Choď na obsah Choď na menu
 


Premonštráti - páter Konštantín

Páter Konštantín z Opátstva Rádu Premonštrátov z Košíc, bol na sv. omšiach v nedeľu Božieho milosrdenstva 12.04.2015. Vo svojom príhovore neopomenul Božie milosrdenstvo cez tri krátke kroky v podobenstve o Márnotratnom synovi. Božie milosrdenstvo sa dá vidieť po prvé v Ocovi. Boh je Otec, lebo má Syna.... A okrem iného na hriešneho človeka nehľadí s pohľadom potreby trestu a sudcu ale s pohľadom Otca, ktorý vidí úbohosť človeka v hriechu. Po druhé Božie milosrdenstvo môžeme vidieť v stave márnotratného syna, ktorý, keď pasie svine, nevidí len to, že nemá čo do úst, ale uvedomí si, že stratí synovstvo. A keď vstane ide k Otcovi.... Po tretie Božie milosrdenstvo je v Otcovi, ktorý „už zďaleka pozná neprávosť a hriech“, ale ide v ústrety a objíma....
Po druhej sv. omši prebehlo krátke stretnutie, kde páter Konštantín predstavil rehoľu premonštrátov a pár myšlienkami sa vrátil aj k histórii Chmeľnice, vyzdvihujúc zakladaciu listinu o Chmeľnici z r. 1315, ktorá je jedna z mála, ktorá dnes jestvuje a ktorú si sám podrobne preštudoval, skôr, než prišiel na návštevu našej farnosti.