Choď na obsah Choď na menu
 


26. 3. 2020

Informácie o udelení úplných odpustkov a poznámky ohľadom sviatosti zmierenia

Dekrét a Nóta Apoštolskej penitenciárie o udelení mimoriadnych odpustkov 

a spoločnom rozhrešení v čase pandémie

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať:

* postihnutí koronavírusom, ak sú v karanténe v nemocnici alebo doma: zrieknutie sa hriechu, ak nábožne počúvajú sv. omšu alebo modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť. Alebo aspoň sa pomodlia Verím v Boha, Otčenáš, Zdravas Mária a obetujú svoju skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, vzbudia si úmysel získať odpustky a majú zámer čo najskôr sa vyspovedať, prijať sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. Odpustky získajú hneď.

* zdravotnícki pracovníci a rodinní príslušníci nakazených, ktorí slúžia blížnym a podstupujú riziko nákazy, získavajú úplné odpustky za rovnakých podmienok ako postihnutí koronavírusom.

* ostatní veriaci, ak obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma, či modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo Korunku Božieho milosrdenstva, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.

* umierajúci, ktorí v hodine smrti nemajú možnosť prijať pomazanie chorých a viatikum: ak sa v živote modlili pravidelne nejakú modlitbu a sú náležite pripravení a pred smrťou si uctia kríž (ostatné podmienky dopĺňa Cirkev).

Nóta Apoštolskej penitenciárie o sviatosti zmierenia v čase aktuálnej pandémie

* Aj v súčasnej dobe platí riadny spôsob vysluhovania sviatosti zmierenia.
* Ak niet času na vypočutie svätej spovede a nebezpečenstvo smrti je blízke, možno udeliť rozhrešenie viacerým penitentom, a to na základe súhlasu biskupa. V platnosti ostáva votum sacramenti (= rozhodnutie vyspovedať sa aspoň z ťažkých hriechov) hneď, keď to

bude možné.
* Kňaz to musí vopred konzultovať s biskupom, ak niet času, musí ho informovať čo najskôr. * Biskupovi prináleží určiť podmienky vyslúženia spoločného rozhrešenia: miesta s osobami

infikovanými koronavírusom, prostriedky na zosilnenie hlasu.
* Čo najskôr nech kňazi veriacim vysvetlia, že ľútosť nad hriechmi, spojená s pevným

rozhodnutím vyspovedať sa čo najskôr, ihneď prináša odpustenie hriechov, a to aj smrteľných.

Výzva Svätého Otca Františka na modlitbu; požehnanie Urbi et Orbi
Prosíme informovať našich veriacich: Svätý Otec František prosí všetkých veriacich, aby sa na slávnosť Zvestovania Pána, 25. marca 2020 napoludnie modlili za odvrátenie pandémie.

Odporúčaná modlitba je Otče náš za skončenie pandémie.
V piatok 27. marca 2020 večer o 18. 00 hod. bude na Námestí sv. Petra vo Vatikáne adorácia

Oltárnej sviatosti, Svätý Otec pritom udelí požehnanie Urbi et Orbi, pričom bude možné získať úplné odpustky.

Kompletný text o udelení odpustkov a usmernení ohľadom sviatosti zmierenia:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200321012