVA MEDŽUGORIE

/ Rubrika: Aktuality

Súčasťou a podstatou Medžugoria je každodenný večerný program, ktorý v letnom období začína o 18:00 modlitbou dvoch ružencov a následne svätou omšou. Svätá omša je prekladaná do slovenského jazyka.

 
Celý príspevok

25. 2. 2023

SPOLOČNE DO LISABONU---CEZ RUŽOMBEROK

/ Rubrika: Aktuality

Váhaš, či ísť na Svetové dni mládeže do Lisabonu? Chýbajú ti informácie alebo impulz, aby si sa rozhodol „vstať a vykročiť“? Tak práve pre teba organizujeme stretnutie s názvom Spoločne do Lisabonu… cez Ružomberok, na ktorom ti chceme zodpovedať všetky otázky týkajúce sa Svetových dní mládeže, pozvať ťa zažiť ich s nami a stretnúť sa s tebou pri spoločnej modlitbe a agapé.

 
Celý príspevok

4. 2. 2023

Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov

/ Rubrika: Aktuality

Niekedy potrebuje človek vojsť do TICHA - a na nejaký čas odísť z kolotoča tohto sveta. Zamyslieť sa nad svojím vzťahom s Bohom, nad svojim životom, správaním, hodnotami, nad otázkami, ktoré má vo svojom vnútri... (A čas strávený v pokojnom prostredí Spišskej Kapituly ti v tom môže určite pomôcť.)

 
Celý príspevok

4. 2. 2023

Slovensko na kolenách 2023

/ Rubrika: Aktuality

Slovensko na kolenách je modlitebná iniciatíva viacerých kňazov a laikov, ktorí sa chcú každý mesiac stretávať na kolenách v modlitbe pred Pánom. Celá táto myšlienka sa zrodila v modlitbe a túžbe spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná – sila pokánia a modlitby na kolenách.

 
Celý príspevok

28. 1. 2023

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 29. januára 2023

/ Rubrika: Aktuality

Štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto nie sú naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky manažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v kategórii najlepšia diplomová práca.

 
Celý príspevok

28. 1. 2023

DIECÉZNY VÝSTUP MLÁDEŽE NA TÉRYHO CHATU 11.2.2023

/ Rubrika: Aktuality

Ako už býva zvykom, aj túto zimu sme sa rozhodli zorganizovať diecézny výstup mladých. Tentokrát budeme spoločne kráčať Malou Studenou dolinou – naším cieľom bude Téryho chata. Stretneme sa v sobotu 11.2.2023 o 8:00 hod v novom kostolíku v Starom Smokovci (kostol sv. Petra a Pavla), kde budeme sláviť sv. omšu, po ktorej sa začne výstup.
 

 
Celý príspevok