Choď na obsah Choď na menu
 


2. 10. 2022

KURZ SAMUEL

Aby si rozlíšil svoje životné povolanie a upevnil sa vo svojom vzťahu s Bohom. Naším cieľom je vstúpiť spolu s tebou do Božej prítomnosti, aby si vo svetle Božieho Slova, vyučovania a zdieľania, v modlitbe chvál a adorácie, rozpoznával Boží hlas. Kurz ti pomôže pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom a vedením duchovného denníka, správne duchovne rozlišovať.

 

JE POTREBNÉ VEDIEŤ

Kurz Samuel je určený mladým (slobodným) ľuďom od 19 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie. Záujemca o kurz s iným vekom, ako je uvedené, môže byť do kurzu prijatý len na odporúčanie člena tímu.

Kurz trvá jeden rok, zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna, jednu nedeľu v mesiaci, 
od 15.00 hod. do 19.00 hod.) + duchovné cvičenia a spoločná púť.

Na začiatku kurzu musia záujemcovia prejsť prijímacím pohovorom (v októbri).

Cena ročného kurzu: platí sa len jednorázovo registračný poplatok 15 eur (réžia) a náklady spojené s duchovnými cvičeniami na konci kurzu, ktorých cena sa odhaduje na 80 - 100 eur (ubytovanie + strava, podľa miesta a počtu dní DC).

Dôležitou podmienkou pre prijatie, je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu 
(na všetkých stretnutiach).

 

REGISTRÁCIA

Vyplň prihlasovací formulár a motivačný list 
do 2.10.2022 - Prešov UPC, Ružomberok, Trnava; 
do 9.10.2022 - Bratislava UPeCe, ACM Vinica; 
do 16.10.2022 - Nitra. 
(prečo sa chceš kurzu zúčastniť a aké sú tvoje očakávania): TU

Prihlásení účastníci budú pozvaní na prijímací pohovor budeme Vás informovať mailom.

 

PRIEBEH KURZU

Náplňou každého stretnutia je katechéza, zdieľanie v skupinkách, spoločná modlitba chvál ako aj tichá adorácia.

Účastníci kurzu dostanú materiál malých úloh na doma, v podobe biblických citátov, ktoré sú pripravené podľa tém jednotlivých týždňov. Na ich základe sa vedie duchovný denník a prehlbuje sa tak vzťah k pravidelnej modlitbe cez Božie Slovo ako aj hlbšie poznávanie Boha i seba.

 

KTO STÁL NA ZAČIATKU KURZU?

Kurz pochádza z Talianska, z Milána, a pod menom GRUPPO Samuel ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini. Prvý kurz sa konal v roku 1989/90. 
Sám kardinál uvádza:

„Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu.“ 

Kardinál Martini patrí k najznámejším duchovným autorom 20.storočia. Tí, čo ho poznali o ňom hovorili, že je prorokom, „zamilovaným do Krista, do evanjelia a do Cirkvi, ale aj do každého človeka“.

kurz-samuel.png