Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuality

Príspevky

30. 1. 2021

Liturgia domácej cirkvi na 4. nedeľu v cezročnom období

/ Rubrika: Aktuality

Brány kostolov sú opäť zatvorené, ale srdcia sa nám otvorili pre dar Ježišovej prítomnosti v našich životoch, v manželstvách a rodinách. Počas trvania tejto situácie vám budeme na tomto mieste ponúkať texty liturgie domácej cirkvi. Liturgia domácej cirkvi je vo worde a pdf formáte a je voľne stiahnuteľná i šíriteľná.

 
Celý príspevok

30. 1. 2021

Rok sv. Jozefa – podcasty na tému Patris corde

/ Rubrika: Aktuality

Rozhovory k téme roku sv. Jozefa s ThLic. Róbertom Neupauerom. Uverejňujeme v 19. dni každého mesiaca. Vypočujte si prvý – Sv. Jozef, patrón Cirkvi.

 
Celý príspevok

24. 1. 2021

Naším povolaním je šíriť Božie slovo

/ Rubrika: Aktuality

V 3. cezročnú nedeľu Katolícka cirkev po celom svete bude sláviť už druhýkrát Nedeľu Božieho slova. Slávenie ustanovil pápež František apoštolským listom Aperuit illis, publikovaným v septembri 2019, na sviatok sv. Hieronyma.

 
Celý príspevok

11. 1. 2021

Liturgia domácej cirkvi na nedeľu Krstu Krista Pána

/ Rubrika: Aktuality

Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/mama – uvádza modlitbu na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentáru je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby si môže zažať svieca pri otvorenom Svätom Písme.

 
Celý príspevok

3. 1. 2021

Liturgia domácej cirkvi 2. nedeľa po Narodení Pána

/ Rubrika: Aktuality

Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/mama – uvádza modlitbu na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentáru je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby si môže zažať svieca pri otvorenom Svätom Písme.

 
Celý príspevok

3. 1. 2021

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2021

/ Rubrika: Aktuality

Slovenskí biskupi sa na začiatku roka 2021 prihovárajú pastierskym listom. Prinášame ho v plnom znení.

 
Celý príspevok

21. 12. 2020

Posolstvo Svätého Otca Františka

/ Rubrika: Aktuality

Všetci spoločne pracujme na tom, aby sme napredovali k novému horizontu lásky a pokoja, bratstva a solidarity, vzájomného prijatia. Neupadnime do pokušenia nezáujmu o druhých, osobitne o tých najslabších; nezvyknime si ignorovať druhých,26 ale každý deň sa usilujme vytvárať konkrétne „spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sa navzájom akceptujú a jeden o druhého starajú.
 

 
Celý príspevok

29. 11. 2020

Kurzy prípravy na manželstvo 2021

/ Rubrika: Aktuality

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Na našich stránkach vám ponúkame niekoľko informácií o tom, ako sa na manželstvo môžete dobre pripraviť pomocou kurzov prípravy na manželstvo.

 
Celý príspevok

29. 11. 2020

Adventný veniec

/ Rubrika: Aktuality

Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

 
Celý príspevok

29. 11. 2020

Advent 2020

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska. Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne  sa pripraviť na Vianoce. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú k tiež k skutkom telesného milosrdenstva.

 
Celý príspevok