Choď na obsah Choď na menu
 


Misijné združenie Ducha Svätého

 

logomzdsv.png

„Božia láska má byť sprítomňovaná cez náš život

  • v rodine a vo farnosti
  • v povolaní i vo voľnom čase
  • v osobnom nasadení sa za pokoj a spravodlivosť
  • v našom prístupe k stvoreniu a v našom zaobchádzaní s ním
Toto nám je možné tak jednotlivo ako i v spoločenstve len vtedy, keď sme nesení modlitbou o príchod a pôsobenie Ducha Svätého.
Prehlbujeme sa v poznávaní Božieho Slova, žijeme z neho a delíme sa s inými o našu skúsenosť viery. To je zdroj sily na našej ceste.
Duch Svätý nám otvára prístup k Božiemu Slovu a k sviatosti Eucharistie. Cez Neho sa Kristus stáva stredobodom nášho života a nášho spoločenstva.“
 
Bližšie informácie o Združení: www.ssps.sk

Zoznam členov Misijného Združenia Ducha Svätého v Chmeľnici k 01.03.2015
 
P.č.
Meno a Priezvisko členov
č.d.
1.
Anna Krafčíková
94
2.
Anna Závacká
91
3.
Mária Moščovičová
16
4.
Helena Malatínová
52
5.
Anna Kozáková
186
6.
Helena Bolešová                       
72
7.
Helena Sedláková                   
87
8.
Helena Fábová
61
9.
Helena Krafčíková                   
40
10.
Helena Langová                       
81
11.
Otília Šoošová                            
65
12.
Helena Bendíková                     
189
13.
Viola Vasilíková                         
34
14.
Mária Faltičková                     
44
15.
Agnesa Pekyová                        
175
16.
Mária Gurková                             
172
17.
Otília Krafčíková                      
85
18.
Mária Vasilíková                      
153
19.
Helena Kormanská                      
64
20.
Mária Špesová                           
90
21.
Helena Krafčíková                   
134
22.
Helena Jeleňová                        
53
23.
Peter Gurka                                
143
24.
Helena Krafčíková                     
27
25.
Mária Šimská                                
62
26.
Mária Lompartová  
156
27.
Mária Haničáková                   
106
28.
Agnesa Gurková                        
143
29.
Hilda Langová                             
213
30.
Anna Daňová                              
125
31.
Mária Klimková                          
10
32.
Andrej Jachman                         
148
33.
Štefan Lipták                                
146
34.
Mária Jachmanová                      
148
35.
Marta BoraTková                    
52
36.
Štefan Lang                                   
14
37.
Mária Liptáková                         
146
38.
Mária Faltinská                          
121
39.
Mária Faltičková                        
107
40.
Mária Murcková                        
81
41.
Alžbeta Langová                        
14
42.
Magda Langová                           
69
43.
Mária Špesová /Ing./                
247
44.
Mária Chlebáková                     
115
45.
Hilda Jeleňová                              
53
46.
Hilda Setláková                          
87
47.
Ján Špes                                      
73
48.
Mária Fábová                           
22
49.
Mária Špesová                         
73
50.
Magdaléna Šoošová               
65
51.
Gertrúda Kormanská                
212
52.
Mária Špesová                         
306
53.
Ľudmila Klimková                      
260
54.
Gabriela Haničáková                 
262
55.
Mária Krafčíková                          
85
56.
Alžbeta Faltičková                   
107
57.
Helena Liptáková                       
81
58.
Daniela Seeling                          
81
59.
Jana Holotňáková                        
73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zomrelí členovia Misijného Združenia Ducha Svätého v Chmeľnici k 01.03.2015
 
P.č.
Menoa Priezvisko zosnulých členov združenia
rok nar.
1.
+ Anna Faltičková                               
1920
2.
+ Anna Krafčíková                               
1921
3.
+ Emília Kozáková                               
1935
4.
+ Emília Pleštinská                              
1934
5.
+ Helena Alexanderčíková                 
1932
6.
+ Helena Dekerová                             
1924
7.
+ Helena Krafčíková                           
1913
8.
+ Helena Langová                               
1928
9.
+ Helena Lompartová                        
1931
10.
+ Ján Krafčík                                        
1935
11.
+ Mária Fábová                                   
1938
12.
+ Mária Gurková                                 
1932
13.
+ Mária Kravčíková                             
1925
14.
+ M ária Liptáková           
1920
15.
+ Mária Lompartová                          
1915
16.
+ Otília Baranová                                
1929
17.
+ Otília Haničáková                            
1939
18.
+ Otília Pavlíková                                
1931
19.
+ Otília Pleštinská                               
1933