Choď na obsah Choď na menu
 


Sviatosť manželstva

 
INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV
 
 • Snúbenci, ktorí majú v úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (nariadenie Druhej Spišskej diecéznej synody).
 • Snúbenci, ak vedia o nejakej okolnosti, ktorá by mohla predĺžiť čas prípravy na manželstvo (ak jeden zo snúbencov nebol pokrstený a rozhodol sa pred sviatosťou manželstva prijať sviatosť krstu a sviatosť oltárnu; nie je praktizujúcim katolíkom - nebol na prvom sv. prijímaní; prípadne je iného vyznania alebo je neveriacim), prihlásia sa skôr. V takýchto prípadoch a prípadoch im podobných sa snúbenci prihlásia pol roka, prípadne aj rok dopredu, pretože sa vyžaduje z administratívnych, ale najmä z pastoračných dôvodov dlhšia príprava, ako len bezprostredná príprava na manželstvo. Je úlohou rodičov a príbuzných, aby na tieto okolnosti snúbencov upozornili.
 • Pripomínam, že sviatostné manželstvo nemôžu prijať dvaja, z ktorých ani jeden nebol na prvom sv. prijímaní. Preto je možné sa najprv pripraviť na prvé sv. prijímanie, poprípade na sviatosť birmovania a potom aj na sviatosť manželstva.
 • Snúbenci sa pri zápise dohodnú s kňazom.
 • Doklady potrebné na zápis:
  • platné občianske preukazy
  • krstné listy - ak boli pokrstení v inej farnosti, najviac pol roka staré
  • údaje o svedkoch - najlepšie prefotené OP z oboch strán (alebo: Meno a Priezvisko svedka, náboženstvo, zamestnanie a bydlisko)
  • po zápise na farskom úrade snúbenci idú aj na zápis na matriku mestského úradu v Starej Ľubovni najneskôr však jeden mesiac pred sobášom! Tam si k zápisu prinesú:
  • platné občianske preukazy
  • rodné listy
 • Po zápise sa snúbenci s kňazom dohodnú na termíne najbližšej predmanželskej prípravy z oblastí:
  • Manželstvo a manželské prekážky
  • Vierouka
  • Morálka
  • Sviatosti
  • Liturgia
  • Prirodzené plánovanie rodičovstva
 • Snúbenci vždy absolvujú náuku u MUDr. Orlovského o prirodzenom plánovaní rodičovstva a prítomnosť na náuke si dajú potvrdiť prednášajúcemu.
 • Bez účasti na predmanželskej príprave nie je možné uzavrieť sviatostné manželstvo.
 • Dôrazne žiadame, aby snúbenci neuzatvárali manželstvo v adventnej a pôstnej dobe.