Choď na obsah Choď na menu
 


23. 9. 2019

Požehnanie úrody a detí

15.09. 2019 Požehnanie úrody a detí

Každé požehnanie je darom, zasahuje život a jeho tajomstvo a je to dar vyjadrený slovom a jeho tajomstvom. Požehnanie, doslova dobrorečenie (hovorenie, prianie dobra), je súčasne a rovnako slovo i dar, reč a dobro. Dobro, ktoré požehnanie prináša, nie je presne určený predmet, nejaký vymedzený dar, nepochádza z činnosti človeka, ale z konania Boha. Človek si teda nemôže od Boha nárokovať „veľkosť a silu“ požehnania. Boh ho dáva ako svoj dar a tak, ako on sám chce. Svätý Pavol hovorí, že Boh Otec nás „...v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním...“ (porov. Ef 1, 3) Teda prostredníkom nášho požehnania je sám Kristus, pretože najväčším dobrom preukázaným ľudstvu je adoptívne synovstvo získané Kristovým človečenstvom (porov. Ef 1, 4 – 6; Gal 4, 5) a vykúpenie jeho smrťou (Rim 5, 6 – 11; 1 Kor 15, 20 - 28). Kristus sprostredkúva požehnanie na príhovor Cirkvi, ktorá o požehnanie prosí.

Fotografie z požehnania na tomto odkaze: https://www.farnostchmelnica.sk/fotoalbum/pozehnanie-urody-a-deti/