Choď na obsah Choď na menu
 


17. 10. 2020

Misijná nedeľa - 18.október 2020

misijna-nedela-2020.jpg

Misijná nedeľa sa slávi vo všetkých katolíckych kostoloch sveta. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Pomoc zo zbierok pomáha budovať mladú a živú Cirkev v chudobných krajinách. Pápež František na tohoročnú Misijnú nedeľu vybral citát z knihy proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8) Každý sme krstom dostali poslanie hlásať Ježiša všade tam, kde sme. Otázka, na ktorú odpovedá Izaiáš, sa týka aj nás. Sme pripravení prijať misiu a vydať sa na cestu dobrodružstva viery? Je to pozvanie pre nás všetkých, „aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu“, napísal pápež František vo svojom posolstve na misijnú nedeľu. 

„Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8)

 

Srí Lanka

Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie na Srí Lanke. Pre niektorých je tento ostrov možno známy pod menom Cejlón, ale po získaní nezávislosti v roku 1972 bol premenovaný na Srí Lanku (Ligotavý ostrov).

Nedeľu 18. októbra 2020 slávime ako misijnú nedeľu, prečo sa slávi práve v októbri?

V októbri bola objavená Amerika, preto je tento mesiac mesiacom misií. Ide o symboliku, podľa ktorej misiami chceme objavovať nielen územia, ale ľudí, ktorých chceme priviesťku Kristovi. Október je aj mesiacom ruženca. Teda je v ňom zvýraznéná aj modlitba. Za patrónku misií bola vyhlásená svätá Terezka, aj keď nikdy na misiách nebola. Ale modlila sa. Svätý Otec František na tentoročný október dal tému: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ Teda každý máme byť pripravený prijať poslanie ohlasovať Evanjelium v prostredí, v ktorom sme.


Čo sú to Pápežské misijné diela?

Pápežské misijné diela pomáhajú pápežovi v misiách v chudobných krajinách. Pápežské sú preto, aby bola zdôraznená jednota. V minulom storočí sa totiž rozvinulo veľa misijných hnutí. Najznámejšie bolo hnutie vo Francúzsku, ktoré združilo tisícky členov. Tí sa modlili a finančne podporovali misionárov. Vznikla potreba, aby misijné diela boli zjednotené. Vznikli preto Pápežské misijné diela, ktoré majú zastúpenie v 140 krajinách sveta. Všade, kde má Vatikán nunciatúry. Pomáhajú misiám v krajinách, kde je dôležitá evanjelizácia, ale potrebujú k tomu financie. Tie síce nie sú najdôležitejšie, ale žijú v nich chudobní ľudia, ktorí privítajú peniaze na rozvoj ich krajiny. Evanjelizácia je potrebná aj vo vyspelých krajinách Európy, aj keď tie nie sú odkázané na finančnú pomoc. Mnohí misionári z misijných krajín prichádzajú pomáhať európskym krajinám. Najmä vo Francúzsku, Nemecku, či Rakúsku sú kňazi, ktorí pochádzajú z Afriky. 


Ako sa misijná myšlienka dostávala na Slovensko?

Na Slovensku myšlienku misií rozvíjal biskup Karol Kmeťko, ktorý pozval do Nitry verbistov. Začali sa konať misijné púte. Vydávaný bol misijný kalendár. Ľudia boli voči misionárom veľmi štedrí. V tom období mnohé, dnes už misionárske legendy, odchádzali do zámoria. Po roku 1989 vznik Pápežských misijných diel na Slovensku inicioval kardinál Jozef Tomko, ktorý bol vtedy prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Z Indonézie povolal pátra Vojenčiaka, ktorý sa stal prvým riaditeľom Pápežských misijných diel na Slovensku. 


Aké je poslanie Pápežských misijných diel?

V európskych krajinách sú Pápežské misijné diela sústredené na získavanie prostriedkov, ktoré potom sú distribuované do chudobných krajín. Svätý Otec nás však vyzýva, aby sme umenšovali záujem o financie a zväčšovali nadšenie pre misie. Niekedy totiž môžeme mať milióny eur, ale nemáme nadšenie pre Krista. Keď ponúkame živú vieru, dokážeme osloviť. Misijná nedeľa je o výmene darov. My im pomáhame financiami a oni nám prežívaním viery. Na Slovensku prezentujeme misijné krajiny ako obohatenie pre nás. Tento rok je to Srí Lanka. Ich prežívanie viery je pre nás povzbudením, najmä v poslednej dobe po teroristických útokoch. 


Ako je zabezpečená transparentnosť darov?

Na Slovensku máme účtovníctvo a každý dar je podchytený. Všetky projekty, ktoré podporujeme, sú publikované na webovej stránke pápežských misijných diel. 


Ako teda pomáhajú Pápežské misijné diela? 

V troch oblastiach. Podporujú sa diecézy v šírení viery. Pápežské misijné dielo svätého Petra podporuje seminaristov. Pápežské misijné dielo detí sa venuje podpore projektov pre chudobné deti. Na šírenie viery ide celá misijná zbierka. Nič z nej nejde na režijné náklady. Celá je posielaná do konkrétnych krajín. Cez dielo svätého Petra si ľudia môžu adoptovať bohoslovcov a prispievajú na nich. Na misijné dielo detí ide časť peňazí z koledníckej Dobrej noviny. Veľkým projektom sú omšové milodary. Minulý rok sme vyzbierali takmer sto tisíc svätých omší. Tie posielame do 25 krajín sveta. Nevieme, kedy boli slávené, ale vieme, v ktorých krajinách boli slúžené. 


Ako to funguje? Majú Pápežské misijné diela jeden účet niekde vo Vatikáne, kde sa peniaze posielajú?

