Choď na obsah Choď na menu
 


6. 2. 2022

Plodnosť nie je problém ale dar

Na kurz je potrebné sa prihlásiť najneskôr 10 dní PRED začiatkom jeho konania či už registráciou na stránke www.lpp.sk alebo na kontaktnej adrese zverejnenej na facebookovej stránke LPP. Lektorský pár kurzu vás bude obratom kontaktovať a potvrdí vám vašu registráciu, nakoľko počet účastníkov jedného kurzu je limitovaný.

online_course.jpg

 

On-line kurz STM  Ligy pár páru tvoria štyri na seba nadväzujúce stretnutia, ktoré obsahovo kopírujú štandardný prezenčný kurz.

OBSAH KURZU
Náplňou I. stretnutia je:

vysvetlenie fyziologických zákonitostí ľudskej plodnosti a priebeh menštruačného cyklu ženy

objasnenie vplyvu ženských hormónov menštruačného cyklu na zmeny jednotlivých príznakov plodnosti (bazálnej teploty, hlienu krčka maternice, a krčka maternice) v priebehu menštruačného cyklu ženy
pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie príznakov plodnosti
predstavenie a aplikácia prvého pravidla, podľa ktorého sa určí deň začiatku neplodnosti po ovulácii
praktické precvičenie vyhodnotenia záznamov

Náplňou II. stretnutia je:

krátke opakovanie
pravidlá pre určenie konca I. fázy cyklu (dokedy trvajú neplodné dni po menštruácii)
PPR ako životný štýl
praktické precvičenie vyhodnotenia záznamov

Náplňou III. stretnutia je:

krátke opakovanie
predstavenie ostatných dvoch pravidiel pre určenie začiatku poovulačnej neplodnosti
nepravidelné cykly
riešenie záznamov pri neštandardných zmenách príznakov plodnosti
(hobľovanie, priemerovanie bazálnych teplôt, viacnásobný výskyt hlienu, dvojitý vrchol hlienu, anovulačné cykly a cykly s mimomenštruačným krvácaním)
morálno - etické východiská a otázky súvisiace s praktizovaním PPR a antikoncepciou
praktické precvičenie vyhodnotenia záznamov

Náplňou záverečného stretnutia je:

krátke opakovanie
pomoc pri dosiahnutí počatia
základné informácie o návrate plodnosti po pôrode a jeho súvis s ekologickým dojčením
základné informácie období prechodu a jeho zákonitostí
praktické precvičenie vyhodnotenia záznamov

(obsah tohto stretnutia je variabilný a je ho možné zmeniť podľa požiadaviek/potrieb účastníkov kurzu po dohode v závere III. stretnutia.)
 

Organizačné záležitosti a administrácia

Na kurz je potrebné sa prihlásiť najneskôr 10 dní PRED začiatkom jeho konania či už registráciou na stránke www.lpp.sk alebo na kontaktnej adrese zverejnenej na facebookovej stránke LPP. Lektorský pár kurzu vás bude obratom kontaktovať a potvrdí vám vašu registráciu, nakoľko počet účastníkov jedného kurzu je limitovaný.

KURZOVNÉ

Výška kurzovného na celý kurz a pár (resp. jednotlivca, ak sa kurzu bude zúčastňovať sám) je 36,00 €. Pred začatím kurzu je potrebné zaslať len 1/3 tejto sumy - t. j. 12,00 € na účet LPP. Po pripísaní finančnej čiastky na účet účastník kurzu dostane
- mailom prihlasovacie údaje na pripojenie sa ku kurzu a 
- na poštovú adresu, ktorú uvedie, pracovné materiály, ktoré bude potrebovať v rámci kurzu vrátane Príručky STM https://www.lpp.sk/ponuka/produkt/7-prirucka-stm-ppr (keďže viac ako 25 -ročné skúsenosti lektorov aj účastníkov kurzov zhodne ukazujú, že je potrebné, aby sa každý, kto chce používať STM s očakávanou vysokou spoľahlivosťou (99 %), mohol kedykoľvek vrátiť. k informáciám, ktoré zazneli na kurze.

Zostávajúcu sumu 24 € bude možné doplatiť pred II. stretnutím kurzu, ak sa účastníci kurzu rozhodnú v kurze pokračovať, nakoľko účasť na I. stretnutí kurzu žiadneho z nich nezaväzuje k tomu, aby v ňom pokračoval.
V prípade, že zaplatenie čiastky 24 € by bol problém, kontaktujte ústredie LPP. Našim prvoradým cieľom je pomôcť ľuďom porozumieť plodnosti a orientovať sa v cykle ženy, takže na pokračovaní kurzu sa bude môcť zúčastniť aj ten, kto by nemohol uhradiť celú zostávajúcu sumu kurzovného.

TECHNICKÉ zabezpečenie

On-line kurz bude prenášaný cez bezplatnú softvérovú aplikáciu pre videokonferencie ZOOM, ktorú si každý účastník kurzu bude musieť pred samotným kurzom do svojho počítača nainštalovať. Vzhľadom na veľkosť obrazu prosíme, aby účastníci používali počítače alebo väčšie tablety (nie mobily) a mali k dispozícii funkčný mikrofón a kameru ( či už externe alebo zabudované), aby mohla prebiehať komunikácia medzi lektormi a účastníkmi. 

Na on-line kurz STM sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky.
V prípade potreby kontaktujte ústredie Ligy pár páru: 0908722055 a/alebo 

Tešíme sa na stretnutie s vami !