Choď na obsah Choď na menu
 


Páter Zamkovský o redemptoristoch

18.01.2015 S pátrom Michalom Zamkovským CSsR v našej farnosti 

 

Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR),
Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - REDEMPTORISTI
 

cssrseal01.jpg

My, Redemptoristi, sme rehoľné spoločenstvo a žijeme a pracujeme ako rehoľní kňazi a bratia.
Meno našej rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Naša existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta. „Lebo u neho je hojné vykúpenie“ – ohlasujú redemptoristi na misách aj v osobnom živote v dnešnom svete. Chceme byť kvasom a soľou pre tento svet. Náš plný názov je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR), čiže Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa. Náš život a naša činnosť sú formované predovšetkým evanjeliom, rehoľnými konštitúciami a rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti. Sľub čistoty nám umožňuje celkom sa odovzdať službe iným. Sľub chudoby nás zaväzuje žiť jednoduchým spôsobom života a deliť sa s inými. Sľubom poslušnosti dávame vlastné schopnosti pre dobro všetkých, spolurozhodovaním a spoluprácou nesieme zodpovednosť za ciele misijného spoločenstva redemptoristov.
 
Kongregáciu založil sv. Alfonz de Ligouri v roku 1732 v Scale pri Neapole. Od toho roku sa rehoľa začala šíriť a rozrastať do celého sveta. Z Talianska preniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Mária Houfbauer. Štyria svätí a deviati blahoslavení svedčia o veľkosti diela, ktoré konala a neustále koná v Cirkvi. Na Slovensko redemptoristi prišli z Čiech roku 1921.
V súčasnosti má naša viceprovincia 6 domov. Na čele kongregácie stojí generálny predstavený a jednotlivé (vice)provincie riadi (vice)provinciál. Rehoľníci sa delia na kňazov a bratov. Podstatné aspekty spirituality Kongregácie v nasledovaní svojho zakladateľa:
  • vtelenie, Mária, kríž, eucharistia,
  • modlitba a milosť,
  • vyhľadávať duše najopustenejších,
  • konať ľudové misie (charizma Kongregácie),
  • vysluhovanie sv. zmierenia-spovedanie,
  • štúdium a výučba morálky.
 
Dnes (k 1. 3. 2009) má vo svete 5356 členov, z toho 46 biskupov, 4084 kňazov, 12 trvalých diakonov, 434 rehoľných bratov po doživotných sľuboch, 600 študentov s dočasnými sľubmi.

Počet členov v regiónoch:
 
Európa – Sever: 1225 (Praha: 21, Bratislava: 45, Michalovce: 39),
Európa – Juh: 521,
Severná Amerika: 646,
Latinská Amerika: 1593,
Ázia – Oceánia: 1015,
Afrika: 356.

 

 

zamkovsky.jpg