Choď na obsah Choď na menu
 


21. 2. 2021

Venujte svoje 2%

Srdečne Vám ďakujeme za Vašu doterajšiu priazeň a ochotu darovať 2 % z dane Kňazskému semináru biskupa Jána Vojtaššáka.

Ak tak chcete urobiť aj tento rok, môžete 2 % z dane darovať

Nadácii kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá je zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % z dane.

 

Ponúkame vám k tomu tlačivo, ktoré sa dá vypísať aj priamo v počítači:

TLAČIVO 2 %

Pán Boh zaplať za Vašu podporu a priazeň!

Vo svojich modlitbách myslíme v kňazskom seminári na všetkých dobrodincov okrem iných dní aj každú sobotu.

2p2.jpg


Prosíme vás, podporte našu prácu v oblasti katechizácie a evanjelizácie v Spišskej diecéze formou 2% z vašej zaplatenej dane:

Vyhlásenie o preukázaní podielu zaplatenej dane

Ďalšie info k 2%:

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia
Potvrdenie o zaplatení dane
Pokyny na poukázanie 2% dane

Naša práca hovorí za nás – organizujeme a ponúkame:

– katechézy a materiály na vyučovanie náboženskej výchovy,

– metodické, didaktické a informačné poradenstvo pre katechétov,

 katechetické pomôcky a literatúru,

– časopis pre katechétov Katechetické ozveny,

– metodickú pomoc pri farskej a rodinnej katechéze,

– súťaže pre žiakov a študentov (Biblická olympiáda, výtvarná a recitačná súťaž),

– aktuality o vzdelávaní,

– metodicko-formačné semináre,

– duchovné obnovy pre učiteľov náboženstva a katechétov.

dku_grafika.jpg


Milí priatelia charity,

veľmi sa tešíme a ďakujeme za vašu priazeň počas celého roka. Dovoľte nám osloviť Vás s možnosťou podpory našej organizácie – Spišskej katolíckej charity.

Počas roka pomáhame núdznym prostredníctvom rôznych aktivít. Našimi klientmi sú deti, ľudia hendikepovaní fyzicky či psychicky, dospelí, týraní, seniori a ľudia, ktorí sa ocitnú na okraji spoločnosti.

Ďakujeme za Vašu podporu.

2percentabaner.jpg

POTREBNÉ ÚDAJE DO VYHLÁSENIA:

IČO: 35514221
Právna forma: Účelové zariad. cirkvi
Obchodné meno: Spišská katolícka charita
Sídlo – ulica: Slovenská
Súpisné/orientačné číslo: 1765/30
PSČ: 052 01
Obec: Spišská Nová Ves

AKO POSTUPOVAŤ?

1/ ZAMESTNANEC 

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2020 (kliknite pre stiahnutie)

b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% (kliknite pre stiahnutie)

Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2021 na daňový úrad.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie)

– fyzická osoba typ B (kliknite pre stiahnutie)

Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2021 na daňový úrad.

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby (kliknite pre stiahnutie) sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2021 na daňový úrad.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1% z dane.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Spišskej katolíckej charity. Ďakujeme!