Choď na obsah Choď na menu
 


Sviatosť manželstva

 
INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV
 
 • Snúbenci, ktorí majú v úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (nariadenie Druhej Spišskej diecéznej synody).
 • Snúbenci, ak vedia o nejakej okolnosti, ktorá by mohla predĺžiť čas prípravy na manželstvo (ak jeden zo snúbencov nebol pokrstený a rozhodol sa pred sviatosťou manželstva prijať sviatosť krstu a sviatosť oltárnu; nie je praktizujúcim katolíkom - nebol na prvom sv. prijímaní; prípadne je iného vyznania alebo je neveriacim), prihlásia sa skôr. V takýchto prípadoch a prípadoch im podobných sa snúbenci prihlásia pol roka, prípadne aj rok dopredu, pretože sa vyžaduje z administratívnych, ale najmä z pastoračných dôvodov dlhšia príprava, ako len bezprostredná príprava na manželstvo. Je úlohou rodičov a príbuzných, aby na tieto okolnosti snúbencov upozornili.
 • Pripomínam, že sviatostné manželstvo nemôžu prijať dvaja, z ktorých ani jeden nebol na prvom sv. prijímaní. Preto je možné sa najprv pripraviť na prvé sv. prijímanie, poprípade na sviatosť birmovania a potom aj na sviatosť manželstva.
 • Snúbenci sa pri zápise dohodnú s kňazom.
 • Doklady potrebné na zápis:
  • platné občianske preukazy
  • krstné listy - ak boli pokrstení v inej farnosti, najviac pol roka staré
  • údaje o svedkoch - najlepšie prefotené OP z oboch strán (alebo: Meno a Priezvisko svedka, náboženstvo, zamestnanie a bydlisko)
  • po zápise na farskom úrade snúbenci idú aj na zápis na matriku mestského úradu v Starej Ľubovni najneskôr však jeden mesiac pred sobášom! Tam si k zápisu prinesú:
  • platné občianske preukazy
  • rodné listy
 • Po zápise sa snúbenci s kňazom dohodnú na termíne najbližšej predmanželskej prípravy z oblastí:
  • Manželstvo a manželské prekážky
  • Vierouka
  • Morálka
  • Sviatosti
  • Liturgia
  • Prirodzené plánovanie rodičovstva
 • Snúbenci vždy absolvujú náuku u MUDr. Orlovského o prirodzenom plánovaní rodičovstva a prítomnosť na náuke si dajú potvrdiť prednášajúcemu.
 • Bez účasti na predmanželskej príprave nie je možné uzavrieť sviatostné manželstvo.
 • Dôrazne žiadame, aby snúbenci neuzatvárali manželstvo v adventnej a pôstnej dobe.

​Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Na stránkach www.domanzelstva.sk  vám ponúkame niekoľko informácií o tom, ako sa na manželstvo môžete dobre pripraviť pomocou kurzov prípravy na manželstvo.