Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

Homília Svätého Otca:

Kľúčové slová Adventu sú :blízkosť a bdelosť"

 

klucove-slova-adventu-papez-frantisek.jpeg

 


V Prvú adventnú nedeľu 29. novembra slávil pápež František Eucharistiu v Bazilike sv. Petra. Pri Oltári katedry s ním o 10. hodine koncelebrovali noví kardináli, ktorých v predchádzajúci večer kreoval pri slávnostnom konzistóriu. Prinášame plné znenie jeho homílie.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnešná čítania odporúčajú na adventné obdobie dve kľúčové slová – blízkosť a bdelosť. Božiu blízkosť a našu bdelosť. Kým prorok Izaiáš vraví, že Boh je nám nablízku, Ježiš nás v evanjeliu povzbudzuje bdieť a očakávať ho.

Blízkosť. Izaiáš na začiatku oslovuje Boha zámenom ty: „Ty, Pane, si náš otec“ (63,16). A pokračuje: „Od vekov nebolo slýchať, aby bol okrem teba iný Boh, ktorý by pomáhal tým, čo v neho dúfajú“ (64,3). Prichádzajú na um slová Deuteronómia: kto „má Boha tak blízko, ako je nám blízko Pán, náš Boh, kedykoľvek ho vzývame?” (4,7). Advent je obdobím, kedy si treba pripomenúť blízkosť Boha, ktorý zostúpil k nám. No prorok ide ešte ďalej a prosí Boha, aby sa opäť priblížil: „Kiež by si prelomil nebesia a zostúpil!“ (Iz 63, 19). Aj my sme prosili v žalme: „Vráť sa, navštív nás, príď nás zachrániť“ (porov. Ž 80,3). „Bože, príď ma zachrániť“ – takto často začína naša modlitba. Prvým krokom viery je povedať Pánovi, že ho potrebujeme, že potrebujeme jeho blízkosť.

To je aj prvým odkazom Adventu i celého liturgického roka – spoznať Boha, ktorý je nám nablízku a povedať mu: „Opäť sa priblíž!“ On sa chce k nám priblížiť, ale ponúka sa, nevnucuje sa. Je na nás, aby sme mu neúnavne vraveli: „Príď!“ Je to na nás, táto adventná prosba: „Príď!“ Advent nám pripomína, že Ježiš prišiel medzi nás a zasa príde na konci čias. Ale pýtame sa, čo osožia tieto príchody, ak nepríde dnes do nášho života? Pozvime ho. Osvojme si typické adventné zvolanie: „Príď, Pane Ježišu“ (Zjv 22,20). Týmto vzývaním sa končí Apokalypsa: „Príď, Pane Ježišu!“ Môžeme ho povedať na začiatku každého dňa a často ho opakovať, pred stretnutiami, štúdiom, prácou, pred vážnymi rozhodnutiami, ktoré nám treba urobiť, v dôležitých chvíľach i v skúškach: Príď, Pane Ježišu. Kratučká modlitba, ale vychádza zo srdca. Vyslovme ju v tomto čase Adventu, opakujme ju: Príď, Pane Ježišu.

Vzývajúc tak jeho blízkosť sa budeme cvičiť v bdelosti. Markovo evanjelium nám dnes ponúklo záverečnú časť Ježišovej poslednej reči, ktorú možno zhrnúť jedným slovom: „Bdejte!“ Pán ho opakuje štyrikrát v piatich veršoch (porov. Mk 13,33-35.37). Je dôležité zostať bdelými, pretože životnou chybou je strácať sa v tisícoch veciach a nevšímať si Boha. Svätý Augutín vravieval: «Timeo Iesum transeuntem» (Homílie, 88,14,13), „mám strach, že Ježiš prejde a ja si to nevšimnem”. Vábení svojimi záujmami – dennodenne to cítime – a roztržití mnohými zbytočnosťami riskujeme stratu toho podstatného. Preto dnes Ježiš opakuje «všetkým: bdejte!» (Mk 13,37). Bdejte, majte sa na pozore.