Pápežské misijné diela organizujú zbierky najmä na misijnú nedeľu. Peniaze sú potom prerozdeľované do misijných krajín centrálne z Ríma. Rozhoduje o tom generálne zhromaždenie. To sa stretáva raz ročne. 


Sú Slováci ochotní pomáhať a prispievať?

Štedrosť na Slovensku je veľmi veľká najmä keď ide o konkrétne projekty. Dôležitá je teda adresná a transparentná pomoc. 


Prečo podporujeme iné krajiny, keď aj tu je veľa biednych?

Aj na Slovensku vidieť biedu, ale v porovnaní s africkými krajinami je neporovnateľná. Pomoc je organizovaná cez cirkev, ktorá chce pomôcť bratom a sestrám, ktorí žijú v chudobných krajinách. Tam sú rovnako kresťania ako na Slovensku.


Prečo cirkev vyberá peniaze, keď Vatikán je bohatý?

Cirkev nemôže predať Vatikán. Pápež František býva v dome svätej Marty. Svätý Otec veľmi trvá na tom, aby Cirkev bola transparentná. Každý projekt býva zverejnený na svetovej webovej stránke Pápežských misijných diel. Je tam naskenovaná žiadosť, fotografie projektu i jeho vyhodnotenie. Monitoring využitia prostriedkov zabezpečuje Rím. Svätý Otec nás často nabáda, aby sme neboli sami pre seba, ale pre iných. Preto sa podporujú najmä rozvojové projekty. Cirkev sa veľmi snaží aj v prostredí pekných chrámov preukázať milosrdenstvo ľuďom.


Môže sa stať niekto misionárom, tým že prispieva do Pápežské misijné diela?

Samotným príspevkom nie. Misionárom máme byť v tom prostredí, kde sme. Hlavne radosťou máme oslovovať iných pre vieru svedectvom vlastného života. Misionárom sa stávam tým, ako dokážem iných osloviť pre vieru, ale nie tým, že ich zaťažujem nejakými nárokmi, alebo moralizovaním, alebo kontrolou. Ale tým, že vidia na mne príťažlivosť života, ktorý žijem. Život viery, ktorý mi prináša radosť zo stretnutia s Bohom. Jedine radostným spôsobom života vieme osloviť iných pre vieru. Teda misionár svedčí svojim životom o láske Ježiša.

---

Kto je Ivan Kňaze? 

Ivan Kňaze sa narodil v roku 1971 v Hradišti pri Partizánskom. Teológiu študoval v rokoch 1989 – 1994 na Teologickej fakulte svätých Cyrila a Metoda Univerzity Komenského v Bratislave. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Čadci (1994 – 1997) a ako farár v Bolešove (1997 – 2008) a v Pruskom (2008 – 2018). 
V máji 2018 ho kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, na návrh Konferencie biskupov Slovenska vymenoval za národného riaditeľa Pápežských misijných diel na Slovensku. 

 

Spoločná modlitba Slovenska a Srí Lanky

 

Misijný mesiac október 2020

 

Najláskavejší Pane, 

 

Ty nás neustále pozývaš, aby sme odpovedali na tvoje volanie a rozhodli sa pre poslanie, ktoré si vložil do hĺbky nášho srdca. Dôveruješ nám a napĺňaš nás radosťou a pokojom, keď vykročíme kamkoľvek a kedykoľvek nás zavoláš.

 

Daruj nám schopnosť srdca, aby sme boli vždy vnímaví a ochotní odpovedať na tvoje pozvanie a s dôverou a láskou sa v každej chvíli vinuli k Tebe.

 

Sprevádzaj nás, aby sme sa stávali svetlom nádeje a soľou zeme, cez ktoré môže prúdiť tvoja milosť a požehnanie.

 

Daruj nám odvahu a silu, aby sme aj napriek ťažkým chvíľam a prenasledovaniam boli pevní vo viere,

tak ako bol aj tvoj služobník sv. Josef Vaz na Srí Lanke.

 

Pripomínaj nám aj odvahu a lásku nášho Titusa Zemana, ktorý z lásky k Tebe, k viere a k Cirkvi nevidel v strachu a nebezpečenstve žiadnu prekážku, ale len lásku.

 

Požehnávaj nás a ochraňuj nás v tom povolaní a poslaní, ktoré máš pre každého jedného z nás, či už na Slovensku, na Srí Lanke alebo kdekoľvek na svete, 

aby sme sa aj my stali svedkami viery, nádeje a lásky vo svete.

 

O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

 

Linky Misijná nedeľa 2020

Finančná podpora misií

1. Bankový prevod na účet (na ktorýkoľvek)

Číslo účtu

IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602 (Prima Banka) 

IBAN: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP)

do poznámky uveďte: svoju adresu alebo e-mail, variabilný symbol si veberte podľa účelu: 

  • 100 – podpora katechétov a výstavba kostolov, kaplniek a fár – Misijné dielo šírenia viery
  • 200 – podpora deti: siroty, choré deti, školy, škôlky, nemocnice – Misijné dielo detí
  • 300 – podpora štúdia bohoslovcov – Misijné dielo sv. apoštola Petra
  • 320 – ADOPCIA SEMINARISTOV
  • 777 – OMŠOVÝ MILODAR
  • 333 – TROJKRÁĽOVÁ HVIEZDA
  • 1810 – MISIJNÁ NEDEĽA (celosvetová zbierka na podporu misií 18.10.2020)

2. Platobná karta. 

Ak chcete platiť platobnou kartou: podporiť platobnou kartou (cez ludialudom.sk)

3. QR kód.

k máte mobilnú aplikáciu svojej banky, už nemusíte prepisovat platobné údaje. Postačí ak tento QR kód načítate pomocou mobilnej aplikácie svojej banky.