Choď na obsah Choď na menu
 


Letný tábor detí 2021

    Milé deti,

po roku sme sa opäť stretli na letnom tábore a budeme sa venovať osobnosti svätého Jozefa, keďže aj tento liturgický rok je rokom sv. Jozefa. Najskôr si povedzme: 

    Kto bol svätý Jozef?

- povolaním to bol to jednoduchý tesár,

- bol Máriin snúbenec,

- bol spravodlivý človek, pripravený konať Božiu vôľu skrze Božie zákony, či sny, v ktorých sa mu Boh cez anjela prihovoril,

- bol pri narodení Mesiáša v maštali,

- bol svedkom klaňania sa pastierov aj mudrcov,

- dal svojmu synovi meno Ježiš na príkaz anjela: „A dáš mu meno Ježiš!“,

- 40 dní po narodení Ježiša ho obetoval Pánovi v chráme, kde počul Simeonovo šokujúce proroctvo,

- aby uchránil Ježiša pred Herodesom, ktorý ho chcel zabiť, býval so svojou rodinou ako cudzinec v Egypte,

- po návrate do vlasti býval v malej zabudnutej dedinke Nazaret,

- počas púte do Jeruzalema sa Jozefovi a Márií 12-ročný Ježiš stratil, s bolesťou ho hľadali a našli ho v chráme ako rozpráva s učiteľmi Zákona.

Toľko vieme o sv. Jozefovi zo Sv. Písma.

 

    Aké postavenie má sv. Jozef dnes?

    Po Márií, Ježišovej Matke, nijaký svätý nezaberá v Cirkvi taký priestor, ako sv. Jozef, jej ženích.

Pápeži ho vyhlásili za patróna Katolíckej Cirkvi, za patróna robotníkov a ochrancu Vykupiteľa a my  ľudia ho vzývame ako „patróna dobrej smrti“.

V každej modlitebnej knižke je nejaká modlitba k sv. Jozefovi. Osobitnými prosbami sa na neho obraciame každú stredu a zvlášť v mesiaci marec, ktorý mu je zasvätený.

    Aj pápež František má vo veľkej úcte sv. Jozefa, ktorého považuje za muža silného a tichého. Sám hovorí, že má vo svojej pracovni na stole malú sošku spiaceho Jozefa a ak má nejakú ťažkosť, napíše ju na lístok a vloží do košíka k nohám Jozefa, aby sa on za túto ťažkosť modlil.

    S osobnosťou svätého Jozefa sa budete zoznamovať aj vy deti so svojimi animátormi. Na stanovištiach Vám predstavia sv. Jozefa s jeho siedmymi  vlastnosťami, cnosťami. 

    Deti buďte pozorné a zapamätajte si o tomto svätcovi čo najviac. Obľúbte si tohoto svätca a často sa k nemu modlite modlitbu, ktorú napísal pápež František, keď vyhlásil tento liturgický rok za rok sv. Jozefa. Spoločne sa ju teraz pomodlime:

 

„Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa

a ženích Panny Márie.

Tebe Boh zveril svojho Syna,

v teba Mária zložila svoju dôveru,

s tebou sa Kristus stal mužom.

Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom

a veď nás po ceste života. 

Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu

a ochráň nás pred každým zlom. Amen.“