Ale ak máme bdieť, znamená to, že sme v noci. Áno, teraz nežijeme vo dne, ale v očakávaní dňa, uprostred temnôt a námah. Ten deň príde, keď budeme s Pánom. Nezúfajme si, on príde. Noc sa pominie, povstane Pán a bude nás súdiť ten, ktorý zomrel za nás na kríži. Bdieť znamená toto očakávať a nedovoliť malomyseľnosti, aby nás premohla. A toto sa nazýva žiť v nádeji. Ako pred narodením nás očakával niekto, kto nás miloval, tak nás teraz očakáva zosobnená Láska. A ak nás čaká v nebi, prečo žijeme z pozemských nárokov? Prečo sa pachtíme kvôli troške peňazí, slávy, úspechu – tomu všetkému, čo sa pominie? Prečo strácať čas sťažovaním sa na noc, keď na nás čaká svetlo dňa? Prečo vyhľadávať „kmotrov“, aby sme mali protekciu a vyšvihli sa nahor, postúpili v kariére? Všetko sa pomíňa. Bdejte, hovorí Pán.  

Zostať bdelými nie je ľahké, naopak, je to niečo veľmi ťažké: v noci sa prirodzene spí. Nezvládli to Ježišovi učeníci, ktorým povedal, aby bdeli „večer, o polnoci, ráno, keď zaspieva kohút“ (porov. v. 35). Práve v tých hodinách neboli bdelí: večer, počas poslednej večere, zradili Ježiša; v noci zadriemali; pri speve kohúta ho zapreli; ráno ho nechali odsúdiť na smrť. Nebdeli. Zadriemali. Ale i na nás môžu zostúpiť rovnaké mrákoty.

Je tu jeden nebezpečný spánok: spánok priemernosti. Prichádza, keď zabudneme na prvú lásku a pokračujeme zo zotrvačnosti, ide nám len o nerušený život. Ale bez oduševnenia lásky k Bohu, bez pozornosti na jeho novosť, sa človek stáva priemerným, vlažným, svetským. A to nahlodáva vieru, pretože viera je protikladom priemernosti: je to horlivá túžba po Bohu, je to neustála odvaha k obráteniu, je to odvaha milovať, stále napredovať. Viera nie je voda, ktorá hasí, ale oheň, ktorý horí; nie je to sedatívum pre tých, ktorí sú v strese, je to príbeh lásky pre zamilovaných! Pre toto Ježiš zavrhuje vlažnosť viac ako čokoľvek iné (porov. Zjv 3,16). Božie opovrhovanie vlažnými je zjavné.

Ako sa teda môžeme prebudiť zo spánku priemernosti? Bdelosťou modlitby. Modliť sa znamená rozsvietiť svetlo v noci. Modlitba znovu prebúdza z vlažnosti horizontálneho života, dvíha náš pohľad smerom hore, naladí nás na Pána. Modlitba umožňuje Bohu byť nám nablízku; preto oslobodzuje od samoty a dáva nádej. Modlitba okysličuje život: tak ako sa nedá žiť bez dýchania, nedá sa byť kresťanom bez modlitby. A sú tak veľmi potrební kresťania, ktorí bdejú nad tými, ktorí spia, je treba adorujúcich, orodovníkov, ktorí dňom i nocou prinášajú temnoty dejín pred Ježiša, svetlo sveta. Potrebujeme adorátorov. Tak trochu sa nám vytratil zmysel adorácie, zotrvávania v tichu pred Pánom, v klaňaní. Toto je tá premernosť, tá vlažnosť.   

Je tu potom ešte druhý vnútorný spánok: spánok ľahostajnosti. Ten, kto je ľahostajný, vidí všetko rovnaké, tak ako v noci, a nezaujíma sa o toho, kto je nablízku. Keď krúžime iba okolo seba a svojich potrieb, ľahostajní k potrebám ostatných, noc nám zostúpi do srdca. Srdce sa stáva temným. Čoskoro sa začneme sťažovať na všetko, potom sa cítime ako obeť všetkých a nakoniec sa zo všetkého robia konšpirácie. Lamentácie, cítenie sa obeťou a komploty. Je to jedna reťaz. Zdá sa, že dnes sa táto noc spustila na mnohých, ktorí sa domáhajú pre seba a o druhých sa nezaujímajú.

