Choď na obsah Choď na menu
 


Modlitba a litánie k Svätému Ondrejovi

Modlitba k sv. Ondrejovi

Svätý Ondrej, ty si neúnavným hlásaním evanjelia
osvecoval mysle a privádzal srdcia k láske a pravde.
S odvahou si šiel v ústrety útrapám mučeníctva,
objímajúc kríž, na ktorom si položil svoj život.
Vypros nám milosť milovať námahu,
kríže a utrpenia tejto zeme,
aby sme skrze ne stále istejšie
kráčali k večným dobrám neba.
K tebe, sv. Ondrej, sa utiekame
ako k nášmu nebeskému patrónovi,
aby si nám svojím orodovaním pomohol
nadchnúť sa a vytrvať v dnešných časoch
v takom apoštolskom nadšení a hrdinskom mučeníctve,
v akom si ty dosvedčil svoju dôveru a lásku k nášmu Pánovi.
Pomôž našim rodinám, farnostiam a celej našej arcidiecéze,
aby sme stále viac túžili po svätosti života a dosvedčovali to
naším každodenným úsilím a odvahou vo vinici Pánovej.
Skrze tvoj príhovor nech je v živote Cirkvi milovaný, zvelebený
a oslávený Trojjediný Boh, teraz i naveky. Amen.

 

Litánie k sv. Ondrejovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Svätá Mária, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, pôvodom z Betsaidy v Galilei, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, syn rybára Jonáša, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, brat Šimona Petra, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, pokrstený v Jordáne, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, učeník Jána Krstiteľa, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, prvý, ktorého Ježiš povolal, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, nasledovník Ježiša, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, rybár ľudí, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, ktorý privádzal druhých k Mesiášovi, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, človek láskavej povahy, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, muž ochotného ducha, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, spravodlivý a dobrý muž, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, priateľ detí a starších, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, uzdravovateľ ľudí z chorôb, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, ohlasovateľ Božej lásky, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, väzeň pre Božieho Baránka, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, korunovaný mučeníctvom, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, trpezlivý v súženiach, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, milovník kríža, oroduj za nás.
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja nám pomáhaj privádzať ľudí ku tebe. Prosíme ťa, vyslyš nás.
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja daj, aby sme boli dobrými ohlasovateľmi evanjelia. Prosíme ťa, vyslyš nás.
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja nám pomôž odovzdávať ďalej vieru. Prosíme ťa, vyslyš nás.
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja nám pomôž starať sa o potreby chorých a opustených. Prosíme ťa, vyslyš nás.
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja nám pomôž byť útechou pre druhých. Prosíme ťa, vyslyš nás.
Baránok Boží, ty si povolal sv. Ondreja, aby slúžil. Zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty si povolal sv. Ondreja, aby evanjelizoval. Vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty si povolal sv. Ondreja, aby svedčil. Zmiluj sa nad nami.
K.: Ondrej povedal svojmu bratovi Šimonovi: Našli sme Mesiáša.
Ľ.: A priviedol ho k Ježišovi.
Modlime sa. Všemohúci Bože, Ty si povolal sv. Ondreja, rybára z Betsaidy, aby sa stal rybárom ľudí. Daj nám všetkým takú odvahu, aby sme podľa jeho príkladu aj my dokázali všetko obetovať preto, aby sme druhých priviedli ku Kristovi. Pomôž nám na jeho príhovor podeliť sa so svojou vierou so všetkými, ktorí túžia po hlbšom vzťahu s Tebou. O to Ťa prosíme skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Amen.
 

sv-ondrej01.jpg

 

 Vypočujte si pieseň: Tak nechaj sa viesť - COMUNNIO