Choď na obsah Choď na menu
 


3. 9. 2022

NEZABUDNUTÍ SUSEDIA

Dňa 9.9.2022 Vás srdečne pozývame na celoslovenskú spomienkovú tryznu „Nezabudnutí susedia“ . Program: minúta ticha príhovor preživšej - Eva Mosnáková príhovor arcibiskupa Stanislava Zvolenkého Kadiš - rabín Baruch Myers čítanie mien obetí holokaustu a čítanie mien záchrancov.

nezabudnuti-susedia-2022.jpg

Susedia, ktorí nemajú byť zabudnutí!

Nezabudnutí susedia tu s nami už fyzicky dlhé roky nie sú. 
Napriek tomu, prázdne miesto po nich je stále živé.

Asi v každom slovenskom meste bola z mozaiky vzťahov vytrhnutá osobitá časť, ktorú tvorilo židovské obyvateľstvo. So záhubou ich fyzických bytostí, odišla zo slovenských miest a obcí aj ich kultúra, pestrosť spoločenských vzťahov a mnohé iné. Nemohli sa narodiť ani ich potomkovia, ktorí by boli pokračovaním. Túto nenávratnú stratu si chceme pripomínať a byť voči nej citliví, pretože jej následky cítime dodnes.  

Počas druhej svetovej vojny bolo vyvezených do likvidačných táborov alebo inak zabitých viac ako 70 000 židovských občanov – žien, mužov, detí, starých ľudí.                                                                                                

Na pripomienku tejto tragédie v našej histórii, Slovenská republika vyhlásila deviaty september za „Deň obetí holokaustu a rasového násilia“.  Viaceré obce a mestá si pripomínajú obete holokaustu v tento deň, niektoré si zvolili dátum, kedy boli z ich územia deportovaní židovskí obyvatelia.                   

Nazdávame  sa, že sila spomienky a odmietnutia zla viac vynikne, keď si tieto udalosti pripomenieme na celom Slovensku spoločne v jeden deň a v rovnakú  hodinu. Preto sme prišli s návrhom spoločného podujatia : „Nezabudnutí susedia“ - spomienky na všetky obete holokaustu deviateho septembra o 10 hodine.
Cieľom je pripraviť spomienkovú tryznu súbežne v čo najväčšom počte slovenských miest a obcí. Prizývame k spolupráci miestnych spoluorganizátorov - dobrovoľníkov.
Do všetkých miest, kde sa spomienkové podujatie organizuje, zasielame príhovory od osobností spoločenského a tiež náboženského života, spolu s  ďalšími podpornými materiálmi. Organizátori v jednotlivých mestách sa postarajú o zastrešenie podujatia vo svojom regióne: propagáciu, komunikáciu so samosprávou, pozvanie verejnosti a mienkotvorných osobností, oslovenie škôl a ich študentov. 
Súčasťou hodnoty tohto podujatia je dialóg medzi ľuďmi rôzneho náboženského presvedčenia, v duchu vyznávania princípov humanizmu a ľudskej vzájomnosti.

V roku 2021 sa prvýkrát uskutočnila celoslovenská spomienková tryzna „Nezabudnutí susedia“. Zapojilo sa do nej 64 miest a obcí, ktoré si pripomenuli obete, záchrancov a zároveň smutné 80. výročie prijatia židovského kódexu. Sme presvedčení, že silné posolstvo, ktoré v  sebe nesie toto podujatie s časom nevyprchá. 
Naopak, veríme, že sa stane tradíciou, v ktorej budeme spoločne pokračovať. Pretože to, čo sa stalo, by nemalo byť zabudnuté. Iba keď si budeme pripomínať zlo a straty minulosti, budeme bližšie k tomu, aby hrozné myšlienky, ktoré plodili tieto činy už nemohli v našej spoločnosti nikdy prevládnuť. Aj keď nemôžeme všetkým obetiam dať mená, prajeme si, aby boli pre nás nezabudnutí. Pretože každý z nich bol kedysi niekoho susedom.

 

Spravodliví susedia medzi nami

Osobitnou inšpiráciou je pre nás pripomínanie si mien záchrancov židovských životov. Títo ľudia prekonali všeobecný  strach, či ľahostajnosť a pomáhali v dobe, keď týmto rozhodnutím oni sami aj ich rodiny riskovali životy. Sú medzi nimi aj takí, ktorí z rôznych dôvodov nezískali medzinárodné  ocenenie „Spravodliví medzi národmi“.  Považujeme za dôležité, aby aj ich mená zazneli pri príležitosti podujatia „Nezabudnutí susedia“. 
Vzdanie úcty týmto ľuďom má zmysel aj po rokoch  a má presah do súčasných dní. Ich hrdinstvo spočíva v tom, že vedeli precítiť nespravodlivosť a ľudské utrpenie a našli v sebe napriek ťažkým okolnostiam vôľu a odvahu pomôcť. Ich príbehy sú často fascinujúce o to viac, že oni sami veľakrát svoje konanie považovali za samozrejmú, správnu vec.
Rasizmus, nenávisť a upieranie ľudských práv z našej spoločnosti nevymizli so skončením vojny.  Spravodlivých susedov medzi nami preto potrebujeme aj dnes a vždy budeme. Preto pripomínanie mien záchrancov vnímame tiež ako výzvu pre nás všetkých – buďme spravodlivými susedmi pre tých druhých, aj pre nás samých.