Ako sa môžeme prebrať z tohto spánku ľahostajnosti? Bdelosťou dobročinnej lásky. Na vpustenie svetla do onoho spánku priemernosti, vlažnosti, je tu bdelosť modlitby. Na vzchopenie sa z tohto spánku ľahostajnosti, je tu bdelosť lásky. Dobročinná láska je tlčúcim srdcom kresťana: tak ako sa nedá žiť bez tlkotu srdca, tak sa nedá byť kresťanom bez dobročinnej lásky. Niekomu sa zdá, že spolucítiť, pomáhať, slúžiť, je slabošskou prehrou! V skutočnosti je to jediné, čo víťazí, pretože sa už premieta do budúcnosti, do Pánovho dňa, keď všetko pominie a zostane iba láska. Práve skutkami milosrdenstva sa približujeme k Pánovi. Prosili sme o to dnes v modlitbe dňa, kolekte: «Daj nám ochotu konať dobré skutky a pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi», ktorý prichádza. Ochotu ísť dobrými skutkami v ústrety Kristovi. Ježiš prichádza a cesta ako mu ísť v ústrety je vyznačená: sú to skutky dobročinnej lásky.

Drahí bratia a sestry, modliť sa a milovať, hľa to je bdelosť. Keď Cirkev adoruje Boha a slúži blížnemu, nežije v noci. Aj keď je unavená a skúšaná, kráča k Pánovi. Vzývajme ho: Príď, Pane Ježišu, potrebujeme ťa. Prblíž sa k nám. Ty si svetlo: zobuď nás zo spánku priemernosti, preber nás z temnôt ľahostajnosti. Príď, Pane Ježišu, urob bdelými naše srdcia, ktoré sú teraz roztržité: daj nám pocítiť túžbu modliť sa a potrebu milovať.

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondrej v Chmeľnici na: https://youtu.be/RDvIzUpDAUY

 

Aktuality

 

29. 11. 2020

Kurzy prípravy na manželstvo 2021

/ Rubrika: Aktuality

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Na našich stránkach vám ponúkame niekoľko informácií o tom, ako sa na manželstvo môžete dobre pripraviť pomocou kurzov prípravy na manželstvo.

 
Celý príspevok

29. 11. 2020

Advent 2020

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska. Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne  sa pripraviť na Vianoce. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú k tiež k skutkom telesného milosrdenstva.

 
Celý príspevok

29. 11. 2020

Adventný veniec

/ Rubrika: Aktuality

Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

 
Celý príspevok

1. 11. 2020

Liturgia domácej cirkvi na slávnosť Všetkých svätých

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetky domáce cirkvi našej farnosti – rodiny – k spoločnej modlitbe v rodinách na slávnosť Všetkých svätých (1.11.), i na Pamiatku všetkých verných zosnulých (2.11.). Prosíme otcov rodín, aby tieto pobožnosti viedli ako kňazi vo svojich rodinách práve oni. 

 
Celý príspevok

1. 11. 2020

Pohrebná sv. omša - Mons. Stefan Sečka

/ Rubrika: Aktuality

V nemocnici v Levoči v stredu ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Pohreb zosnulého bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule. O 10:00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Kapitule.

 
Celý príspevok

25. 10. 2020

"Dušičkové" odpustky

/ Rubrika: Aktuality

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. 

 
Celý príspevok

17. 10. 2020

Misijná nedeľa - 18.október 2020

/ Rubrika: Aktuality

Najbližšia nedeľa, ktorú budeme sláviť 18. októbra, je Misijná nedeľa. Počas nej ide o tradičný Svetový deň modlitieb za misie. Tento rok ju slávime už po 95-krát.V októbri bola objavená Amerika, preto je tento mesiac mesiacom misií. Ide o symboliku, podľa ktorej misiami chceme objavovať nielen územia, ale ľudí, ktorých chceme priviesťku Kristovi.Aj na Slovensku vidieť biedu, ale v porovnaní s africkými krajinami je neporovnateľná. Pomoc je organizovaná cez cirkev, ktorá chce pomôcť bratom a sestrám, ktorí žijú v chudobných krajinách. Tam sú rovnako kresťania ako na Slovensku.

 
Celý príspevok

2. 10. 2020

Mimoriadne sväté omše - núdzový režim

/ Rubrika: Aktuality

Od 1. októbra 2020 až do odvolania prinesie TV LUX pre svojich divákov sväté omše v mimoriadnych časoch. Od pondelka do soboty ich bude vysielať o 7:00 a 18:30, v nedeľu o 10:00 a 18:30.

 
Celý príspevok

1. 8. 2020

Pamätný deň biskupa jána Vojtaššáka

/ Rubrika: Aktuality

Dňa 4.8.2020 si pripomíname 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. Dňa 8.8.2020 o 10.30 hod. v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby. 

 
Celý príspevok

12. 7. 2020

Časopis KAPITULA 3/2020

/ Rubrika: Aktuality

Dávame do pozornosti nové číslo diecézneho časopisu KAPITULA.

 
Celý príspevok

21. 6. 2020

Biskupská vysviacka

/ Rubrika: Aktuality

Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého v marci pápež František vymenoval za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy, prijme biskupskú vysviacku v stredu 24. júna 2020 o 10:00 v v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. V súvislosti so slávnosťou prinášame niekoľko organizačných pokynov.

 
Celý príspevok

21. 6. 2020

Odpustová slávnosť v Podolínci

/ Rubrika: Aktuality

Otcovia Redemptoristi pozývajú všetkých na odpustovú slávnosť Panny Márie Matky ustavičnej pomoci v sobotu 27.júna 2020, Kláštorný kostol sv.Stanislava Podolínec, 15.00 hod. modlitba sv. ruženca; 15.30 hod. pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci 16.00 hod. slávnostná sv. omša – P. Martin Macko CSsR

 
Celý príspevok

21. 6. 2020

Loretánske litánie

/ Rubrika: Aktuality

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prvá invokácia bude zaradená po oslovení „Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej milosti“ a tretia po „Útočisko hriešnikov“.“
 

 
Celý príspevok

11. 6. 2020

Pozvánka na kňazské vysviacky v jednotlivých diecézach Slovenska

/ Rubrika: Aktuality

Kňazské vysviacky sa chystajú v týchto dňoch v jednotlivých diecézach Slovenska. Pri tejto príležitosti prinášame ich prehľad. Údaje spracovali Katolícke noviny.

 
Celý príspevok

29. 5. 2020

Diecézna škola viery

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít prinášame Vám katechézu "Diecézna škola viery". Jednotlivé dokumenty si môžete pozrieť kliknutím na linku textu alebo prezentácie.

 
Celý príspevok

24. 5. 2020

Otvorenie sezóny a požehnanie motoriek

/ Rubrika: Aktuality

V prísnom režime v sobotu dňa 06. júna 2020 o 11.00 hod na fare pred kostolom sv. Ondreja v Chmeľnici sa bude konať slávnostné otvorenie sezóny s požehnaním motoriek. Srdečne pozývame.

 
Celý príspevok

10. 5. 2020

Obráťte sa na našu nebeskú Mamu

/ Rubrika: Aktuality

V tento deň akosi citlivejšie vyslovujeme našim mamám slovo ďakujem. Či je ešte naša mama tu s nami, alebo nás už predišla do večnosti, zverme ju do rúk tej nebeskej. Existencia mamy dáva nášmu chladnému svetu nádej, že existuje čistá láska. Vzťah medzi matkou a dieťaťom je bez pochýb najkrajší vzťah. Hoci pesničky viac ospevujú mileneckú lásku a nech už je láska medzi dievčaťom a chlapcom akokoľvek krásna, dobrá a milá, predsa je len trochu aj sebecká, lebo muž a žena si navzájom spôsobujú veľké šťastie.

 
Celý príspevok

8. 5. 2020

Nové usmernenia o slávení bohoslužieb

/ Rubrika: Aktuality

Kňazov i veriacich prosíme, aby si prečítali podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a zodpovedne sa snažili uviesť ich do praxe. Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasledovný komentár.

 
Celý príspevok

26. 4. 2020

Novéna o príhovor sv. Korony

/ Rubrika: Aktuality

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák udelil cirkevné schválenie novény o príhovor svätej Korony, patrónky proti chorobám a epidémiám. Modlitba novény je určená za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození koronavírusom. Z nemeckého originálu ju preložila M. Nemčeková. 

 
Celý príspevok

19. 4. 2020

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov.

 
Celý príspevok

12. 4. 2020

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do našich spomienok ale aj do dejín našej krajiny ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Niekoľko týždňov sa nekonajú verejné bohoslužby v našich chrámoch a teraz po prvýkrát sa neslávia ani verejné veľkonočné obrady. Vážnosť situácie si vyžiadala chrániť naše životy aj životy druhých.

 
 
Celý príspevok

8. 4. 2020

Usmernenie hlavného hygienika

/ Rubrika: Aktuality

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti.

 
Celý príspevok

6. 4. 2020

Veľká noc s TV Lux

/ Rubrika: Aktuality

Milí veriaci využite možnosť sledovať priame prenosy z Vatikánu, zo Slovenska i Svätej zeme prostredníctvom kresťanskej TV LUX.

 
Celý príspevok

6. 4. 2020

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE DOMA - 2020

/ Rubrika: Aktuality

Ako sláviť veľkonočné trojdnie doma, v rodine či osamote? Ponúkame pár inšpirácií a odporúčaní na čas od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele. Vypracovali ich duchovní otcovia z Farnosti Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, dekan Ladislav Cichý a kapláni Martin Miškuf a Lukáš Imrich. K materiálom pridali aj tzv. liturgiu domácej cirkvi pre rodiny pre veľkonočné trojdnie, ktorú vypracoval kňaz Spišskej diecézy František Trstenský. 

 
Celý príspevok

5. 4. 2020

Online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici

/ Rubrika: Aktuality

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici si môžete pozrieť na stránke Youtube.

 
Celý príspevok

1. 4. 2020

Slovensko má nového biskupa

/ Rubrika: Aktuality

Spišská Kapitula 25. marca (TK KBS) Pápež František vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi - sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.

 
Celý príspevok

26. 3. 2020

Modlitba Svätého Otca Františka k Panne Márii, uzdraveniu chorých

/ Rubrika: Aktuality

​Milí veriaci prosíme Vás modlite sa aj Vy spoločne so Svätým Otcom modlitbu za skončenie pandémie a uzdravenie chorých.

 
Celý príspevok

26. 3. 2020

Usmernenia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

/ Rubrika: Aktuality

Veľkonočné spovedanie sa v našich farnostiach tohto roku nemôže konať doteraz zaužívaným hromadným spôsobom, ale kňazi spovedajú iba vo svojich farnostiach. Zásadným princípom v snahe postupovať premyslene a pokojne je pokyn zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste a aby sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí.

 
Celý príspevok

26. 3. 2020

Informácie o udelení úplných odpustkov a poznámky ohľadom sviatosti zmierenia

/ Rubrika: Aktuality

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie.

 
Celý príspevok

21. 3. 2020

Pôst a pokánie

/ Rubrika: Aktuality

V týchto dňoch zažívame pôstne obdobie. Je iné ako po minulé roky aj vzhľadom na hrozbu koronavírusu. Ako správne prežiť toto obdobie a ako by malo vyzerať pokánie?

 
Celý príspevok